Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Belvéd?re, notowane na GPW pod nazwą Sobieski, planuje zmienić nazwę na Marie Brizard Wine & Spirits, podała spółka.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w łącznej kwocie 337 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Work Service zdecydują o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zwołanego na 22 czerwca.

Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz Gjensidige Forsikring ASA, polegający na uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, że na sprzedaż akcji PZU Lietuva nie jest wymagana zgoda łotewskiego organu antymonopolowego, został spełniony, podało PZU.

KGHM Polska Miedź udzieli pożyczki spółce bezpośrednio zależnej Fermat 1 S.? r.l. w wysokości 210 mln USD (787,5 mln zł), podała spółka. Środki z pożyczki zostaną przekazane poprzez spółki celowe struktury holdingowej do KGHM International LTD. (KGHMI) w ramach finansowania przez KGHM wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez KGHMI w 2011 r.

Polnord zamierza połączyć się ze spółkami zależnymi Polnord Marketing oraz 10 H, podała spółka. Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, poprawa efektywności procesu zarządzania działalnością oraz obniżenie kosztów ogólnego zarządu.

Harper Hygienics podjął uchwałę w sprawie emisji 15 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo- i średnioterminowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowania krótkoterminowego.

Do fazy II badań klinicznych 1-MNA prowadzonych przez Pharmenę zostało włączonych 84 pacjentów, a 24 z nich pomyślnie zakończyło udział, poinformowała spółka. Celem jest, aby pomyślnie badania ukończyło 64 pacjentów.

Akcjonariusze PKM Duda zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

W wezwaniu na akcje Globe Trade Centre (GTC) akcjonariusze złożyli dotychczas zapisy na sprzedaż 22,7% akcji spółki, poinformował LSREF III GTC Investments B.V. - którego podmiotem dominującym jest Lone Star Real Estate Partners III, L.P. - który ogłosił wezwanie.

Enea Wytwarzanie wybrała ofertę PKP Cargo na transporty węgla z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice. Kontrakt o łącznej wartości 62,56 mln zł brutto będzie obowiązywać od lipca 2015 roku przez 12 miesięcy. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton, podało PKP Cargo.

Zniesienie procedury nadmiernego deficytu będzie miało pozytywny wpływ na wzrost PKB w Polsce w 2016 r., który może przekroczyć nawet 4%, wobec 3,9% oczekiwanych w tym roku, prognozuje Citi Handlowy. Stopy procentowe mogą wzrosnąć o 50 pb dobiero w II poł. przyszłego roku.

Akcjonariusze Protektora zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca o przeznaczeniu 4,37 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Elektrotim zdecydowali o przeznaczeniu 5,99 mln zł z zysku za 2014 r. i z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka.

Apator pracuje nad wdrożeniem działań, które poprawią rentowność i wyniki w dalszej perspektywie, poinformował prezes spółki Andrzej Szostak.

Apator jest nadal zainteresowany akwizycjami, jednak nie spodziewa się przeprowadzenia transakcji w tym roku, poinformował prezes spółki Andrzej Szostak.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podtrzymuje, że do końca maja zdecyduje, w jakim trybie akcje Global City Holdings mogłyby zostać wycofane z rynku, poinformował prezes giełdy Paweł Tamborski.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ogłosiła nowe otwarcie dla alternatywnego rynku NewConnect, poinformował prezes Paweł Tamborski. Stawia na dalszy jego rozwój i poprawę jakości, wzmocnienie jego roli w pozyskiwaniu finansowania oraz umiędzynarodowienie.

Powierzchnie biurowe przy Stadionie Narodowym w Warszawie, obejmujące ok. 15 tys. m2, zostały w całości skomercjalizowane, poinformowała firma Walter Herz, odpowiedzialna za wynajem biur na terenie obiektu.

Selena FM SA oraz Selena CA LLP podpisały umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę kredytową o wartości 10 mln euro, tj. ok. 40,98 mln zł, podała Selena FM.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego spółka zależna Gas Assets Management (GAM) otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia przez GAM kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex oraz przejęcia przez obie spółki kontroli nad Gas-Trading, podał Urząd.

Obligacje serii A spółki Developres o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 26 maja, podała giełda.

Akcjonariusze Famuru zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 czerwca.

Akcjonariusze Wojasa zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 0,25-0,3 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka w propozycjach uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 czerwca.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem