Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 18-22 maja br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek pocztowy : Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wybrał Pocztę Polską na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych do 2025 roku, wynika z komunikatu urzędu.

Według komunikatu, w toku oferta Poczty Polskiej przeszła do drugiego etapu i uzyskała 210 pkt. UKE nie ustalił minimum kwalifikacyjnego. Jednocześnie oferta Polskiej Grupy Pocztowej nie zakwalifikowała się do drugiego etapu.

W kwietniu Poczta Polska i Polska Grupa Pocztowa (PGP) złożyły w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) swoje oferty w konkursie na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025.

Źródło: ISBnews

Dostęp do internetu : W Polsce około 9 mln dorosłych wciąż osób nie ma kontaktu z cyfrowym światem, a jednolity rynek cyfrowy UE nie ruszy bez kompetentnych użytkowników, poinformował prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb.

"Stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego i rozwój infrastruktury to oczywiście niezbędne warunki do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Ale to od konsumentów zależy ostateczny sukces. Bez nich rynek nie będzie funkcjonował. Zakupy przez internet, zaawansowane korzystanie z treści i usług dostępnych w sieci, edukacja online, czy dostęp do narzędzi zwiększających bezpieczeństwo np. zdrowotne seniorów wymagają posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych. A przykładowo, w Polsce ok. 9 mln dorosłych wciąż osób nie ma kontaktu z cyfrowym światem. Duże grupy wykluczonych znajdziemy także w Portugalii, Grecji, Bułgarii czy Rumunii" - powiedział Głomb, cytowany w komunikacie.

"Komisja Europejska szacuje, że stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w Europie może przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy. Ogłoszona 6 maja przez KE strategia jednolitego rynku cyfrowego ma pomóc w znoszeniu barier w rozwoju tego rynku. Obecnie jedynie 15% Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7%. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Comarch : Odnotował 18,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,33 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 208,71 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Grupa AB : Po I-III kw. r. fin. 2014/2015 spółka miała 54,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 265,03 mln zł w porównaniu z 4 241,03 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska : Odnotowała 0,71 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2015 r. wobec 5,54 mln zł straty rok wcześniej (wg wyników pro forma za I kw. 2014 r.), podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,5 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 52,9 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA po I kw. 2015 r. wyniosła 21,54 mln zł w porównaniu z 15,34 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Comp : Odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2015 r. wobec 9,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 136,46 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 126,19 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Wasko : Odnotowało 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,82 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 85,12 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

ATM Grupa : Odnotowała 3,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,07 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 29,44 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

NTT System: Odnotowało 1,08 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,49 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 170,14 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Mediatel : Odnotował 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,1 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 29,33 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Hawe : Odnotowało 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,24 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 48,95 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Arteria : Odnotowała 2,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,75 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 35,72 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Tell : Odnotował 1,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,18 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 56,34 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Arteria: Potwierdza udział w kilku procesach akwizycyjnych. W zależności od ich efektów, zarząd zadecyduje o rekomendacji wysokości dywidendy, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Arteria: Podtrzymuje prognozy dotyczące zwiększenia liczby posiadanych stanowisk call center do co najmniej 1600, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Arteria: Oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu segmentu wsparcia sprzedaży, podała spółka. "Kolejny kwartał rośnie natomiast w sposób dynamiczny sprzedaż usług w obszarze wsparcia sprzedaży. Przychody tego segmentu wzrosły z poziomu 12 975 tys. zł w I kwartale 2014 roku do poziomu 19 906 tys. zł w I kwartale bieżącego roku, a więc o 6 931 tys. z (wzrost o 53,4%)" ? czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews

CI Games : Notuje sprzedaż gry "Lords of the Fallen" zbliżającą się do poziomu 1 mln egzemplarzy. Firma wypracowała w I kwartale znaczące, pozytywne przepływy finansowe dzięki wynikom sprzedaży tej gry, co daje "duży komfort" w realizacji kolejnych projektów: mobilnej wersji "Lords of the Fallen" oraz trzeciej części serii "Sniper: Ghost Warrior", poinformował prezes Marek Tymiński.

"Kluczowe dla nas są przepływy pieniężne i komfortowa sytuacja finansowa spółki. Dzięki niej możemy realizować nasze kolejne - bardzo ambitne - projekty, o których niebawem będzie bardzo głośno" - powiedział Tymiński, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Integer.pl : A&R Investments Limited ? spółka Rafała Brzoski, posiadająca 29,99 % udziału w kapitale zakładowym Integer.pl - zgłosiła projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 1 czerwca, przewidujące odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, wynika z komunikatu spółki.

Źródło: ISBnews

Polkomtel : Operator sieci Plus - wprowadza nowe pozycjonowanie swojej głównej marki, stawiając na łączenie kluczowych zasobów grupy Cyfrowego Polsatu, czyli telekomunikacji i rozrywki, poinformowali przedstawiciele operatora.

"Pierwszym etapem zmian był smartDOM. Dziś wiemy, że to sukces z ponad 700 tys. klientów z 2,17 mln usług. Drugim etapem była nowa marka Plush dla młodego odbiorcy, która sprawdziła się rynku polskim i okazała się sukcesem sprzedażowym. Czas teraz na nową strategię dla głównej marki Plus. Jako jedyny telekom mamy możliwość oferowania usług telekomunikacyjnych i wzbogacenia ich o świat online i rozrywkę" - powiedziała dyrektor komunikacji Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska podczas konferencji prasowej.

Jak podali przedstawiciele Plusa, odświeżenie marki ma w dużym stopniu zaadresowanie jej do młodych klientów.

"Młodych innowacyjnych, łączących telekomunikację z rozrywką. Oni często inspirują następnie całą rodzinę. Plus obiecuje systematyczne nowości i nowe możliwości. Odświeżenie i zdynamizowanie marki ma obejmować nielimitowane oferty, duże pakiety danych internetu, najnowsze technologie, największy zasięg LTE, value for money i szeroko pojętą rozrywkę" - wskazała szef oferty Justyna Kulka.

Nowymi elementami ofertowymi są m.in. minidron, czy oferta serwisu Ipla z kontentem video.

Źródło: ISBnews

CD Projekt : Liczba preorderów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o 500 tys., do 1,5 mln, poinformował agencję ISBnews prezes CD Projekt Adam Kiciński.

Źródło: ISBnews

NTT System : Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2,05 mln zł, tj. 0,15 zł na akcję z zysku za 2014 r,. podała spółka.

Źródło: ISBnews

Comarch : Akcjonariusze Comarchu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca br. o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 41 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał na walne.

Źródło: ISBnews

Livechat Sotfware : Skorygował w górę skonsolidowane prognozy wyników finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym, a także szacowane wyniki grupy rok obrotowy 2014/2015 zakończony 31 marca 2015 r. Zarząd szacuje obecnie, że przychody ze sprzedaży wyniosą 33,04 mln zł, EBITDA sięgnie 24,04 mln zł , a zysk netto 18,51 mln zł, podała spółka.

Źródło: ISBnews

AB : Priorytetami rozwojowymi Grupy AB są dalsza rozbudowa sieci franczyzowych i innych kanałów sprzedaży grupy, nowe otwarcie w e-commerce dzięki oddaniu nowego centrum dystrybucyjnego, umacnianie pozycji na rynku czeskim i segmencie zabawek, poinformował prezes grupy Andrzej Przybyło.

"Mamy już łącznie 1540 punktów sprzedaży w grupie. Ten model się sprawdza, a sieci rosną w szybkim tempie, jak chociażby Kakto, które w dość krótkim czasie urosło do 160 punktów sprzedaży sprzętu RTV/AGD. Nasza nowa sieć Wyspa Skarbów będzie sprzedawać zabawki" - powiedział Przybyło podczas konferencji prasowej.

W Polsce sieć Alsen liczy 405 punktów, Kakto 161, Optimus 86, w Czechach - Digimax to 103 punkty (ma urosnąć do 160 w 2016 r.), Premio 186, Triline 250, Comfor 195, z kolei na Słowacji Comfor ma 104 punkty, a Triline 70. Wyspa Skarbów ma mieć 60 sklepów z zabawkami do końca roku.

Członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan wskazał, że nowe centrum dystrybucyjne zostanie oddane do użytku zgodnie z harmonogramem. Przeniesienie działalności operacyjnej będzie następowało stopniowo w sezonie wakacyjnym.

"Przy planowaniu procesu wzięliśmy pod uwagę wszystkie czynniki, aby realizacja odbywała się płynnie. Chcemy być przygotowani na IV kw., na pełną obsługę potoków towarów w najwyższym sezonie. Nowe centrum otwiera potencjał do dalszego wzrostu skali i poprawy efektywności logistyki" - powiedział Ochędzan.

Czeski dystrybutor ATC, należący do Grupy AB, zanotował kolejne istotne wzrosty sprzedaży i, jak podkreśla zarząd grupy, jest liderem we wszystkich kluczowych segmentach z perspektywą dalszego umocnienia pozycji w Czechach i Słowacji.

Grupa zapowiada również rozwój w segmencie enterprise, gdzie pozyskano umowy dystrybucyjne z HP (tipping-point, software), EnGenius (podzespoły sieciowe), Molex (subdystrybucja, urządzenia sieciowe), HANNspree (digital signage). W digital signage grupa zapowiada, że będzie znaczącym graczem.

Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

ABC Data : Akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu do 45,1 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,36 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Źródło: ISBnews

Asbis : Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie 0,5 mln USD, wynika z projektów uchwał ZWZ.

Źródło: ISBnews

SoftBlue : Pozyskało 10 mln zł od zagranicznych funduszy i planuje wejście na NewConnect na przełomie czerwca i lipca, poinformował prezes Michał Kierul. Środki pozyskane z pre-IPO zostaną wykorzystane na inwestycje w projekty technologiczne we wczesnej fazie rozwoju, wkład własny na dofinansowania i realizację wewnętrznych projektów, ekspansję zagraniczną - sprzedaż produktów i zwiększenie skali biznesu.

Źródło: ISBnews

LiveChat : Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni, którzy w procesie budowy przyspieszonej książki popytu ustalili cenę za jedną akcję na poziomie 30 zł, podała spółka.

Źródło: ISBnews

PEManagers : MCI. EuroVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers (PEManagers) - zrealizował pierwszą cześć transakcji z lifebrain AG i obejmie za 10 mln euro połowę przysługujących mu akcji, podał PEManagers. Środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój.

Źródło: ISBnews

Wasko : Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,647 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 16 czerwca.

Źródło: ISBnews

ATM : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 7,27 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

CUBE.ITG : Dokonał przedterminowego wykupu 5 000 zabezpieczonych odsetkowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Elevato Software : Giza Polish Ventures (GPV) ? polsko-izraelski fundusz inwestujący w nowoczesne technologie o potencjale międzynarodowym zainwestował w spółkę, która dostarcza rozwiązania do automatyzacji procesów tzw. miękkiego HR.

Źródło: spółka

KADRY

Netia : Rada nadzorcza Netii powołała Katarzynę Iwuć na stanowisko członka zarządu oraz dyrektora finansowego, podała spółka.

Katarzyna Iwuć wcześniej była członkiem rady nadzorczej Netii.

Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost : Rozpoczyna działalność na rynku przesyłek kurierskich. Spółka będzie świadczyć usługi kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, podał Integer.pl, właściciel InPostu.

Źródło: ISBnews

AB : Grupa AB uruchamia ogólnopolską sieć franszyzową Wyspa Skarbów, która ma wzrosnąć do 60 sklepów z zabawkami do końca bieżącego roku, poinformował prezes grupy Andrzej Przybyło.

Źródło: ISBnews

Comarch : Chce zwiększyć sprzedaż w segmencie ERP w dwucyfrowym tempie w tym roku, poinformował wiceprezes Zbigniew Rymarczyk.

"W I kwartale wypracowaliśmy 31,6 mln zł przychodów w Polsce, co oznacza wzrost o 8% r/r, w związku z wysoką bazą rok temu. Zakładamy dwucyfrowy wzrost w tym roku. Kontynuujemy inwestycje w nasze produkty i myślimy globalnie w naszym segmencie, nie przymierzając, jak twórcy 'Wiedźmina'. Chcemy być docelowo wymieniani w jednym rzędzie z największymi producentami oprogramowania na świecie" - powiedział Rymarczyk podczas spotkania z dziennikarzami.

Jako główne czynniki wzrostu w kolejnych kwartałach wymienił chmurę, mobilność, nowy wymiar zastosowania internetu rzeczy w e-handlu, czyli aplikację "Wszystko" obsługującą urządzenie Comarch beacon.

Źródło: ISBnews

Polcom : Zakończył proces wirtualizacji serwerów pocztowych w Urzędzie Miasta Krakowa. Od tej pory system pocztowy urzędu będzie działał w oparciu o chmurę obliczeniową, co pozwoli na większe bezpieczeństwo komunikacji i zminimalizuje ryzyko awarii.

Źródło: spółka

Comarch : Ogłosił wprowadzenie do portfolio nowego rozwiązania Comarch Data Analytics & Monetisation, służącego do analizy danych o zachowaniach klientów w sieci.

Źródło: spółka

Plus, Cyfrowy Polsat : Odświeżona oferta smartDOM pozwoli na zakup nawet 6 usług z portfolio wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej, z czego aż 5 będzie rabatowanych. Z kolei w Nowym Power LTE dostępne będą jeszcze większe pakiety danych w atrakcyjnych cenach, nowoczesny sprzęt LTE na udostępnienie, olbrzymi pakiet nocny 200 GB, a także pakiety tematyczne największej telewizji internetowej IPLA. Oferta objęta jest planem zniżek programu smartDOM.

Źródło: spółka

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej : We wrześniu planowane jest zakończenie budowy sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach. Do tej pory powstało ponad 93% planowanej infrastruktury. Do zbudowania zostało zaledwie 200 km z planowanych ok. 2274 km sieci szerokopasmowej.

Źródło: spółka

Plagiat.pl : Z Internetowego Systemu Antyplagiatowego będzie korzystał Nowy Ekonomiczny Uniwersytet w Ałmatach w Kazachstanie.

Źródło: spółka

Grupa Onet.pl : Korzysta z usługi chmurowej UCaaS od Orange i Integrated Solutions.

Źródło: spółka

Swimmo : Inteligentny zegarek do pływania z Polski, w nieco ponad miesiąc, w serwisie Kickstarter.com zebrał blisko 160 tys. USD.

Źródło: spółka

HyperX : Stworzył najszybszy na świecie zestaw pamięci DDR4 o pojemności 128GB, pracujący z częstotliwością 3000 MHz.

Źródło: spółka

InsERT : Higiena Serwis zoptymalizował procesy biznesowe, wdrażając system ERP Navireo.

Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem