Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydują 25 czerwca br. o przeznaczeniu 52,88 mln zł z zysku za 2014 r. i 47,85 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w łącznej wysokości 2,40 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Kruka zdecydują o wypłacie 25,94 mln zł dywidendy tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 23 czerwca.

Akcjonariusze Midasa zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 24 czerwca br. o przeznaczeniu zysku za 2014 r. w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne.

MSX Resources ogłasza upadłość likwidacyjną po tym, jak utraciło - w opinii spółki, w wyniku oszustwa przez Tarantoga Capital - możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii, poinformował przewodniczący rady nadzorczej spółki Tomasz Pańczyk.

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,19 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Victoria Dom wprowadziła do oferty 125 mieszkań w ramach II etapu inwestycji Osiedle Classic w Warszawie, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcje LK Designer Shops zadebiutują w czwartek, 28 maja, na rynku NewConnect, podała giełda.

Spółka Vigget rozpoczęła przygotowania do sprzedaży swoich produktów poza Polską i szuka partnerów handlowych w Europie, poinformował prezes firmy Igor Markowicz. Liczy, że sprzedaż za granicą może ruszyć w przyszłym roku.

Grupa Wirtualna Polska podpisała umowy zakupu dwóch niezależnych internetowych platform radiowych: OpenFM - od GG Network oraz PolskaStacja.pl od Polska Stacja za łącznie 4 mln zł, podała spółka.

Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 574,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem), w trybie powtórnego badania i oceny ofert. Poprzednio, najkorzystniejsza oferta należała do Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor i była warta 532,85 mln zł brutto, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

CI Games podpisało umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim, na mocy której otrzyma dwuletnie finansowanie w wysokości 15 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na prace nad grami "Sniper 3: Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka.

Adiuvo Investment liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect w październiku, poinformowała prezes Anna Aranowska-Bablok.

ESRI Polska chce pozyskać w tym roku klientów wśród największych działających w Polsce instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, poinformował dyrektor Działu Rynku Biznesowego Karol Sawicki.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 218 mieszkań w ósmym etapie osiedla Żoliborz Artystyczny, podała spółka. Lokale mają być gotowe do przekazania mieszkańcom w IV kw. 2016 r.

Zortrax - polski producent drukarek 3D - podtrzymuje zamiar wejścia na giełdę, poprzedzony preIPO akcji skierowanym do obligatariuszy, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Drosio.

Cena emisyjna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Jujubee została ustalona na 2,1 zł, podała spółka.

Warunki zawieszające umowy między Secapital S.a r.l ? spółki zależnej Kruka - i Piraeus Bank Romania dotyczące umowy cesji wierzytelności, w postaci zapłaty ceny wynikającej z umowy oraz ceny z umowy dodatkowej, zostały spełnione, podał Kruk. W efekcie nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na Secapital.

Polomarket i Stokrotka złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację polegającą na utworzeniu przez spółki wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Polskie Supermarkety, podał Urząd.

Sygnity planuje prezentację we wrześniu nowej strategii, "zdecydowanie" nastawionej na rozwój i uwzględniającej akwizycje, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Zarząd Giełdy wyznaczył czwartek, 28 maja, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 tys. obligacji serii A spółki Dayli Polska o łącznej wartości 5 mln zł, podała giełda.

Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Obrót akcjami Belvedere, notowanego na GPW pod nazwą Sobieski, będzie wznowiony od dziś, podała giełda.

NTT System, na mocy zawartej z Hewlett-Packard BV Amsterdam, Meyrin Branch, zostało oficjalnym autoryzowanym partnerem w kanale dystrybucji produktów konsumenckich marki HP w Polsce, podała spółka.

Sygnity odnotowało 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2014/2015 (1 październik 2014 - 31 marca 2015) wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Coal Energy odnotowało 22,58 mln USD skonsolidowanej straty netto w III kw. roku finansowego 2014/2015 (I kw. kalendarzowy 2015) wobec 17,97 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad TK Telekom, w drodze nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, podał Urząd.

Grupa Sygnity posiada obecnie umowy, z których przychody w II półroczu roku obrotowego osiągną wartość 156 mln zł wobec 186 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.