Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w kwietniu o 2% w skali miesiąca, osiągając poziom 224,8 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Kwiecień jest już czwartym miesiącem z rzędu, w którym wartość zgromadzonych aktywów w polskich funduszach inwestycyjnych ustanowiła kolejny szczyt. Na koniec miesiąca TFI zarządzały środkami wartymi 224,8 mld zł, co stanowi równowartość 55,7 mld euro. W stosunku do poprzedniego miesiąca, wartość aktywów wzrosła o +2,0%, a w rocznym ujęciu dynamika utrzymuje się na wysokim poziomie przekraczającym +14%. W sumie w kwietniu stan aktywów powiększył się o +4,3 mld zł" ? czytamy w komunikacie.

Jak podano, wynik ten w przeważającej części jest pochodną napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych.

"Według szacunków Analiz Online, w okresie ostatniego miesiąca saldo wpłat i wypłat wyniosło +2,7 mld zł. Istotny wkład miał także dodatni wynik zarządzania, osiągnięty głównie dzięki dobrej koniunkturze na rynkach akcji.W poprzednim miesiącu najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się fundusze akcyjne oraz rynku surowców. W przypadku obu grup stan zgromadzonych środków wzrósł o +5%" ? czytamy dalej.

Według raportu, wzrostowi aktywów w segmencie funduszy akcyjnych sprzyjała dobra koniunktura na rynkach akcji. Kwiecień był najlepszym miesiącem dla warszawskiej giełdy od września ub. r. Indeks szerokiego rynku wzrósł o 4,4%, przy czym największy wzrost odnotowały polskie blue chipy, których indeks WIG20 zyskał niemal 5%. Największy wzrost aktywów odnotowały fundusze akcji o uniwersalnym charakterze - o ponad 640 mln zł. Kwiecień był także udanym miesiącem dla funduszy akcji małych i średnich spółek, w których stan zgromadzonych środków powiększył się o ponad 250 mln zł, w dużej mierze dzięki sporej nadwyżce wpłat nad wypłatami.

"Wysoką dynamikę wzrostu aktywów odnotowały także fundusze akcji zagranicznych, a wśród nich przodowały produkty posiadające ekspozycję na rynki wschodzące. Łącznie aktywa netto zgromadzone w funduszach o udziałowym charakterze osiągnęły poziom 33,3 mld zł. Beneficjentem dobrej koniunktury na rynkach akcji są także fundusze mieszane, których stan zgromadzonych środków powiększył się w kwietniu zarówno poprzez dodatni wynik zarządzania, jak i dodatni bilans sprzedaży. W ostatnim miesiącu dużą popularnością wśród klientów cieszyły się produkty, których zarządzający inwestują na zagranicznych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Łącznie w okresie ostatniego miesiąca aktywa zgromadzone w funduszach mieszanych wzrosły o prawie 0,8 mld zł do 34,2 mld zł, dzięki czemu ten segment wciąż pozostaje trzecim co do wielkości na krajowym rynku. W kwietniu druga najwyższa dynamika wzrostu aktywów należała do funduszy rynku surowców. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, tak i w kwietniu na wzrost zgromadzonych środków w głównej mierze wpłynął napływ świeżego kapitału. Obecnie ten najmniejszy segment zarządza aktywami na poziomie 0,4 mld zł. Wysoką dynamikę wzrostu (+3,2%) osiągnęły także fundusze sekurytyzacyjne, których aktywa powiększyły się o ponad 0,1 mld zł, podano również.

Jak wskazano, istotny wzrost aktywów odnotowały także fundusze gotówkowe i pieniężne, cieszące się ogromną popularnością wśród klientów. W kwietniu aktywa w nich zgromadzone wzrosły o prawie 0,6 mld zł, czyli o 1,9%. Z kolei fundusze absolutnej stopy zwrotu, zakończyły kwiecień ze wzrostem aktywów na poziomie +0,2 mld zł. Dodatnią dynamikę poniżej jednego procenta odnotowały fundusze nieruchomości (+0,9%) i ochrony kapitału (+0,3%).

"W kwietniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem stanu zgromadzonych środków jedynie w segmencie funduszy dłużnych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, tak i w kwietniu ujemne wartości odnotował indeks IROS, mierzący koniunkturę na rynku polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, tracąc -0,8%. W takim otoczeniu wynik zarządzania funduszy dłużnych był ujemny. W konsekwencji klienci decydowali się na przeniesienie środków zainwestowanych w funduszach dłużnych inwestujących na rynku obligacji skarbowych (czy to o uniwersalnej strategii czy papierów skarbowych) w kierunku funduszy obligacji korporacyjnych" - podsumowano w informacji.

Od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 15,8 mld zł, czyli o 7,6%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.