Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Nieruchomości, akcje i metale szlachetne to trzy klasy aktywów, które mają radzić sobie najlepiej w 2015 r. i w ciągu najbliższej dekady. Nastroje polskich inwestorów są generalnie optymistyczne, choć prognozy dla lokalnego rynku akcji nieco się pogorszyły w porównaniu z rokiem ubiegłym, stąd silniejsze poszukiwanie możliwości inwestycyjnych za granicą, wynika z globalnego badania nastrojów inwestorów (GISS) przeprowadzonego dla Franklin Templeton.

Wyniki badania wskazują na pesymistyczne prognozy dla wyników lokalnego rynku akcji na 2015 r. Liczba polskich inwestorów spodziewających się w tym roku wzrostów na giełdach znacząco spadła; w ubiegłym roku 61% inwestorów liczyło na wzrosty w 2015 r., natomiast w tym roku ten wskaźnik spadł do 47%.

Optymizm respondentów z Polski w stosunku do rynku lokalnego spadł z 31% w 2014 r. do 22% w 2015 r., a polscy inwestorzy zaczynają coraz chętniej poszukiwać możliwości na innych rynkach.

"W tym roku polscy inwestorzy liczą na lepsze możliwości w Europie Zachodniej i Azji. Akcje spółek zachodnioeuropejskich zanotowały dwukrotny wzrost zainteresowania z 12% w 2014 r. do 24% w 2015 r., natomiast zainteresowanie akcjami spółek azjatyckich nieznacznie wzrosło z 20% w 2014 r. do 21% w 2015 r. Zanotowano także znaczący wzrost zainteresowania akcjami spółek z USA i Kanady (z 7% w 2014 r. do 15% w 2015 r.)" - czytamy w raporcie.

Jeżeli chodzi o instrumenty o stałym dochodzie, polscy inwestorzy wprawdzie wciąż spodziewają się w 2015 r. najwyższych zwrotów w Polsce (31%), ale wskaźnik ten znacząco spadł w porównaniu z 2014 r. (39%), podano także.

Obecnie 21% inwestorów liczy na najwyższe zwroty z obligacji zachodnioeuropejskich w 2015 r. (wzrost z 17% w 2014 r.). Zainteresowanie instrumentami o stałym dochodzie z USA i Kanady także wzrosło - do 14% w 2015 r. z 10% w 2014 r.

Prawie 80% polskich respondentów zadeklarowało optymizm co do prognoz osiągnięcia swoich celów finansowych w 2015 r., w porównaniu z 85% w 2014 r. Tegoroczny wynik jest nieco niższy od globalnej średniej (81%); największymi optymistami okazali się respondenci z Indii, ZEA i Chin (ponad 90%). Największy wzrost optymizmu w porównaniu z 2014 r. odnotowano wśród inwestorów z Europy, USA i Kanady.

Odpowiadając na pytanie o trzy najważniejsze cele inwestycyjne na 2015 r., polscy respondenci najczęściej na pierwszym miejscu wymieniali plany wakacyjne (59%). Na kolejnych miejscach znalazły się środki na poważne remonty (39%) oraz zakup nowego domu (26%).

W ujęciu globalnym, najpopularniejsze cele inwestycyjne to emerytura, plany wakacyjne i środki gromadzone na wypadek nagłych sytuacji. Fundusze na emeryturę to najważniejszy cel inwestorów z USA i Kanady (73%), natomiast Europejczycy stawiają na plany wakacyjne (49%).

Wyniki badania GISS z 2015 r. dla Polski pokazują, że zdecydowana większość (84%) inwestorów oszczędza na emeryturę. Inne produkty oszczędnościowe wykorzystywane przez inwestorów to rachunki oszczędnościowe (27%) oraz konta IKE lub IKZE (24%). Choć te wyniki mogą wskazywać na dobrze rozwiniętą kulturę oszczędzania, oszczędności polskich gospodarstw domowych należą do najniższych w Europie - dobrowolnie gromadzone oszczędności gospodarstw domowych stanowiły w 2012 r. zaledwie 0,2% PKB.

Ponadto, zdecydowana większość (73%) polskich inwestorów spodziewa się zwrotów z inwestycji w perspektywie od sześciu miesięcy do trzech lat, co sygnalizuje względnie krótki horyzont inwestycyjny.

Odpowiadając na pytanie o trzy najważniejsze cele inwestycyjne na 2015 r., polscy respondenci najczęściej na pierwszym miejscu wymieniali plany wakacyjne (59%). Na kolejnych miejscach znalazły się środki na poważne remonty (39%) oraz zakup nowego domu (26%).

Polscy inwestorzy, podobnie jak respondenci z całego świata, uważają, że akcje oferują najwyższe potencjalne zwroty zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie, ale jednocześnie postrzegają tę klasę aktywów jako obarczoną największym ryzykiem w 2015 r. i w 10-letnim horyzoncie czasowym. 37% polskich inwestorów wskazało na akcje jako na klasę aktywów o największym ryzyku, a na kolejnych miejscach uplasowały się surowce poza metalami (34%) oraz euro (33%).

"W kontekście strategii inwestycyjnej na 2015 r., polscy inwestorzy generalnie są ostrożni, a ponad połowa (54%) z nich planuje przyjąć bardziej konserwatywne podejście. Ponadto, wyniki badania sygnalizują wzrost liczby inwestorów planujących przejście na bardzo konserwatywną strategię w porównaniu z rokiem ubiegłym (z 12% w 2014 r. do 17% w 2015 r.)"- czytamy także.

Przeprowadzone po raz piąty badanie, w tym roku objęło ponad 11500 inwestorów z 23 krajów w obydwu Amerykach, Afryce, Azji, regionie Pacyfiku i Europie. W tym jednym z największych badań opinii tego typu, respondenci wyrazili swoje poglądy i aktualne podejście do inwestycji oraz zdradzili swoje oczekiwania na 2015 r. i na najbliższą dekadę.

W badaniu GISS w 2015 r. wzięło udział 500 respondentów z Polski. Badanie przeprowadzane było w Polsce po raz czwarty.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem