Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Velto Cars uplasowało 103 obligacje serii A o łącznej wartości ponad 1 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Feerum przeznaczyli 2 mln zł z zysku za 2014 r., wynoszącego 6,95 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,21 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Gant Development z dniem 25 maja, podała giełda.

SPG Polska otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Pomorskiej SSE, Podstrefie Stargard Szczeciński. Na jego mocy spółka zainwestuje minimum 28 mln zł w zakład produkcji opakowań, podała strefa.

Zarząd Ghelamco Invest zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji serii PE o wartości do 100 mln zł w ramach III publicznego programu emisji obligacji, podała spółka.

Zarząd Newagu podjął uchwałę o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 45 mln zł w formie dywidendy za 2014 r, tj. 1 zł na akcję, podała spółka.

Orange Polska zanotowało efekty oszczędnościowe w I kw. br. wyższe niż ubytek przychodów i szykuje już inicjatywy oszczędnościowe na kolejne lata, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Etos zredukował liczbę akcji w ofercie publicznej do 8,92 mln (z planowanych początkowo do 13,51 mln akcji). Cena maksymalna wyniesie 17,5 zł za akcję, wynika z opublikowanego dziś aneksu do prospektu emisyjnego spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 45 tys. zł za niewypłacenie w określonym terminie odszkodowania z OC, poinformowała Komisja.

Koszt ryzyka Banku Zachodniego WBK powinien zawierać się w przedziale 85-90 punktów bazowych w całym roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Niewykluczone, że jeszcze w tym kwartale bank sprzeda portfel kredytów niepracujących o wartości nominalnej ok. 100 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykonało w I kwartale br. 10 odwiertów na koncesjach w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, w tym sześć odwiertów poszukiwawczych i cztery eksploatacyjne, podała spółka.

Bank Zachodni WBK oczekuje kontynuacji silnego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w tym roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. W I kwartale bank sprzedał kredyty na cele mieszkaniowe na kwotę 862,8 mln zł, co oznacza wzrost o 46,5% r/r. Celem na 2015 rok jest wzrost akcji kredytowej ogółem o 10% w skali roku.

Bank Zachodni WBK planuje uruchomienie banku hipotecznego i obecnie kończy prace projektowe z nim związane, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

Cedrob otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", w podstrefie Kluczbork (opolskie). Na jego mocy zainwestuje co najmniej 70 mln zł w zakład produkcyjny i stworzy minimum 70 nowych miejsc pracy, podała strefa.

Duon podpisał list intencyjny z Klaipedos Nafta, na podstawie którego spółka planuje import LNG przy wykorzystaniu stacji tankowania do cystern samochodowych, która zostanie zbudowana w ramach terminala zarządzanego przez Klaipedos Nafta, podał Duon.

Bank Zachodni WBK chce pod względem dynamiki wyniku netto zachowywać się lepiej niż cały sektor bankowy w 2015 roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

Bank Zachodni WBK chce powrócić do polityki wypłaty dywidendy na poziomie 50% zysku w 2016 roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

Wikana zamierza wprowadzić do sprzedaży ok. 290 lokali do końca I półrocza br., poinformował agencję ISBnews prezes Robert Pydzik. Spółka jest zadowolona z efektów restrukturyzacji i podtrzymuje plan sprzedaży ok. 300 mieszkań oraz wypracowania dodatniego wyniku netto w całym roku.

City Security wypracowało 130,1 mln zł przychodów w 2014 r. wobec 95 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Pod względem przychodów była w 2014 r. szóstym największym podmiotem na rynku, wartym w Polsce ok. 7,5 mld zł.

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 155,99 mln zł z zysku netto za 2014 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6,11 zł brutto na akcję, podała spółka.

Mabion podpisał z Biolotus porozumienie licencyjne w ramach listu intencyjnego w celu rejestracji, analityki, sprzedaży leku MabionCD20 w Brazylii, a w dalszej perspektywie - realizacji w tym kraju całego procesu wytwarzania aż do gotowych leków, wynika z komunikatu spółki.

Zarząd Seleny FM zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 6,39 mln zł ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,28 zł, podała firma.

Do badań klinicznych systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego, prowadzonych przez Milestone Medical, przystąpiło do tej pory 100 pacjentów, poinformował prezes Leonard Osser. Spółka planuje docelowo pozyskać do 400 pacjentów w czterech ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wartość odpisów Banku Zachodniego WBK związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęła wartość 190,7 mln zł i zwiększyła się o 17,7% r/r. Udział w tej pozycji Grupy SCB wyniósł 24,9 mln zł, podał bank.

Grupa Tele-Foniki Kable zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży w wysokości 6% i osiągnęła przychody na poziomie 3,4 mld zł w 2014 roku, poinformował prezes Tele-Foniki Kable Ryszard Pilch.

Olympic Entertainment Group odnotowało 5,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,88 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Zachodni WBK obniżył wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do 44,8% w I kw. tego roku z 49,2% rok wcześniej. Dzięki konsolidacji grupy SCB bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie sprzed roku, tj. 3,6%, wynika z raportu kwartalnego.

Grupa PKP Cargo miała 47,9% udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem masy towarowej po trzech miesiącach 2015 roku, tj. o ponad 0,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W samym marcu udział PKP Cargo wyniósł 48,7%, tj. o 1,7 pkt proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Dobre wyniki PKP Cargo zawdzięcza m.in. rosnącym przewozom węgla kamiennego.

Bank Zachodni WBK odnotował 1 035,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 449,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Banco Santander odnotował 1,72 mld euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,3 mld euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i KGHM Polska Miedź zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Zarząd Polskich Kolei Państwowych (PKP), z Jakubem Karnowskim na czele, został powołany na kolejną VI kadencję, podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Członkami zarządu zostali ponownie Piotr Ciżkowicz oraz Jarosław Bator.

Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania zdecydują o przekazaniu zysku netto wypracowanego w 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 maja.

Kredyt Inkaso przydzielił 69 tys. obligacji serii X o łącznej wartości nominalnej 69 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na zrefinansowanie części zadłużenia finansowego spółki, w tym obligacji.

DTP rekomenduje przeznaczenie wypracowanego zysku za 2014 na wypłatę dywidendy w kwocie 3,57 mln zł, czyli 0,10 zł na jedną akcję oraz zaliczkę za 2015 rok w wysokości łącznie 2,86 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję, wynika z komunikatu spółki.

Zarząd Famuru zarekomenduje akcjonariuszom przekazanie zysku netto wypracowanego w 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

Qumak odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem