Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Alior Bank podpisały z firmą PCC MCAA Sp. z o.o. z grupy PCC umowy pożyczki i kredytu na finansowanie budowy innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego. Zaangażowanie ARP i Alior Banku wyniesie po 40 mln zł, a finansowanie zostało udzielone na warunkach rynkowych, poinformowała prezes ARP Aleksandra Magaczewska.

PCC Rokita wspiera projekt inwestycji najnowocześniejszego na świecie i jedynego w Polsce zakładu produkującego ultra czysty kwas monochlorooctowy (MCAA), realizowany przez PCC MCAA (nienależącą do grupy PCC Rokita), poinformował prezes PCC Rokita Wiesław Klimkowski. Wsparcie obejmuje m. in. udzielenie poręczeń związanych z zabezpieczeniem finansowania tej inwestycji. Po zakończeniu projektu MCAA będzie znaczącym odbiorcą chloru produkowanego przez PCC Rokita.

Udział TVN w grupie docelowej widzów w wieku 16-49 z dużych miast (100 tys. + mieszkańców) w porze najwyższej oglądalności telewizji w godzinach 18:00-23:00 (peak time) wyniósł 16,9% w kwietniu, podała spółka na podstawie danych Nielsen Audience Measurement. W ujęciu całodobowym w tej grupie widzów stacja również osiągnęła najwyższy wynik na rynku, z udziałem 14,5%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2015 r. wyniosły 217,1 mln zł i były wyższe o 21,4% w skali roku, poinformowała spółka.

TVN rekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka.

Kompania Węglowa (KW) podpisała dzisiaj umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podała KW.

Duon ustanowił program emisji obligacji zdematerializowanych denominowanych w złotych, w ramach którego spółka może dokonać emisji dwóch serii obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka. Emisja pierwszej transzy o wartości do 30 mln zł planowana jest do końca roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP osiągnięte w kwietniu 2015 wyniosły ok. 383 mln zł i były wyższe o około 1 % r/r, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Braster w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji oraz planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Prospekt zostanie opublikowany 5 maja, na jego podstawie spółka planuje przeniesienie notowań i przeprowadzenie oferty 2,6 mln akcji serii F.

Atal zwiększył ofertę mieszkań w Osiedlu Bronowice Residence w Krakowie o budynek IVB, obejmujący 22 mieszkania. Do tej pory Atal sprzedał lub zarezerwował 87 ze 119 mieszkań w IV etapie tej inwestycji, poinformowała dyrektor ds. sprzedaży mieszkań Ewelina Juroszek.

Agencja ratingowa Standard&Poor's Rating Services (S&P), w związku z informacją o rozważanym przez Grupę Cyfrowy Polsat refinansowaniu całkowitego zadłużenia, umieściła ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na swojej liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, podała spółka.

Zarząd Vindexusa zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka.

BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 60% w 2017 roku. Bank planuje zamknięcie ok. 100 oddziałów, ale nie wyklucza otwarć w nowych lokalizacjach, poinformował wiceprezes Jan Bujak.

MCI.TechVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę kapitałową Private Equity Managers (Grupa PEManagers) - objął za 20 mln USD mniejszościowy pakiet akcji spółki GetTaxi, lidera europejskiego rynku usług transportowych na żądanie i światowego lidera w segmencie B2B, poinformował partner inwestycyjny w Grupie PEManagers Maciej Kowalski.

Asseco Central Europe odnotowało 2,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord wprowadza do sprzedaży III etap inwestycji Ku Słońcu w Szczecinie, obejmujący 182 lokale, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na III kw. 2017 r.

W związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS), Alterco, Ideon i Cash Flow od 4 maja br., podała giełda.

BGŻ BNP Paribas zakłada w polityce dywidendy dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, ale z zysku za 2015 rok nie będzie płacił dywidendy, poinformował prezes Józef Wancer.

BGŻ BNP Paribas Bank chce zakończyć proces integracji operacyjnej do końca 2016 roku, zaś do końca bieżącego rok planowane jest wprowadzenie wspólnej marki i częściowe ujednolicenie oferty, poinformował prezes Józef Wancer.

WB Electronics liczy na szybki wzrost w kolejnych latach, m.in. dzięki planowi modernizacji polskiej armii. Będzie analizować potencjalny debiut na warszawskiej giełdzie, a decyzję w tej kwestii może podjąć pod koniec roku, poinformował prezes Piotr Wojciechowski.

Grupa Kopex podpisała trzy kontrakty na dostawę sprzętu do kopalń w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym w Rosji. Łączna wartość tych umów to ponad 28 mln euro (ponad 113 mln zł), podała spółka.

Kruk zawarł umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 761 mln zł od Piraeus Bank Romania za 50 mln zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Jest to największa transakcja w całej historii rumuńskiego rynku niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich.

Ze względu na brak możliwości podejmowania decyzji przed radę nadzorczą, zarząd MSX Resources odwołał publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2014 r. planowaną na 30 kwietnia br., nie wskazując jednocześnie nowej daty publikacji, podała spółka.

Groclin odnotował 18,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 30,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wirtualna Polska zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 7 maja, podała spółka.

Gino Rossi odnotował 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 78,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 89,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 20,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 12,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotowało 47,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Peixin odnotował 16,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 15,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 420,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 67,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 25,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KDM Shipping odnotował 13,21 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,77 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SMT odnotowało 25,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 15,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland odnotował 71,84 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd SMT nabędzie akcje spółki na rynku regulowanym za maksymalnie 12,5 mln zł, w celu ich zaoferowania akcjonariuszowi iAlbatros Moncefowi Khanfirowi w ramach procesu zwiększania zaangażowania w tę spółkę do 100%, podało SMT.

MNI odnotowało 8,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 36,98 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r., według nieaudytowanych danych, wobec 31,57 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze APS Energia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 maja br. o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy, czyli 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

LiveChat Software miał 10 538 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, tj. o 319 netto więcej niż miesiąc wcześniej, na dzień 1 maja 2015 r.

Akcjonariusze Ovostar zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 czerwca br.

DM WDM odnotował 13,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Od 2010 r. AgustaWestland zainwestowała w Świdniku łącznie ponad 600 mln zł, podał PZL-Świdnik, którego AgustaWestland jest właścicielem. Jednocześnie PZL-Świdnik podkreśla, że wbrew wypowiedziom "wysokich rangą przedstawicieli państwowych" jest firmą polską, zarejestrowaną i prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski.

Forteam Investments zrzekł się warunków zawieszających umowę kupna spółki Małpka S.A. - właściciela sieci sklepów Małpka Express, podała Czerwona Torebka - obecny właściciel Małpki. Zamknięcie transakcji może nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu 29,995 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 20 zł na jedną akcję, wynika z przyjętych na walnym zgromadzeniu uchwał.

Akcjonariusze Wawelu dokonali wyboru Dariusza Orłowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka.

Podczas zgromadzenia wierzycieli Advadis w upadłości układowej nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami, podała spółka.

PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company drugi aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, który przewiduje zwiększenie wolumenów dostaw ropy naftowej typu REBCO do Unipetrol RPA o ok. 120 tys. ton miesięcznie, podała spółka. Aneks obowiązuje od 1 maja 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - sfinalizował przejęcie 32,45% udziałów Česká Rafinérská od włoskiego koncernu ENI, podał Orlen.

Wawel podjął uchwałę ws. nabycia udziałów holenderskiego Droste - spółki zależnej swojego większościowego akcjonariusza: Hosta International, podała spółka.

Famur zdecydował o wydzieleniu ze struktury organizacyjnej spółki aktywów segmentu Infrastruktury Powierzchniowych Zakładów Górniczych. W wyniku planowanego podziału, wydzielone aktywa trafią do spółki Famur Pemug, która będzie prowadziła działalność związaną m.in. z budową górniczych wyciągów szybowych zakładów przeróbki kopalin oraz innych zakładów przemysłowych w układzie "pod klucz". Famur Pemug ma zostać nabyty przez Famur Famak - spółkę, która będzie integrowała obszary działalności związane z powierzchniowymi aspektami górnictwa, podał Famur.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2 624,70 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 10 zł na akcję, wynika z przyjętych uchwał.

Integer.pl nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia emisji akcji, a projekt uchwały walnego zgromadzenia, zwołanego na 1 czerwca br., dotyczący zmiany statutu spółki i uprawnienia zarządu do emisji do 1,16 mln akcji jest jedynie propozycją, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem