Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane 9,19 mln akcji akcji serii B i E, podała spółka. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 83%, a łączna wartość oferty wyniosła 294,2 mln zł.

Inter Cars przyjęła politykę dywidendową na lata 2014-2016, która zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty z rocznego zysku netto dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej. Za 2014 rok zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 10,06 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,71 zł na jedną akcję, podała spółka.

Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 6-letnich serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

Dom Maklerski mBanku podwyższył cenę docelową akcji PKN Orlen do 70,8 zł z 55,5 zł, jednocześnie podtrzymując rekomendację "trzymaj", wynika z raportu brokera datowanego na 28 kwietnia br.

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podwyższyli rekomendację dla MOL do "kupuj" z "akumuluj" i cenę docelową do 18 932 HUF (równowartość 251,6 zł) z 12 850 HUF, wynika z raportu datowanego na 28 kwietnia.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group wyniosły ok. 38,4 mln zł w kwietniu br. i były wyższe o ok. 14,3% niż rok wcześniej, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w kwietniu br. 9 USD/b wobec 9,4 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 4,3 USD/b przed rokiem, podała spółka.

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli rekomendację dla Grupy Lotos do "akumuluj" z "trzymaj" i podwyższyli cenę docelową akcji do 34,40 zł z 26,80 zł, wynika z raportu datowanego na 28 kwietnia.

Sąd zdecydował o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki Advadis na likwidacyjny z układowego, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 22,9 mln zł w kwietniu br. i były wyższe o 11% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po czterech miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 84,5 mln zł.

Florida Investments zrealizowało kolejny etap transakcji odwrotnego przejęcia emitenta przez Florida Investments X Corp. z siedzibą w Pinellas Park, USA. Spółka nabyła od udziałowców Florida Investments X Corp 100% udziałów spółki Florida Investments X Corp za łączną kwotę niemal 10,37 mln zł. W rezultacie Florida Investors X Corp stała się spółką zależną od emitenta. Transakcja reverse merger zakończy się w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Florida Investments Mariusz Chłopek.

Minox rozważa przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Według prezesa Tomasz Olszewskiego, mogłoby to stać się najwcześniej w ciągu roku.

Summa Linguae zadebiutuje w środę 6 maja 2015 r. na rynku NewConnect, podała giełda.

Oferta publiczna 350 tys. obligacji serii F grupy Capital Park o wartości 35 mln zł potrwa do 19 maja, podała spółka w aneksie do prospektu. Celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy spółki.

Amundi Polska TFI od początku roku pozyskało 130 mln zł aktywów netto i 11 tys. klientów w funduszach inwestycyjnych w detalicznej części rynku. Cel spółki to 4 mld zł aktywów pod zarządzaniem do końca 2017 r. Amundi będzie teraz wzbogacać gamę produktów i poszerzać sieć dystrybucji o kanały zewnętrzne, poinformował prezes Amundi Polska TFI Gabriele Tavazzani.

TVN uważa, że Grupa Onet ma potencjał wzrostu, więc nie podejmuje decyzji o wyjściu z tej inwestycji, wynika z wypowiedzi prezesa TVN Marcusa Tellenbacha.

TVN może jeszcze w tym roku zdecydować się na refinansowanie części długu - na pewno nie wcześniej niż po zamknięciu przejęcia przez Scripps Networks Interactive, poinformował dyrektor finansowy TVN John Driscoll.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mewa, MSX Resources, PBO Anioła oraz Petrolinvest, z powodu nieprzekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za

rok obrotowy 2014 w terminie, podała KNF.

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,0 mln zł na dywidendę, tj. 1,56 zł na akcję, wynika uchwał walnego zgromadzenia.

Braster zakłada, że większość przychodów - ok. 70% - będzie osiągał w ramach abonamentowych usług telemedycznych, a nie z samej sprzedaży urządzenia Braster Tester, służącego do wczesnego wykrywania raka piersi, poinformował prezes Marcin Halicki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Chevron Polska Energy Resources rozwiązały umowę pierwszej fazy współpracy przy poszukiwaniu gazu łupkowego, w związku z wycofaniem się Chevron z Polski, podał PGNiG.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał na rzecz HydroPhi Technologies Group, Inc. świadectwo homologacji systemu HydroPlant potwierdzającego zgodność z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej, podało HydroPhi Technologies Europe S.A., której spółka zależna - HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. - jest wyłącznym dystrybutorem i licencjobiorcą technologii HydroPlant w Europie.

Pierwotna oferta publiczna Braster rozpocznie się w środę, 6 maja, od zapisów dla inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna akcji została ustalona na 19 zł. Spółka zamierza pozyskać, po odliczeniu kosztów emisji 38,4 mln zł, poinformował prezes Marcin Halicki.

TVN spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia kontroli przez Scripps Networks na początku III kwartału, poinformował dyrektor finansowy TVN John Driscoll. Spółka poniesie łączne jednorazowe koszty zmiany kontroli właścicielskiej na poziomie do ok. 70 mln zł w tym roku.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła do 3 094,6 mln zł na koniec kwietnia br., podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 2 981,5 mln zł.

Liczba abonentów platformy nC+ wyniosła 2,12 mln na koniec I kw. 2015 roku, co oznacza spadek o 3% r/r, podał TVN w prezentacji wynikowej.

Polbrand wprowadzi dziś 1 554 obligacje serii L o łącznej wartości 1,55 mln zł do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, wynika z komunikatu giełdy.

TVN podtrzymuje oczekiwania dotyczące całorocznej jednocyfrowej dynamiki wzrostu przychodów w przedziale od średniej do wysokiej oraz osiągnięcie skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 590 mln zł, poinformował prezes Markus Tellenbach.

Giełda zawiesi na wniosek Wratislavia-Bio obrót obligacjami na okaziciela serii D tej spółki w alternatywnym systemie na Catalyst począwszy od 8 maja w związku z ich przedterminowym wykupem, podała GPW.

TVN odnotował 79,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 3,25 mln zł w kwietniu, co oznacza wzrost o 8% w skali roku, podała spółka.

OT Logistics odnotował 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem