Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kruk dokonał przydziału dwóch serii obligacji w ramach prowadzonych emisji prywatnej Z1 i publicznej W1 o wartościach nominalnych odpowiednio 100 mln zł oraz 13,4 mln zł, poinformowała spółka.

Zarząd BondSpot postanowił zawiesić - na wniosek spółki - obrót obligacjami na okaziciela serii INT0918 wyemitowanych przez Integer.pl w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od 9 do 11 czerwca 2015 roku, podała spółka.

Rada nadzorcza Rovese powołała dziś zarząd w niezmienionym składzie, z Ireneuszem Kazimierskim jako prezesem, na wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Jeden z akcjonariuszy Arterii - Allianz FIO reprezentowany przez TFI Allianz Polska, posiadający 5,52% w udziałach i głosach, wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad walnego, zwołanego na 25 czerwca o punkt dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 25% zysku netto grupy za 2014 r., podała spółka.

Thales Alenia Space (TAS) tworzy spółkę w Polsce i chce być strategicznym partnerem Polskiej Agencji Kosmicznej, ośrodków naukowych i przemysłu w Polsce, poinformował dyrektor generalny Thales Alenia Polska Andrzej Banasiak.

JHM Development zawarł z Getin Noble Bankiem umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 30 mln zł na częściowe finansowanie kosztów brutto realizacji II etapu inwestycji Osiedle Królewskie w Rumi, podała spółka.

KUB-Gas - spółka zależna od Serinus Energy - otrzymał koncesję na działalność poszukiwawczo-wydobywczą na bloku Zachodnie Olgowskoje w obwodzie charkowskim na Ukrainie, podał Serinus.

PZ Cormay wyraziło ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 1,5 zł za akcję, podała spółka.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbud podpisało umowę z Urzędem Miasta Płock na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich 559 i 562 za ponad 20 mln zł brutto, podała spółka.

Centrum Światowida - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę Galerii Północnej w Warszawie, podała spółka.

Cenospheres Trade&Engineering (CTE) zadebiutuje 9 czerwca na rynku NewConnect, podała spółka.

Uniqa w Polsce poprawiła wynik finansowy w I kw. br. - zysk netto wyniósł 11 mln zł wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach życiowych ze składką regularną o 28,8%.

Sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao wyniosła 18 mln zł w maju, a brutto było to prawie 420 mln zł, podała spółka.

Penta Investments nabyła tereny po dawnych Zakładach Graficznych "Dom Słowa Polskiego" w Warszawie i zamierza zrealizować na nich projekt biurowy warty ok. 60 mln euro, podała spółka.

Grupa Verbicom uważa, że przeniesienie jej notowań na GPW z NewConnect mogłoby mieć miejsce w przyszłym roku, poinformował prezes Bolesław Zając. Nie wyklucza emisji na rozwój, także poprzez przejęcia.

Janusz Zakrzewski złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Polish Farm Zakłady Mięsne Stanisławów z siedzibą w Stanisławowie, podał Urząd.

Mikrokasa wprowadzi dzisiaj do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 720 obligacji serii L2 o łącznej wartości nominalnej 1,72 mln zł, podała spółka. W odrębnym komunikacie Mikrokasa podała, że dokonała przydziału 1,5 tys. obligacji serii N o wartości 1,5 mln zł.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy wprowadzi 26,23 tys. obligacji serii PBS0325 o łącznej wartości nominalnej ok. 2,6 mln zł do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w środę, 10 czerwca, podała giełda.

Polski Koncern Mięsny Duda ocenia, że cena zaproponowana przez Cedrob w wezwaniu na akcje PKM Duda odzwierciedla wartość godziwą spółki w przeliczeniu na jedną akcję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli przez SGB-Bank z dniem 30 czerwca, za zgodą banku przejmującego będącego jednocześnie dla Banku Spółdzielczego w Lesznowoli bankiem zrzeszającym, podała KNF.

Akcjonariusze Tele-Polska Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 3,24 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Kerdos Group zdecydowali o emisji do 5,328 mln akcji serii J bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem