Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa Duon podjęła uchwałę w sprawie emisji 30 tys. niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, dokonywanej w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.

Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd, na którego czele stoi Zbigniew Konieczek, na kolejną, trzyletnią kadencję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji serii M1 Polnordu o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka.

DahliaMatic, spółka zależna od Infovide-Matrix, zawarła ze Skarbem Państwa - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) umowę na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji i usługi rozszerzonej asysty technicznej oraz przeprowadzenie autoryzowanych przez Oracle warsztatów. Łączne maksymalne wynagrodzenie za usługi wyniesie 23,326 mln zł netto (28,69 mln zł brutto), podało Infovide-Matrix.

Vigo System otrzymało bezterminowe wydłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE), podała spółka.

Sygnity podjęło uchwałę w sprawie wdrożenia programu skupu do 2,04 mln akcji własnych, stanowiących ok. 17,22% kapitału za łącznie do 6,24 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

Budimex podpisał ze spółką Dune B umowę na budowę obiektu mieszkalnego Dune B z usługami oraz parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Mielnie za 53,42 mln zł netto, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP wyniosły ok. 447 mln zł w maju i były wyższe o około 12% r/r, podała spółka.

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia kolejnych 24,77% udziałów w operatorze jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos maksymalnie do 30 września, poinformował prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski.

Sfinks Polska wybrało Eurocash na dystrybutora produktów do lokali w kolejnych 5 latach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem wyniesie 272 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów, poinformował prezes PGE Marek Woszczyk. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju.

Automotive Components Europe (ACE) wyraża wątpliwości związane ze stosownością potencjalnego wyboru Grzegorza Stulgisa na dodatkowego niezależnego i niewykonawczego dyrektora spółki (co proponuje Aviva OFE) jako znaczącego akcjonariusza potencjalnego konkurenta jednego z zakładów produkcyjnych ACE, podała spółka.

Hotel ibis Styles Wilno dołączy do Grupy Hotelowej Orbis w lipcu 2015 roku i będzie pierwszym hotelem tej marki w stolicy Litwy, podała spółka.

Grupa Marvipol zawarła 49 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, w maju 2015 r. Z kolei JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 107 samochodów Jaguar Land Rover, podała grupa.

Pole naftowe Sabria w centralnej Tunezji jest nieczynne z powodu lokalnych protestów, które odcięły dojazd do Centralnej Stacji Przetwarzania (CPF), poinformował Serinus. W chwili obecnej spółka nie jest w stanie określić, kiedy produkcja zostanie wznowiona.

PKO Bank Polski otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła), podał Urząd.

Fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał umowę z bankiem komercyjnym o łącznej wartości nominalnej 60,23 mln zł. Po dokonaniu transakcji wartość nominalna portfela Pragma 1 FIZ NFS osiągnęła kwotę 555 mln zł, z czego 325 mln zł to efekt zakupów w II kwartale br., poinformowała Pragma Inkaso.

Skonsolidowane przychody CCC wyniosły 206,3 mln zł w maju i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 20,2%, podała spółka.

Pharmena spodziewa się, że jeszcze w tym roku rozpocznie sprzedaż nowego suplementu diety w Polsce, co powinno skutkować podwojeniem przychodów w części dermatologicznej. Spółka oczekuje, że druga faza badań klinicznych nad cząsteczką MNA-1 zakończy się po wakacjach, a ich wyniki będą gotowe pod koniec roku, poinformował prezes Konrad Palka. Grupa ma szansę na osiągnięcie rentowności na poziomie netto w przyszłym roku.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) liczy na kilka debiutów spółek z regionu Środkowej Europy w tym roku, poinformował wiceprezes ds. strategii Grzegorz Zawada.

Akcjonariusze Gorenje zdecydują o przeznaczeniu 1,46 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,06 euro na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 lipca.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) niepokoi się spadającą aktywnością inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie i intensyfikuje działania w celu promocji inwestycji w akcje notowane na swoim parkiecie, poinformował wiceprezes GPW ds. strategii Grzegorz Zawada. Nie wykluczył, że w celu promowania warszawskiego rynku warszawski rynek skontaktuje się nawet z legendarnym inwestorem amerykańskim Warrenem Buffettem.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o przeznaczeniu 1,16 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca br.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o warunkowym wykluczeniu akcji spółki Global City Holdings (GCH) z obrotu giełdowego, uzależniając to od ogłoszenia przez akcjonariusza/akcjonariuszy większościowych wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy oraz podjęcia przez organ stanowiący spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o wyrażeniu zgody na wycofanie akcji tej spółki z obrotu giełdowego. Spółka ma sześć miesięcy na spełnienie tych warunków, podała giełda.

Polnord wprowadził do sprzedaży 124 mieszkania i 4 lokale usługowe w ramach I etapu inwestycji Wilanów Brzozowy Zakątek w Warszawie, podała spółka. Pierwszy etap inwestycji zostanie oddany w 2017 r.

Ronson Development rozpoczął sprzedaż 151 mieszkań w drugim etapie inwestycji Kamienica Jeżyce w Poznaniu, podała spółka. Oddanie mieszkań zaplanowane jest na IV kwartał 2016 r.

Agrowill Group odnotował 0,55 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał akt notarialny przekazujący ruch Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) z dniem 1 czerwca br., podał KHW.

Przejęcie ponad 25% akcji Alior Banku przez PZU może być początkiem konsolidacji sektora wokół banku w ramach szerszego trendu repolonizacji branży, uważa minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił określić 2 czerwca br. jako dzień pierwszego notowana na Catalyst 15 500 obligacji serii J Ronson Europe o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała giełda.

W związku z przypadającym 29 maja br. terminem wykupu obligacji serii J_02 o wartości nominalnej 8 mln zł oraz J_04 o wartości 2 mln zł, Hawe zaoferowało inwestorom posiadającym te papierów obligacje serii L_01, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia do 2,16 mln akcji własnych za maksymalnie 32,4 mln zł w ramach środków z kapitału rezerwowego, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Petrolinvest zmienił termin zakończenia działań zmierzających do usunięcia z listy alertów na 24 września br., podała spółka.

Akcjonariusze Mediatela zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pomimo podpisanej przedwstępnej umowy nabycia pakietu 25,25% akcji Alior Banku PZU nie wycofa się z aktualnej rekomendacji co do dywidendy i nie zamierza radykalnie zmieniać polityki dywidendowej, poinformował prezes Andrzej Klesyk.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) chce nabywać kolejne banki i konsolidować rynek, budując jeden z pięciu największych podmiotów bankowych na polskim rynku na bazie przejętego Alior Banku. PZU ma nadzieję na kolejny zakup jeszcze w tym roku, poinformował prezes Andrzej Klesyk.

PZU zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. Transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale PZU chce być konsolidatorem rynku bankowego.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem