Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Wartość odpisów Banku Zachodniego WBK związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęła wartość 190,7 mln zł i zwiększyła się o 17,7% r/r. Udział w tej pozycji Grupy SCB wyniósł 24,9 mln zł, podał bank.

Wskaźnik kredytów niepracujących grupy wyniósł 8,3% na koniec marca wobec 7,5% rok wcześniej. Wskaźnik kosztu ryzyka wyniósł 0,9% wobec 1% na 31 marca 2014 r.

"Ujemne saldo rezerw na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) za pierwsze trzy miesiące roku wyniosło 208,5 mln zł i zwiększyło się o 25,5% r/r w wyniku wzrostu wartości odpisów na należności od klientów indywidualnych rozpatrywanych portfelowo z jednoczesnym spadkiem wartości odpisów z tytułu ekspozycji wobec podmiotów gospodarczych podlegających ocenie indywidualnej" - czytamy w raporcie.

W I kw. 2015 r. grupa sprzedała kapitał kredytowy z niepracującego portfela wymagalnych wierzytelności detalicznych i firmowych o łącznej wartości 41,8 mln zł wobec 59,9 mln zł rok wcześniej. Łączny wpływ tej operacji na wynik finansowy netto za I kwartał br. wyniósł 4 mln zł.

"Zmiany powstałe w wielkości i strukturze odpisów aktualizujących są przejawem ostrożnościowego podejścia grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. do zarządzania ryzykiem kredytowym" - czytamy także.

Bank podał, że należności netto od klientów wyniosły 88 022,4 mln zł i zwiększyły się w skali kwartału o 2,6%. Grupa SCB wniosła do tej linii wkład w wysokości 12 414,5 mln zł (po uwzględnieniu transakcji wzajemnych i korekt konsolidacyjnych), tj. zbliżony do wielkości z końca 2014 r.

W porównaniu z końcem 2014 r. należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 3,0% kw/kw, osiągając wartość 49 223,6 mln zł. Największą składową w portfelu kredytów dla ludności są kredyty na nieruchomości, które w skali kwartału wzrosły o 4,6% do kwoty 32 282,1 mln zł.

Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasował się portfel kredytów gotówkowych, który w tym samym czasie zwiększył się o 2% do poziomu 9 934,9 mln zł.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 39 877,6 mln zł i były wyższe o 1,4% kw/kw, podczas gdy należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące m.in. portfel BZ WBK Leasing S.A. i BZ WBK Lease S.A., wyniosły 3 856,6 mln zł i wzrosły o 1,1% kw/kw pod wpływem sprzedaży samochodów oraz maszyn i urządzeń.

Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1 035,8 mln zł w I kwartale i przekroczył poziom poprzedniego roku o 130,4%. Po wyeliminowaniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych (w efekcie częściowej sprzedaży udziałów i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva), zysk przed opodatkowaniem zwiększył się o 45,6% r/r, a zysk należny udziałowcom jednostki dominującej o 36,3% r/r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.