Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

ATM Grupa odnotowała 17,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 177,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 147,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PL Holdings S.?r.l. - spółka zależna funduszu Abris Capital Partners sprzedała wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP na rzecz podmiotu zależnego funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners, podał Abris. Cena, po jakiej AnaCap nabył akcje FM Banku nie została ujawniona.

Stalprodukt odnotował 91,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 72,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Emperia Holding proponuje przeznaczenie kwoty 16,74 mln zł, na dywidendę z zysku za 2014 rok, tj. 1,33 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,30 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2014 rok w wysokości 11,2 mln euro (ok. 44,9 mln zł), czyli 0,56 euro (ok. 2,24 zł ) na akcję, podała spółka.

BGŻ BNP Paribas Bank Polska oczekuje sumarycznych efektów synergii netto na poziomie 350 mln zł w 2017 roku, w tym 258 mln zł to synergie kosztowe, a 92 mln zł to synergie przychodowe, podał bank w prezentacji.

CEZ odnotował 22,40 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,89 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment rozpoczęła przygotowania do wznowienia realizacji projektu biurowego (pierwotnie Aurus) przy al. Piłsudskiego w Łodzi, podała spółka.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) odnotowały 15,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 29,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JHM Development zawarł z Mirbudem umowę na budowę I etapu osiedla Twoja Dolina w Katowicach za 35 mln zł. Budowa rozpocznie się w maju, podał Mirbud.

Akcjonariusze Integer.pl zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 1 czerwca br. o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę do 5,82 mln zł w drodze emisji do 5,82 mln akcji zwykłych, wynika z uchwał na walne. Statut spółki w obecnym brzmieniu upoważnia zarząd do emisji do 935,8 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Kompania Węglowa (KW) podpisała dziś notarialną umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Makoszowy, powstałej w wyniku podziału KWK Sośnica-Makoszowy, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podała KW.

Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Films, spółki zależne Grupy Kęty, uzyskały wielocelową linię kredytową w kwocie 120 mln zł od BNP Paribas Bank Polska na finansowanie projektu inwestycyjnego w segmencie opakowań giętkich, podała spółka.

Nowy zarząd Energi podtrzymuje dotychczasową politykę dywidendową. W ciągu kilku tygodni planuje przedstawić plan rozwoju spółki, poinformował prezes Andrzej Tersa.

JHM Development zawarł z Mirbudem umowę na generalne wykonawstwo II etapu Osiedla Diamentowego w Koninie, obejmującego 144 mieszkania. Budowa rozpocznie się w maju br., podała spółka.

DPD Polska Sp. z o.o. sfinalizowała prawne połączenie z Siódemką, podało DPD.

Zysk przed opodatkowaniem International Personal Finance (IPF) - właściciela Provident Polska - wyniósł 10,4 mln GBP wobec 12,7 mln GBP rok wcześniej. Zysk z działalności w Polsce i na Litwie wyniósł 9,5 mln GBP wobec 7,8 mln GBP rok wcześniej, poinformował IPF.

Fundusz inwestycyjny Aviva Investors sfinalizował transakcję sprzedaży centrum handlowego Focus Park w Rybniku na rzecz Union Investment za nieujawnioną kwotę, podała firma JLL, która razem z Linklaters oraz Deloitte doradzała sprzedającemu.

Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) "dobrze weszła" w 2015 rok i podejmuje działania, które mają doprowadzić do istotnej poprawy pozycji i perspektyw prowadzonych przez nią rynków już w ciągu roku, wynika z wypowiedzi członków zarządu GPW.

Lubelski Węgiel Bogdanka może ustalić politykę dywidendową, która uzależnia wysokość jej wypłaty od parametrów finansowych, poinformowali przedstawiciele spółki.

Bytom, po dobrych wynikach I kwartału, w którym zanotował 0,5 mln zł zysku netto i wzrost przychodów o ponad 24% r/r, oczekuje dalszej poprawy marży i wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach tego roku, poinformowała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka analizuje dwa podstawowe scenariusze: rozwojowy i konserwatywny, w kontekście planowanej aktualizacji strategii, poinformował prezes Zbigniew Stopa.

Murapol przydzielił wszystkie 300 tys. sztuk obligacji serii P objętych subskrypcją po cenie 100 zł, podała spółka.

Akcjonariusze Banku BPH zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2014 rok podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 29 maja, wynika z projektów uchwał.

Atal wprowadził do sprzedaży II etap inwestycji Atal Marina Apartamenty w Warszawie, w którym znajdzie się 219 lokali mieszkalnych oraz 25 handlowo-usługowych, podała spółka. Budowa Atal Marina Apartamenty II rozpoczęła się w kwietniu br. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to III kw. 2017 r.

DC Service - spółka zależna Kerdos Group - podpisała umowę z Meng Drogerie+ na dostawę do sieci drogerii Meng towarów za 9,5 mln euro (ok. 40 mln zł), tj. 3 mln euro do końca bieżącego roku i 6,5 mln euro w przyszłym roku, podała spółka.

Private Equity Managers podtrzymuje prognozę na 2015 rok, która zakłada ponad 2 mld zł aktywów pod zarządzaniem na koniec 2015 roku i 40% wzrostu zysku netto, poinformował członek zarządu i CFO Krzysztof Konopiński.

Erbud odnotował 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 18,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła o 2,9% r/r w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) w I kw. 2015 r. pomimo silniejszej deflacji koszyka produktów spożywczych (basket deflation), zaś sprzedaż ogółem (w złotych) zwiększyła się o 11,4% r/r, podał właściciel sieci Jeronimo Martins.

Zarząd Inpro podjął uchwałę o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r, w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka.

Famur odnotował 100,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 207,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 19,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kopex odnotował 101,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 65,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 36,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 67,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 83,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 67,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum wyemituje obligacje niepubliczne serii AD1 o łącznej wartości do 2 mln zł, podała spółka.

Wydawca m.in. "Parkietu" i "Rzeczpospolitej" planuje wejście na GPW w Warszawie, poinformował właściciel Grupy Gremi Grzegorz Hajdarowicz. Wszystkie powiązane z Hajdarowiczem aktywa związane z szeroko pojętym rynkiem mediowym mają trafić na giełdę w 2015 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec bieżącego roku, poinformowała spółka.

Groclin odwołał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej na rok 2014 z 20 listopada 2013 roku, skorygowanych 15 maja 2014 roku, które zakładały m.in. wypracowanie 30-32 mln zł EBITDA w ub.r.

Zamet Industry odnotował 26,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 29,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick odnotowało 15,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Telewizja Polska (TVP), EmiTel, Polski Operator Telewizyjny (POT) i Time złożyły oferty w ramach ogłoszonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie nr 8 (MUX-8), podał urząd.

Akcjonariusze DTP zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,57 mln zł z zysku za 2014 i lata poprzednie na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję. Zarekomendują też możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec 2015 roku dywidendy z wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja.

Lubelski Węgiel Bogdanka obniżyła planowane na ten rok nakłady inwestycyjne o 77 mln zł do 503 mln zł, podała spółka.

Comp odnotował 21,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 31,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 27,88 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zamierza wystąpić do rady giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100,73 mln zł, co daje 2,40 zł na jedną akcję, podała giełda.

Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje przeznaczyć kwotę102 mln zł z zysku netto za 2014 na dywidendę, co daje 3 zł na jedną akcję, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 38,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 32,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 62,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atlas Estates zamierza przeznaczyć na nabycia nowych gruntów w tym roku co najmniej 50 mln zł, w zależności od atrakcyjności ofert dostępnych na rynku. Docelowo spółka chce powiększyć bank ziemi do wielkości pozwalającej na realizację 2-3 tys. mieszkań wobec ok. 1 tys. obecnie, poinformował agencję ISBnews prezes Reuven Havar. Spółka nadal będzie koncentrować się na warszawskim rynku mieszkaniowym.

Atlas Estates przewiduje, że budowa wieżowca mieszkalnego w sąsiedztwie hotelu Hilton w Warszawie mogłaby rozpocząć się na początku przyszłego roku. Inwestycja będzie warta ok. 300 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Reuven Havar.

Atlas Estates chce w II poł. roku uruchomić budowę i sprzedaż dwóch inwestycji mieszkaniowych w Warszawie - II etapu Apartamentów przy Krasińskiego (124 mieszkania) oraz inwestycję Nakielska (na docelowo 251 lokali), poinformował agencję ISBnews prezes Reuven Havar.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem