Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,48 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,16 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki Libet zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową, dzięki której pozyska 946 mln zł na realizację wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator, podała spółka. Całkowity koszt programu szacowany jest na kwotę ok. 1 894 mln zł w latach 2015 - 2017.

Akcjonariusze AC S.A. zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 22,2 mln zł z zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy, co daje 2,30 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Dekpol zdecydował o przyjęciu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w celu finansowania inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku, podała spółka. Emisja odbędzie się w 5 transzach, proponowanych wyłącznie funduszom, z którymi spółka zawarła porozumienie.

Akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 6,38 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Sąd zmienił tryb postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI) - spółki w 100% pośrednio zależnej Budimeksu - na likwidacyjny z układowego, podał Budimex. Budimex zapowiedział też, że zamierza wnieść zażalenie na decyzję.

Rada nadzorcza Erbudu powołała zarząd w niezmienionym składzie na trzyletnią kadencję. Funkcje członków zarządu będą pełnić Dariusz Grzeszczak i Józef Adam Zubelewicz, podała spółka.

Akcjonariusze Solar Company zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2,1 mln zł z zysku za 2014 r. lub przeznaczenie całego zysku wypracowanego w ub. roku na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 26 czerwca.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi, podał bank.

Rada nadzorcza Grupy Lotos zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa i wybrała na nie Pawła Olechnowicza, obecnego prezesa spółki, podała Grupa Lotos.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nie będą szukać partnera branżowego do projektu Elektrownia Puławy, prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania finansowania, poinformowali przedstawiciele spółki i firmy doradczej PwC.

Akcjonariusze LPP zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Stokrotkę 19 sklepów działających pod szyldem Frac, podał Urząd.

Budimex zawarł z SPX Flow Technology Poland umowę, na mocy której zbuduje halę produkcyjną w Bydgoszczy za 67,74 mln zł netto, podała spółka.

PZ Cormay złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu praw poboru, praw do akcji i akcji spółki serii K, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zbudują do 2019 r. nową instalację do granulacji mechanicznej kosztem 385 mln zł, podała firma. Łącznie na trzy inwestycje planowane do 2021 r. spółka wyda 2,2 mld zł.

Amica chce przeprowadzić dwa przejęcia dystrybutorów sprzętu AGD w tym roku - jedno we Francji, drugie "w szeroko rozumianej Europie Zachodniej", poinformował wiceprezes ds. finansowych Wojciech Kocikowski. Akwizycje nie powinny przeszkodzić w wypłaceniu dywidendy za 2015 r.

GTC GK Office Sp. z o.o. - podmiot zależny od Globe Trade Centre (GTC) - podpisała z Kazimierz Office Center Sp. z o.o. - spółką zależną funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners - ostateczną umowę sprzedaży projektu Kazimierz Office Center w Krakowie, podało GTC. Cena netto za nieruchomość oraz inne prawa i aktywa ruchome objęte umową wynosi 42 mln euro, tj. 173,96 mln zł.

i2 Development - deweloper mieszkaniowo-komercyjny działający głównie we Wrocławiu - może przeprowadzić ofertę publiczną i wejść na GPW w II półroczu 2015 r., jak wynika z informacji agencji ISBnews.

Pierwsze miesiące przerobu przez Lotos ropy naftowej pochodzącej z kopalni zarządzanej przez PGNiG potwierdzają, że jej walory to przede wszystkim niska zawartość siarki oraz duża ilość lekkich frakcji benzynowych, podała Grupa Lotos.

Casus Finanse wykupił w terminie 100 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 10 mln zł i planuje nadal wykorzystywać papiery dłużne do finansowania zakupów pakietów wierzytelności. W tym roku planuje emisję kolejnej serii papierów dłużnych o wartości rzędu 30-50 mln zł, poinformował prezes Casus Finanse Sławomir Szarek.

Kształt ustawy o funkcjonowaniu sektora bankowego w części dotyczącej banków spółdzielczych, który wyszedł z Sejmu, uwzględnia rozwiązania gwarantujące bezpieczną działalność biznesową i mniejsze obciążenie finansowe dla wszystkich banków spółdzielczych, uważa prezes SGB-Banku Ryszard Lorek. Za dwa tygodnie środowisko przedstawi Senatowi swoje propozycje poprawek merytorycznych do zaproponowanej ustawy.

MCI.TechVentures 1.0, fundusz zarządzany przez grupę kapitałową Private Equity Managers (Grupa PEManagers), podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji spółki Pigu.lt , lidera w segmencie e-commerce w państwach bałtyckich. Obecnie oczekiwane są zgody odpowiednich urzędów ochrony konkurencji, podał PEManagers.

Rada nadzorcza powołała Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych w kadencji 2015-2017. Aktualnie pełni on funkcję wiceprezesa - dyrektora ds. restrukturyzacji, podała spółka.

Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji", podało Hawe.

Akcjonariusze Rovese zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca.

Akcjonariusze Synthosu zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 330,8 mln zł tj. 0,25 zł na akcję z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 czerwca.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem