Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Gospodarstwa domowe zanotowały dalszy wzrost w dochodach do dyspozycji brutto oraz spożyciu prywatnym w IV kw. ub.r., wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). w I kwartale 2015 r. nastąpiło przyspieszenie procesów gromadzenia oszczędności finansowych.

"W IV kwartale 2014 r. tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto zwiększyło się w ujęciu rocznym do 5,3% z 3,6% w III kwartale, na co wpłynęły przede wszystkim dodatnie dynamiki składowych dochodów w podziale pierwotnym. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dochody do dyspozycji brutto były o 0,5% wyższe niż w poprzednim kwartale oraz o 2,6% wyższe w porównaniu z analogicznym kwartałem 2013 r. W całym roku 2014 ich dynamika wyniosła 2,9% r/r. Oznacza to, że utrzymały się stabilne tendencje wzrostowe dochodów do dyspozycji brutto, obserwowane od II połowy 2013 r." - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w IV kw. 2014 r."

Jak podaje NBP, optymistyczne dane z rynku pracy za I kwartał oraz częściowo też za II kwartał 2015 r., wskazujące na powolną kontynuację wzrostu zatrudnienia i płac, powinny przełożyć się na dalszą poprawę sytuacji dochodowej w sektorze gospodarstw domowych.

"Dane monetarne wskazują, że w I kwartale 2015 r. nastąpiło przyspieszenie procesów gromadzenia oszczędności finansowych. Gospodarstwa domowe kontynuowały powiększanie aktywów finansowych, koncentrując się przede wszystkim na depozytach bankowych oraz w systemie poza bankowym, w których ulokowały około 2/3 wartości nowych oszczędności. Dane monetarne wskazują także na dalsze wzrosty zadłużenia gospodarstw domowych, głównie w formie kredytów mieszkaniowych, które odpowiadają za obecne tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia" - czytamy w raporcie NBP.

Spożycie prywatne w IV kwartale 2014 r. wzrosło realnie w ujęciu rocznym o 2,2%, a zatem o 0,2 pkt mniej niż w poprzednim kwartale. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dynamika w tej kategorii wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym i 0,5% w ujęciu kwartalnym. W całym roku 2014 spożycie prywatne rosło w tempie 2,7% r/r, a zatem wyraźnie szybciej niż w roku 2013, kiedy jego dynamika wynosiła 0,9%. "Tempo wzrostu spożycia nadal jest dość wysokie, mimo że wyhamowaniu uległ obserwowany do II kwartału 2014 r. silny trend wzrostowy" - podkreśla NBP.

Według danych banku centralnego oszczędności gospodarstw domowych w ostatnim kwartale 2014 r. wyniosły 35,3 mld zł w ujęciu nominalnym. W całym roku 2014 stopa oszczędzania, pokazująca relację oszczędności brutto gospodarstw domowych do ich dochodów do dyspozycji, utrzymywała się na stałym poziomie między 2,0% a 2,1%. (uwzględniając korektę sezonową).

"Stabilnym wartościom stopy oszczędności towarzyszył w 2014 r. wzrost stopy oszczędności dobrowolnych. W jego rezultacie w IV kwartale 2014 r. stopa oszczędności dobrowolnych wyniosła 1,5% (po korekcie sezonowej), a oszczędności te stanowiły już 70% wartości agregatu. Jednocześnie obserwowany jest spadek oszczędności emerytalnych" - czytamy w raporcie.

Stan aktywów finansowych gospodarstw domowych w końcu grudnia 2014 r. wyniósł 1 625,7 mld zł i był o 1,0% niższy niż przed kwartałem. Na spadek aktywów finansowanych przełożyło się głównie zbywanie przez gospodarstwa domowe udziałów kapitałowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Z kolei nowe aktywa były lokowane najczęściej w formie depozytów bankowych.

Stan zobowiązań gospodarstw domowych wyniósł w tym czasie 625,1 mld zł, czyli niemal tyle samo, ile w poprzednim kwartale, oraz o 5,4% więcej niż przed rokiem. Na kształtowanie się zobowiązań gospodarstw domowych w IV kwartale 2014 r. wpływał przede wszystkim niewielki wzrost wolumenu kredytów i pożyczek długoterminowych, stanowiących większa część zobowiązań w tym sektorze.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem