Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej wyniosły 1 367 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 438 mln zł rok wcześniej, podał telekom.

Przychody z usług głosowych wyniosły w tym czasie 689 mln zł (wobec 804 mln zł rok wcześniej), zaś przychody z usług przesyłu danych, wiadomości, treści oraz M2M wzrosły r/r do 470 mln zł z 461 mln zł rok wcześniej. Usługi hurtowe przyniosły 208 mln zł wobec 173 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż sprzętu do telefonii komórkowej także przyniosła wzrost przychodów r/r do 138 mln zł z 43 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie.

Liczba klientów komórkowych wzrosła o 0,8% r/r i wyniosła 15,518 mln na koniec marca 2015 r., przy czym liczba klientów Orange Open (usługa ta składa się z telefonii stacjonarnej i komórkowej) zwiększyła się do 591 tys. użytkowników z 352 tys. rok wcześniej. Kwartalny przyrost liczby klientów netto utrzymał się na poziomie powyżej 50 tys. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci Orange Open, przekroczyła 2,4 mln, co oznacza, że na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi.

"W segmencie komórkowych usług abonamentowych utrzymał się solidny wzrost bazy klientów, o 5% r/r, do czego przyczynił się mobilny dostęp do Internetu. Jednak w I kw. liczba przyłączeń netto (48 tys.) była niższa niż w kilku poprzednich kwartałach, co wynikało przede wszystkim z konkurencji na rynku. Baza klientów usług na kartę skurczyła się głównie ze względu na czynniki sezonowe i strukturalne, w tym rosnącą dostępność cenową ofert abonamentowych oraz mniejszą popularność usług premium, co ograniczyło liczbę klientów jednorazowych. Dzięki przyłączeniom netto na poziomie blisko 80 tys., liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych zwiększyła się w ujęciu rocznym o 30%, przekraczając poziom 10% wszystkich kart SIM obsługiwanych przez Orange Polska. Liczba użytkowników sieci LTE zwiększyła się w I kw. o blisko 50%, osiągając 900 tys. Ponad 60% sprzedanych w I kw. urządzeń było kompatybilnych z technologią 4G" - czytamy w komentarzu do wyników.

Liczba klientów post-paid wzrosła o 5% r/r do 7,73 mln z 7,36 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 3% r/r do 7,79 mln z 8,03 mln.

Zagregowany wskaźnik ARPU w I kw. 2015 r. wyniósł 30,2 zł. "Stabilizacja ARPU w segmencie B2C, w szczególności dobre wyniki w zakresie przychodów z usług pre-paid, a także rosnący udział przychodów z usług hurtowych wpłynęły korzystnie na zagregowany wskaźnik ARPU dla usług mobilnych. W 1 kw. spadek tego wskaźnika został ograniczony do -5,0% wobec -6,4% w 4 kw. 2014 oraz -8,9% w 1 kw. 2014" ? podano w raporcie.

Liczba mobilnych dostępów szerokopasmowych wzrosła o 29,6% r/r do niemal 1,6 mln z 1,23 mln rok wcześniej. Liczba klientów usług TV wzrosła o 6,8% r/r do 756 tys.

Łączne skonsolidowane przychody Grupy w I kw. wyniosły 2 930 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 50 mln zł, tj. 1,7%. Wpływ decyzji regulacyjnych ograniczył się do 19 mln zł i był związany głównie z obniżkami stawek roamingowych w Unii Europejskiej. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów wyniósł jedynie 31 mln zł, tj. 1,0% r/r, wobec 3 mln zł (0,1%) w poprzednim kwartale. To nieznaczne pogorszenie trendu wynikało z wolniejszego wzrostu przychodów z usług ICT w I kw., podano również.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem