Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 5,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wilbo, w swojej strategii, zakłada działania zmierzające do wzrostu przychodów i rentowności, "szeroką" ekspansję zagraniczną oraz pozyskanie zewnętrznego finansowania, podała spółka.

Zarząd Agory nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w związku z zanotowaną stratą w ubiegłym roku, podała spółka.

Wilbo odnotowało 0,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 0,043 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 2 czerwca.

Skonsolidowany zysk netto Banku Handlowego w I kw. 2015 r. mógł wynieść od 196 do 207 mln zł przy konsensusie na poziomie 202 mln zł wobec 248 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Optymalizacja wzbogacania rud i procesów hutniczych pozwoliła KGHM na wzrost produkcji srebra o 7% r/r w ub.r., dzięki czemu firma była największym producentem tego kruszcu na świecie w 2014 r., poinformował prezes Herbert Wirth.

Akcjonariusze Wind Mobile zdecydowali o emisji do 750 tys. akcji serii K bez prawa poboru i podjęciu działań związanych z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW, wynika z uchwał walnego.

Grodno pozyskało 4,8 mln zł na dalszy rozwój z prywatnej emisji 1,2 mln akcji, podała spółka. Cena jednej akcji wynosiła 4 zł.

Sandoz otworzyło centrum pakowania i dystrybucji leków na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Strykowie (łódzkie), podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), która wspierała projekt. Wartość inwestycji to 125 mln zł.

Kerdos Group liczy, że Meng Drogerie+ może do końca czerwca podpisać umowę z Carrefour dotyczącą franszyzy sklepów pod marką Carrefour Express w Luksemburgu, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi prace przygotowawcze celem pozyskania finansowania bankowego. Planuje także emisję euroobligacji, której termin uzależnia od warunków rynkowych, poinformowała dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś.

Berlińska Giełda Papierów Wartościowych (Börse Berlin) zdecydowała o rozpoczęciu notowań obligacji Kerdos Group od piątku 8 maja, w trybie tzw. dual-listingu, podała spółka.

Nakłady inwestycyjne CCC w tym roku wyniosą ok. 150 mln zł, z czego kwota 138 mln zł zostanie przeznaczona na nowe sklepy detaliczne, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis. Powierzchnia sklepów ma wzrosnąć w br. o 90 tys. m2.

Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 5-letnich serii W1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł w ramach II programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.

CCC oczekuje, że wskaźnik długu netto do EBITDA grupy nie powinien przekroczyć poziomu 1,8x, ale liczy na poziom 1,4-1,5x, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis.

CI Games rozpocznie kampanię marketingową najnowszej gry z serii "Sniper: Ghost Warrior" w czerwcu na targach branżowych E3 w Los Angeles, poinformował prezes Marek Tymiński.

CCC chce w tym roku wypracować zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis.

Wirtualna Polska Holding może w ciągu kilku tygodni sfinalizować akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył akcje Wirtualnej Polski za 7,1 mln euro, podał bank.

PORR Polska - należące do PORR AG - pozyskało od PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) zlecenia na modernizację dwóch odcinków na liniach kolejowych nr 273 (odc. Chojna-Dolna Odra) oraz 272 (odc. Antonin-Ostrów Wielkopolski) o łącznej wartości ok. 48 mln zł, podała spółka. Ukończenie prac jest planowane na ten rok.

Aplisens oczekuje w tym roku wzrostu przychodów na poziomie nieco ponad 10% i podobnego wzrostu zysku netto, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka rozważa także nabycie podmiotu produkcyjnego w Europie Zachodniej, które umożliwi wejście w nowe segmenty rynku.

CEZ zrezygnował ze składania wiążącej oferty nabycia 66% pakietu Slovenské elektrárne od włoskiego koncernu Enel, podała spółka.

Novatis zmienia nazwę na SPAC I i planuje przekształcić się w spółkę celową poszukującą celu przejęcia (special purpose acquisition company - SPAC), podała firma. W celu dokonania przejęcia, spółka zamierza pozyskać 10 mln zł finansowania.

Kerdos Group liczy na rozstrzygnięcia w kwestii potencjalnych przejęć dwóch sieci drogerii w Polsce w III kwartale, poinformował prezes Kamil Kliniewski.

Utrzymanie wyniku netto z ubiegłego roku w 2015 roku byłoby bardzo dużym sukcesem, mimo, że w I kw. zysk netto wyniósł 260 mln zł, powiedziała prezes ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski chce utrzymać marża odsetkową na poziomie powyżej 2% w całym roku, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

Po zanotowaniu ponad 12 mln USD straty netto w I kw., Asbis oczekuje wyraźnej i systematycznej poprawy wyników finansowych już od II kwartału tego roku, poinformował dyrektor generalny Siarhei Kostevich.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) ING Banku Śląskiego wzrósł do 54,7% na koniec I kw. wobec 53,3% rok wcześniej w związku z wyższymi kosztami związanymi m.in. z opłatą na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), wynika z prezentacji.

Akcje Wirtualnej Polski Holding zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,16% do 35,25 zł, a kurs praw do akcji (PDA) - o 7,97% do 34,55 zł.

DTP odnotowało 6,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo chce zatrudnić 1000 nowych maszynistów w latach 2015-2016, poinformował prezes Adam Purwin. Program szkolenia kandydatów na maszynistów kosztuje spółkę ok. 21 mln zł rocznie.

Kerdos Group odnotowała 24,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski w udzielił kredytów mieszkaniowych na kwotę 1,5 mld zł I kwartale br. (wzrost o 113% r/r), zaś nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych sięgnęła 663 mln zł (wzrost o 14% r/r). Portfel kredytów dla klientów detalicznych wzrósł o 22% r/r do 23,1 mld zł na koniec marca, podał bank.

Agrowill Group odnotował 35,53 mln LTL skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,1 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mo-Bruk odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 5,45 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,15 zł na jedną akcję, podała spółka.

Global Cosmed odnotowało 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd W Investments zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. w kwocie 8,33 mln zł, tj. 0,38 zł za akcję, podała spółka.

Fortuna Entertainment Group podniosła prognozę ogólnej wysokości zakładów na 2015 rok do 790 mln euro z 730 mln euro wcześniej, ale nie wyklucza spadku rocznej EBITDA o 25-30% wobec oczekiwanego wcześniej spadku o 20-25%, podała spółka.

Aplisens odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) odnotowała 3,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis Enterprises odnotowało 12,4 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,39 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fortuna Entertainment Group wypracowała EBITDA na poziomie 7,4 mln euro w I kw. 2015 r., co oznacza spadek o 21% r/r, podała spółka. Kwota przyjętych zakładów wzrosła w tym czasie o 20,2% do 199,3 mln euro.

Pierwszy kwartał br. przyniósł dalszą ekspansję CCC na zagranicznych rynkach. Spółka otworzyła 17 nowych sklepów - 6 w Austrii, 5 w Niemczech, 2 w Bułgarii, po 1 na Węgrzech i w Czechach oraz 2 franczyzowe w Rumunii, podało CCC. Liczba sklepów ogółem wzrosła do 729 na koniec marca wobec 707 rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej wzrosły o ponad 50% r/r w I kw. 2015 r. do blisko 1,4 mld zł, podała spółka.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 15,96 mld zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wyniosła 15,25 mld zł.

CCC odnotowało 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wzrosła o 8% r/r do 14,5 TWh w I kw. 2015 r., a sprzedaż do odbiorców końcowych utrzymała się na podobnym poziomie r/r, wynoszącym 9,9 TWh, podała spółka.

ING Bank Śląski odnotował 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 254,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z Budimeksem umowę na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 za 40,8 mln zł brutto, podała Dyrekcja.

T-Mobile Usługi Bankowe mają 500 tys. klientów po pierwszym roku działalności, podał operator.

Idea Bank odnotował 63,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 31,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 095 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 790 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.