Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

mBank dokona korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r., z zastosowaniem rozliczania w czasie przez cały rok opłat ponoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podał bank. Spowoduje to wzrost skonsolidowanego zysku netto o 69,95 mln zł.

BondSpot wyznaczył 18 czerwca na pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 65 000 obligacji serii LCC005200320 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podał deweloper.

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Uniwheels od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 136,6 zł, wynika z raportu datowanego na 11 czerwca.

Akcjonariusze Alchemii zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu akcji spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży za maksymalnie 100 mln zł i o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Obligacje serii A Chemoservis-Dwory o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 18 czerwca, podała spółka.

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,09 zł na akcję, z zysku za 2014 r., podała spółka.

Uchylenie kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na IDMSA wynika z przesłanek formalnych, nie oznacza jednak, że ze strony IDMSA nie doszło do naruszeń, poinformowała Komisja.

DPD Polska przesłała w pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku o blisko 90% więcej paczek w stosunku do analogicznego okresu w ub. roku. W całym roku spółka, która osiągnęła 29% udziałów w rynku kurierskim, planuje dalszy wzrost obrotów i wolumenów, podało DPD Polska.

Akcjonariusze Automotive Components Europe (ACE) zdecydowali o przeznaczeniu 1,45 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 euro na akcję, podała spółka.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego (TFI BGK) powołało Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN (FEZ), który będzie współinwestował z polskimi firmami realizującymi ekspansję zagraniczną, poinformowali przedstawiciele TFI. W ich ocenie, docelowo fundusz ma dysponować środkami na poziomie 1,5 mld zł.

Impresa Pizzarotti uważa ofertę Astaldi za niemożliwą do realizacji i liczy na pozytywne rozpatrzenie odwołania w sprawie wyboru oferty Astaldi na budowę odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), poinformował dyrektor polskiego oddziału firmy Krzysztof Wardawy.

Rada nadzorcza MCI powołała Tomasza Czechowicza na stanowisko prezesa tej spółki w miejsce Cezarego Smorszczewskiego, który obejmie funkcję prezesa w PEManagers. Zmian dokonano również w zarządach MCI Capital TFI oraz MCI AM s.j. Celem rekonstrukcji zarządów jest porządkowanie struktur grup kapitałowych i zwiększenie przejrzystości działalności, tłumaczy MCI.

Portfele wierzytelności o wartości ponad 10 mld zł mogą zostać wystawione na sprzedaż w II połowie 2015 r., wynika z wypowiedzi prezesa Casus Finanse Sławomira Szarka. Według niego, w I połowie roku na rynek trafiły wierzytelności o łącznej wartości 8-9 mld, a w całym roku może to być ok. 20 mld zł.

Konsorcjum spółek z grupy Strabag podpisało umowę na realizację kompleksu wystawienniczego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za ponad 131 mln zł, podała firma.

Wikana otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku B12 na osiedlu Miasteczko Wikana w Lublinie, podała spółka.

Korporacja Budowlana Dom podpisała w ostatnich tygodniach cztery nowe kontrakty o łącznej wartości ponad 110 mln zł, podała spółka.

Zapisy na obligacje serii F w ofercie publicznej o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł spółki Premium Pożyczki, skierowanej do inwestorów indywidualnych, rozpoczną się dziś i potrwają do 30 czerwca. Pozyskany kapitał spółka przeznaczy na zwiększenie skali działania, wynika z memorandum informacyjnego.

Konsorcjum Trakcja PRKiI (lider), ZUE i Comsa zawarło z PKP PLK umowę na modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap I, za 43,2 mln zł netto. Na ZUE przypada 17,8 mln zł netto, podało ZUE.

Cena akcji w ofercie publicznej Pekabeksu została ustalona na 10 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi około 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji oraz blisko 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Łączna wartość całej oferty publicznej to ponad 73 mln zł, zapisy ruszają dziś.

Rada nadzorcza Erbudu powołała nowego, trzeciego członka zarządu - Pawła Smolenia. Dołączy on do zarządu spółki 1 września br. i będzie odpowiedzialny za rozwój grupy w segmencie przemysłowym i energetycznym.

FX Energy, Inc. - notowany na Nasdaq - rozpoczął odwierty na odwiercie Miloslaw-4K, podała spółka.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych zakończyła subskrypcję dwuletnich obligacji serii D, w wyniku której inwestorzy złożyli oraz opłacili zapisy o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEManagers) powołała zarząd z Cezarym Smorszczewskim na czele na kolejną kadencję, podała spółka.

Spółka zależna od Kernel Holding pozyskała kredyt w wysokości 65 mln USD od konsorcjum europejskich banków, podała spółka.

Torpol ma aneks do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu na odcinku Kalety-Kluczbork, przedłużający termin wykonania umowy do 30 października, podała spółka.

Akcjonariusze Pekaesu postanowili przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła swoją decyzję z dnia 17 września 2013 r. dotyczącą nałożenia na Dom Maklerski IDMSA w upadłości układowej kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem