Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rafako zamierza przeprowadzić ewentualną nową emisję akcji na "czystych rynkowych zasadach", bez preferowania wybranych podmiotów, poinformowała agencję ISBnews prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Dlatego prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone.

Cedrob ogłosił wezwanie na 9 176 857 akcji PKM Duda, stanowiących 33,01% kapitału spółki, po cenie 7,4 zł za akcję, podał Cedrob. W razie powodzenia wezwania Cedrob będzie posiadał 66% akcji PKM Duda.

Emperia Holding oczekuje, że liczba sklepów franczyzowych w jej sieci będzie się zwiększać w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Dariusz Kalinowski.

Zarząd Inpro rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,6 mln zł na dywidendę, co daje 0,9 zł wypłaty na akcję, podała spółka.

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup dwóch portfeli wierzytelności banku o łącznej wartości 265 mln zł, podało Pragma Inkaso.

Emperia Holding może w tym roku przeprowadzić transakcje sprzedaży 2 lub 3 nieruchomości, poinformował wiceprezes Cezary Baran.

Grupa Masterlease liczy na dostawę ok. 4,5 tys. samochodów do flot dla korporacji, kolejne ponad 5 tys. dostaw Masterlease zamierza zrealizować w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w 2015 roku, poinformował członek zarządu i dyrektor handlowy Prime Car Management (PCM) Konrad Karpowicz.

Bank BPH zanotował w I kwartale br. spadek odpisów o 139% w skali roku do plus 4,44 mln zł głównie dzięki sprzedaży portfela kredytów niepracujących. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wzrósł o 9% r/r do 94% w I kw., podał bank.

Best odnotował 13,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atlas Estates odnotował 6,78 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,71 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 5,26 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka.

Redan nie zmienia planów dotyczących pierwotnej oferty publicznej spółki TXM i przygotowuje obecnie prospekt emisyjny, który zamierza złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w połowie tego roku, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Bogusz Kruszyński.

Polimex-Mostostal nadal rozważa różne scenariusze co do przyszłości oddziału w Siedlcach (dawny Mostostal Siedlce). Jednym z nich jest przekształcenie go w spółkę i debiut na giełdzie, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar.

Decyzje w kwestii refinansowania zobowiązań Cyfrowego Polsatu zapadną najpóźniej w styczniu 2016 roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych grupy Tomasz Szeląg.

Po wynikach za I kwartał Redan podtrzymuje cel ich poprawy w całym roku. Zarząd ocenia, że część modowa ma szansę na osiągnięcie progu rentowności operacyjnej w tym roku, zaś w przyszłym roku - zysk operacyjny. Spółka liczy na dalszy wzrost sprzedaży i marży w segmencie modowym, sporą niewiadomą jest natomiast kurs hrywny w kolejnych kwartałach tego roku, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyński.

Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan przekroczenia poziomu 1 mln klientów programu smartDOM w tym roku (wobec 707 tys. na koniec I kw.), a jednocześnie chce zdynamizować łączną liczbę klientów kontraktowych, która obecnie wynosi 6,1 mln, poinformował prezes Tomasz Gillner-Gorywoda.

Krka odnotowała 55,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 42,54 mln zeuro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia liczy na 1,1 mld zł oszczędności wynikających z programu poprawy efektywności na koniec roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Redan chce zwiększyć w całym roku tempo wzrostu przychodów w sklepach porównywalnych (LfL) w części modowej powyżej 18% osiągniętych w I kw. br. i utrzymać dynamikę w sieci dyskontowej na poziomie 4,6%, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyński.

Tauron Polska Energia obecnie przygotowuje list intencyjny i umowę o poufności w sprawie ewentualnego nabycia aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował prezes Dariusz Lubera.

Grupa Robyg zamierza w tym roku osiągnąć wynik kontraktacji na poziomie 2200 lokali oraz istotne zwiększanie liczby przekazanych mieszkań, zapowiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson. W marcu zapowiadał, że Robyg chce utrzymać w tym roku kontraktację lokali na poziomie nie niższym niż 2100 lokali.

Polimex-Mostostal zakłada, że pierwsze notowanie scalonych akcji będzie miało miejsce w I połowie lipca br. i będzie poprzedzone m.in. ogłoszeniem strategii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na zakup przez Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej, podał Urząd.

Asseco Poland ma obecnie niemal 4,95 mld zł skonsolidowanego portfela na 2015 rok (wzrost o 10% r/r), z czego 4,45 mld zł to oprogramowanie i usługi własne (wzrost o 15% r/r), poinformowali przedstawiciele spółki.

Tylko realizacja przygotowywanych obecnie przez MLP Group projektów w zakresie wynajmu powierzchni zapewni zwiększenie skali działalności o blisko połowę, poinformował dyrektor generalny, wiceprezes spółki Radosław T. Krochta. Dodał, że MLP Group negocjuje kolejne kontrakty.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 174 mieszkania w inwestycji i Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku Przymorzu przy ul. Szczecińskiej, podała spółka.

Analitycy Domu Maklerskiego BPS rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Amica od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 190,7 zł, wynika z raportu datowanego na 7 maja.

ABC Data zaprezentuje strategię rozwoju w czerwcu, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Bank BGŻ odnotował spadek skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 14,5 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 44,6 mln zł rok wcześniej. Łączący się z nim BNP Paribas Bank Polska odnotował spadek zysku netto do 13,9 mln zł z 24,6 mln zł w I kw. 2014 r., podały banki.

Po tym, jak plan emisji akcji nie uzyskał zgody akcjonariuszy Globe Trade Centre (GTC), spółka rozważy alternatywny sposób finansowania swojej strategii wzrostu oraz odświeżenia portfolio na kluczowych rynkach, poinformował prezes GTC Thomas Kurzmann.

Enel-Med odnotował 1,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 15 czerwca o wypłacie 10,61 mln euro dywidendy, tj. 1,15 euro na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Drosed Surowiec złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nas Pol-Pasz, podał Urząd.

ZnanyLekarz.pl otrzymał 40 mln zł w trzeciej rundzie finansowania. Środki te zostaną wykorzystane na rozbudowę zespołu i ekspansję na rynki zagraniczne, podała spółka.

Cube.ITG zawarł umowę sprzedaży spółki zależnej Systemy Informatyczne Alma (SI Alma) na rzecz Nordstar Capital za 5 mln zł, podała spółka.

Prezes Hawe Paweł Sobków i wiceprezes Paweł Paluchowski zawarli z Trinitybay Investments Limited warunkową umowę przedwstępną nabycia nie mniej niż 14,45% akcji Hawe w ramach procesu wykupu menedżerskiego, podała spółka.

Multimedia Polska odnotowały 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 14,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2015 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w rapor

Ferro odnotowało 5,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowała 12,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2015 r. wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orbis odnotował 22,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotowało 34,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 52,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Center (GTC) odnotowało 34,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarówno terminal naftowy w Gdańsku, jak i terminal LNG w Świnoujściu zostaną ukończone w tym roku, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński agencję ISBnews.

Redan odnotował 5,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kerdos Group podjął uchwałę w sprawie emisji do 6 tys. obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6 mln zł, podała spółka. Celem emisji będzie pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz rozwój sprzedaży internetowej FMCG w ramach grupy kapitałowej.

Benefit Systems zmienił propozycję zasad wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok w części dotyczącej ustalenia dnia dywidendy na 24 lipca z 25 sierpnia wcześniej oraz dnia wypłaty dywidendy na 14 sierpnia z 14 wcześnia wcześniej, wynika z komunikatu spółki.

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab odnotowały 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 7,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotowało 0,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg rozpoczyna poszukiwania nowego inwestora strategicznego, podała spółka. Chce zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi taką inwestycją, jak również zezwolić na przeprowadzenie badania due diligence spółki i jej spółek zależnych.

Robyg odnotował 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w I kw. 2015 r. wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus odnotował 4,27 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,66 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson proponuje akcjonariuszom obciążenie kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych stratą netto za 2014 rok w kwocie 15,43 mln zł. Jednocześnie zarząd będzie oceniał sytuację finansową spółki w nadchodzących miesiącach i może zarekomendować zadeklarowanie wypłaty (śródrocznej) dywidendy na podstawie wyników takiej oceny, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 czerwca.

Midas odnotował 33,9 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 82,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotowało 6,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Erbudu miała 1,54 mld zł w portfelu zamówień na koniec I kwartału br., z czego do realizacji w bieżącym roku jest 1,12 mld zł, podała spółka. Rok wcześniej portfel również wynosił 1,54 mld zł, a 1 mld zł przypadał na 2014 r.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 35,61 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 41,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank BPH odnotował 12,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 27,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Erbud odnotował 5,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding odnotowała 18,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 10,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 502,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 395,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat odnotował 170,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 98,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 77,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 96,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 15,33 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) skierowało do OAO Gazprom i OOO Gazprom Export (Gazprom) wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie, podała spółka. Przedmiotem sporu jest zmiana warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem