Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.05.2015 (ISBnews) - Pomimo podpisanej przedwstępnej umowy nabycia pakietu 25,25% akcji Alior Banku PZU nie wycofa się z aktualnej rekomendacji co do dywidendy i nie zamierza radykalnie zmieniać polityki dywidendowej, poinformował prezes Andrzej Klesyk.

"Chcę bardzo jasno podkreślić, że zarząd nie ma zamiaru wycofywać się z naszej rekomendacji co do podziału zysku za rok 2014. Ciągle rekomendujemy 30 zł na akcję. Po drugie, nie jest naszą intencją radykalna zmiana polityki dywidendowej." - powiedział Klesyk podczas konferencji prasowej.

PZU podało dziś, że grupa ze względu na swoją silną pozycję kapitałową ma okazję poprzez przejęcia w sektorze bankowym zrealizować zobowiązanie do wzrostu jej wartości. Dzięki zyskom inwestycyjnym może wygenerować dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

"Nabycie znaczącego udziału w Alior Banku pozwoli nam stworzyć platformę do konsolidacji rodzimego sektora bankowego. W efekcie umożliwi nam uzyskanie premii wynikającej z faktu bycia liderem tych procesów. Będzie to istotnym elementem wzrostu wartości grupy PZU w kolejnych latach" - podkreślił Klesyk.

Zarząd PZU zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2 590,6 mln zł, tj. 30 zł na jedną akcję. Proponowany podział zysku jest zgodny ze zaktualizowaną polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015, zgodnie z którą wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF oraz uwzględnia zalecenia zawarte w piśmie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

PZU poinformowało dziś, że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł.

Sprzedającymi akcje Aliora są Alior Lux S.? r.l. & Co. S.C.A. oraz Alior Polska. Strony umowy ustaliły, że akcje będą nabywane przez PZU SA w trzech transzach.

PZU musi teraz pozyskać na transakcję zgody KNF, UOKiK i zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem