Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kofola rozważa przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej akcji spółki holdingowej, podała firma.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty 60,66 mln zł w formie dywidendy, tj. 1,3 zł na akcję, podała spółka.

Prime Car Management odnotowało 11,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 17,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech Soda Polska ? spółka zależna Ciechu zawarł umowę na dostawę węgla z Kompanią Węglową (KW). Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat wynosi 340 mln zł, podał Ciech.

EcoCar podpisał umowę z Toyota Motor Poland, dzięki której poszerzył swoją flotę taksówek o samochody Toyota Auris Hybrid, podał EcocCar.

Zarząd Pragma Inkaso podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii E - ma ona objąć do 5,5 tys. zabezpieczonych 3-letnich obligacji o wartości 1 tys. zł każda, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 9 czerwca o przeznaczeniu 73 mln z zysku za 2014 r. oraz 183,82 mln zł z funduszu rezerwowego na dywidendę, co da 25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

VD sp. z o.o. Mieszkania X sp.k. - spółka zależna od Vantage Development zawarła z FSMnW Wrocław przedwstępną umowę, na podstawie której zbuduje budynek mieszkalny na nieruchomości we Wrocławiu, a następnie sprzeda go FSMnW za nie mniej niż 41,56 mln zł, poinformował Vantage.

Oferta konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 609,5 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku "I" pomiędzy węzłem Woźniki i węzłem Pyrzowice (bez węzłów), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Natomiast oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, warta 532,85 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą na budowę odcinka "H", pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem).

Oferta spółki Dragados, warta 729,4 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Celem zarządu Banku Pocztowego jest, aby do debiutu banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie doszło jesienią tego roku, poinformował prezes banku Szymon Midera.

Grupa Capital Park podpisała z VHM Hotel Management umowę dzierżawy nieruchomości przy ulicach Piwnej i Długiej w Gdańsku, gdzie zrealizowany zostanie hotel pod marką Hampton by Hilton, poinformował dyrektor inwestycyjny i członek zarządu Grupy Capital Park Marcin Juszczyk.

Wyniki PKO Banku Polskiego począwszy od III kwartału br. będą poprawiać się kwartał do kwartału. Bank oczekuje, że ten rok przyniesie grupie najlepszy wynik w sektorze, zaś w 2016 roku dynamika wyniku będzie lepsza od osiągniętej w br., poinformowali przedstawiciele zarządu banku.

Bank Pocztowy zanotował zysk netto na poziomie 12 mln zł w I kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 18,7% r/r, podał bank. Dochody grupy kapitałowej banku wzrosły do 84,5 mln zł, co oznacza wynik lepszy o 3,1% r/r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o nałożeniu na prezesa i wiceprezesa zarządu jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) kar pieniężnych w maksymalnej wysokości po 10,5 tys. zł na osobę za niewykonanie przez SKOK zaleceń KNF, podała Komisja.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) ma zaufanie do obecnego składu zarządu Grupy Lotos, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Obecnie trwa konkurs na zarząd kolejnej kadencji.

Po braku odpowiedzi na sprzedaż 0,1% akcji Everest Investments, ogłoszonym przez SIG Limited, główny akcjonariusz giełdowej spółki - Everest Investments Holding będzie dalej rozwijać jej działalność w oparciu o posiadaną większość głosów, poinformował główny akcjonariusz Piotr Sieradzan.

Grupa Azoty w najbliższym czasie przedstawi szczegóły dotyczące finansowania projektu budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH w Policach, poinformował wiceprezes Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police Wojciech Naruć.

Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową, ale zastrzega, że planowane inwestycje mogą wpłynąć na wypłatę dywidendy w kolejnych latach, poinformował wiceprezes spółki Andrzej Skolmowski.

T-Mobile Polska uzyskało przychody w wysokości 1 602 mln zł, osiągając wzrost o 9,5% r/r, podał operator. EBITDA w tym okresie spadła o 2,4% r/r do 544 mln zł.

Zakładane łączne synergie kosztowe i przychodowe PKO Banku Polskiego wynikające z integracji z Nordea Bank Polska sięgną 300 mln zł łącznie począwszy od 2017 roku, poinformował Jarosław Orlikowski - dyr. odpowiedzialny za fuzję z Nordea Bankiem.

Eva Blaisdell i Michał Maciej Lisiecki podpisali porozumienie ws. powołania Copernicus Ventures, międzynarodowej platformy oferującej wsparcie start-upów w dostępie do rynku kapitałowego w USA, poinformowali sygnatariusze listu.

Grupa Azoty bierze pod uwagę korzystanie w przyszłości z gazu LNG, również dostarczanego ze Stanów Zjednoczonych. Spółka podtrzymuje, że chce do 50% gazu ziemnego pozyskiwać spoza systemu, poinformowali przedstawiciele grupy.

PKM Duda kontynuuje redukcję zadłużenia i po przeprowadzeniu restrukturyzacji jest przygotowany do przeprowadzenia nowych inwestycji w produkcję i handel, poinformował prezes Dariusz Formela.

Energa nie otrzymała propozycji zostania inwestorem w Nowej Kompanii Węglowej, poinformował prezes Andrzej Tersa.

Aktualizacja strategii, którą Energa ogłosi w ciągu kliku-kilkunastu tygodni, będzie miała charakter ewolucji, poinformował niedawno powołany prezes Andrzej Tersa.

Qumak bardzo dobrze ocenia swoje perspektywy w bieżącym roku. Portfel zamówień obecnie przekracza łącznie 562 mln zł (z tego 459 mln zł na ten rok) i ma istotny potencjał wzrostu, poinformował prezes Paweł Jaguś.

W wyniku ogłoszonego 30 marca przez SIG Limited wezwania na sprzedaż akcji Everest Investments nie zostały złożone żadne zapisy na sprzedaż walorów, podała spółka.

Plaza Centers zawarło umowę sprzedaży Koregaon Park Plaza znajdującego się w Pune w Indiach za ok. 35 mln euro (wg ostatnio raportowanej wartości księgowej tego aktywa), podała spółka. Wpływ netto z tej transakcji ma wynieść ok. 7,2 mln euro.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu 18 czerwca o przeznaczeniu 102,04 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 272,94 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

PZU spodziewa się 5-procentowego wzrostu kosztów porównywalnych w skali roku w 2015 roku, poinformował Przemysław Dąbrowski.

Gino Rossi zdecydowało o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł w dniu 26 czerwca br., podała spółka.

PZU nie wyklucza wejścia kapitałowego do banku, ale na poziomie strategicznym, a nie operacyjnym, co wyklucza m.in. wspólne oddziały. Na ewentualne inwestycje PZU może przeznaczyć obecnie 3-5 mld zł, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski.

Uniwheels odnotował 13,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Rawlplug zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,74 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Pekaes odnotował 5,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games nadal chce przeprowadzić emisję publiczną z przeznaczeniem środków na rozwój oraz przejść na główny parkiet GPW z NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował Remigiusz Kościelny.

New World Resources (NWR) wyprodukował 1,778 mln ton węgla (ogółem) w II kw. tego roku, zaś jego sprzedaż wyniosła: 1,565 mln ton - oznacza to spadke w ujęciu rocznym odpowiednio o 20% i 18%, podała spółka.

New World Resources (NWR) odnotowało 25,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 26,66 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank BOŚ odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wartość odpisów i rezerw PKO Banku Polskiego wyniosła 373,7 mln zł w I kw. 2015 roku i były niższe o 9,6% r/r, dzięki poprawie w kredytach gospodarczych podał. Koszty ryzyka obniżyły się do 90 punktów bazowych.

Arctic Paper odnotowało 3,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sieć restauracji Subway wzrosła w Polsce do 98 lokali na koniec I kwartału, poinformował odpowiedzialny za rozwój marki Subway w Europie Środkowo-Wschodniej Martin Princ. Subway chce zwiększać liczbę lokalizacji w tempie przynajmniej 10% rocznie.

Sygnity nie otrzymało dotychczas żadnej oficjalnej informacji od któregokolwiek z organów odnośnie wszczęcia postępowania bądź podjęcia jakichkolwiek czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w sprawie domniemanej zmowy przy przetargu na wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), poinformowała spółka.

Zarząd GPW podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 28 099 554 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas od 18 maja, pod warunkiem rejestracji tych akcji przez KDPW, podał bank.

Akcjonariusze Torpolu zdecydują 9 czerwca o przeznaczeniu 11,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję, wynika z projektów na walne.

PCC Exol rekomenduje wypłatę kwoty 1,724 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,01 zł na akcję, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica rekomenduje przeznaczenie kwoty 43,478 mln zł na dywidendę, co daje 3,15 zł na akcję, podała spółka.

ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 36 gr na akcję. W efekcie łączna kwota dywidendy wyniesie 45,096 mln zł, podała spółka.

Pfleiderer Grajewo odnotował 29,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 20,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Automotive Components Europe (ACE) rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,07 euro na akcję z zysku netto za rok 2014, podała spółki.

Astarta Holding N.V. odnotowała 28,89 mln euro skonsolidowanej straty netto w I kw. 2015 r. wobec 42,87 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po wynikach za I kwartał Polenergia podtrzymuje swoją prognozę wyników na rok 2015, zakładającą osiągnięcie 72,4 mln zł skorygowanego zysku netto i 204 mln zł skorygowanej EBITDA, podała spółka.

Polenergia odnotowała 26,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Belvedere odnotowało 18,2 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2014 r. wobec 190,47 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego wzrósł o 5,4 pkt proc. w skali roku do 46,2% na koniec I kwartału, podał bank.

Qumak odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita odnotowało 4,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 175,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 98,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 51,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 16,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 276,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 136,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Koncern Mięsny Duda odnotował 6,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 590,6 mln zł, tj. 30 zł na jedną akcję, podała spółka.

PZU odnotowało 941,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 760,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 647,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 802,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem