Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze spółki Magellan zdecydowali o podniesieniu programu emisji obligacji spółki realizowanego z mBankiem do 750 mln zł, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze spółki Magellan zdecydowali o przeznaczeniu 12,43 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Open Finance zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok 2014 w kwocie 5,73 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 maja.

SMT odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane uprzednio na 20 maja, które miało m.in. zdecydować o emisji 354,35 tys. akcji serii G skierowanej do 9 akcjonariuszy iAlbatros, podała spółka. Intencją jest dołączenie projektów uchwał przygotowanych na odwołane NWZ do porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia SMT.

Introl odnotował 24,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7 maja, podał BGŻ.

Bank BGŻ utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 49,3 mln zł oraz rezerwę związaną z likwidacją oddziałów w kwocie 6,9 mln zł, a BNP Paribas Polska utworzył rezerwę związaną z likwidacją oddziałów w kwocie 13,4 mln zł oraz rezerwę na świadczenia pracownicze związane z planowaną likwidacją stanowisk pracy w kwocie 35,7 mln zł, podały banki w odrębnych komunikatach.

Obligacje WB Electronics o wartości 80 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek 4 maja, podała spółka.

Rada Nadzorcza Elektrobudowy powołała zarząd nowej kadencji w trzyosobowym składzie, powierzając funkcję prezesa ponownie Jackowi Faltynowiczowi, podała spółka.

Całkowity popyt na powierzchnie magazynowo ? przemysłowe sięgnął 585 tys. m2 w I kw. 2015, co jest historycznie najlepszym otwarciem roku, poinformował dyrektor działu powierzchni magazynowo ? przemysłowych w Europie Środkowo ? Wschodniej JLL Tomasz Olszewski.

Grupa Lotos planuje zwiększyć udział w rynku detalicznym paliw w Polsce do 10% w tym roku, głównie poprzez zwiększenie sprzedaży na posiadanych stacjach, poinformowali przedstawiciele spółki.

Grupa Lotos odzyskała około 100 mln dolarów z nakładów na projekt Yme i liczy na zwiększenie tej kwoty, poinformował wiceprezes spółki Zbigniew Paszkowicz.

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za rok 2014, podała instytucja.

Grupa Lotos planuje przedstawić we wrześniu br. strategię na lata 2016-2020. Zarząd pracuje także nad kierunkami rozwoju do roku 2030, poinformował prezes spółki Paweł Olechnowicz.

Grupa Lotos wyda na projekt wydobywczy B8 ponad 200 mln zł mniej niż wcześniej zakładała, poinformował prezes spółki Paweł Olechnowicz.

Rada nadzorcza Voxel podjęła uchwały o powołaniu zarząd spółki na kolejną kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka.

Uniwheels AG dokonał przydziału 4,8 mln akcji w ramach oferty, w tym 2,4 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2,4 mln istniejących akcji, podała spółka. Przewidywana data debiutu na GPW to 8 maja.

Akcjonariusze Hydrobudowy postanowili o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 29,1 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze spółki Energa zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 596 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu 240,7 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 2,9 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 800 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję (łącznie w dwóch ratach), podała spółka.

Portfel zamówień Budimeksu w zakresie budownictwa ogólnego (kubaturowego) wynosi obecnie ok. 2,2 mld zł, z czego 600 mln zł przechodzi na 2016 r., poinformował dyrektor Budownictwa Ogólnego Radosław Górski. Ok. 50% zamówień przypada na klientów publicznych.

PBG w upadłości układowej uzgodniło z przedstawicielami "niektórych wierzycieli" nowe propozycje układowe i złożyło je w sądzie, podała spółka. Nowe propozycje przewidują m.in. ustanowienie zastawu na akcjach Rafako.

Po bardzo udanym I kw. Budimex podtrzymuje oczekiwania co do poprawy wyników na każdym poziomie w br., choć nie spodziewa się powtórzenia w kolejnych kwartałach dynamiki z pierwszych trzech miesięcy 2015, poinformował prezes Dariusz Blocher.

mBank chciałby utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie powyżej 2% w tym roku, poinformował wiceprezes Jörg Hessenmüller.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) potrzebuje oszczędności rzędu kilkuset milionów złotych. Będzie zmniejszać zatrudnienie, głównie poprzez naturalne odejścia, i redukować koszt wydobycia węgla, poinformował prezes spółki Edward Szlęk.

Koszt ryzyka mBanku powinien być niższy niż w ubiegłym roku, w którym sięgał ok. 70 punktów bazowych, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank chce jeszcze w tym roku wyjść na rynek obligacji z papierami o wartości 500 mln euro, poinformował wiceprezes Jörg Hessenmüller.

mBank podtrzymuje cel emisji listów zastawnych na kwotę 1,5 mld zł w tym roku. W I kwartale bank wyemitował listy o wartości 570 mln zł, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank oczekuje, że jego zysk netto za 2015 rok, uwzględniający transakcję sprzedaży biznesu ubezpieczeniowego będzie na podobnym poziomie jak w 2014 roku, powiedział prezes Cezary Stypułkowski.

Katowicki producent gier wideo - Jujubee jeszcze w tym półroczu zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Środki, które chce pozyskać z planowanej na koniec maja oferty (w wysokości ok. 1,5 mln zł) przeznaczy na dokończenie dużej gry przygodowej, której premiera odbędzie się w 2016 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Feerum powołała zarząd w dotychczasowym składzie, z Danielem Januszem jako prezesem, na kolejną 5-letnią kadencję, podała spółka.

Warimpex odnotował 35,31 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Kerdos dokupiła 24,78% udziałów jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+ za 5,3 mln euro (ok. 21,2 mln zł) i posiada już 49,78% udziałów. Sfinalizowanie nabycia pozostałych udziałów ma nastąpić w możliwie krótkim czasie, zapowiedział prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski.

Stokrotka złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad częścią mienia FRAC Handel sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz FEAC Handel sp. z o.o. Detal Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, podał Urząd.

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 6,39 mld zł według stanu na koniec marca br., w tym kontrakty pozyskane w I kw. tego roku opiewały na 1,04 mld zł, podała spółka.

Bytom odnotował 0,51 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BSH Hausgerate złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie większości mienia Fagor Mastercook w upadłości likwidacyjnej, podał Urząd. Wniosek wpłynął 24 kwietnia.

Budimex odnotował 37,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 16,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Selena FM zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 maja o wypłacie 0,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał ZWZ.

mBank odnotował 380,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 305,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I kw. 2015 roku 283,5 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 461,3 mln zł, podała spółka.

CCC zakłada w nowej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego zysku netto, jeśli relacja dług/EBITDA wyniesie poniżej 3,0x, podała spółka. Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od zysku za rok 2014.

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o przeznaczeniu zysku spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1,02 mln zł na fundusz dywidendowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza Energi powołała na członków zarządu IV kadencji Andrzeja Tersę w funkcji prezesa zarządu, Seweryna Kędrę na wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Jolantę Szydłowską na wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka.

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka.

Asseco Business Solution odnotowało 8,13 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 7,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Lotos odnotowała 101,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 32,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 705,72 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych, podał PKN Orlen.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem