Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Famuru postanowili przeznaczyć zysk netto osiągnięty w 2014 roku w kwocie 48,18 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała dwunastoosobowy zarząd z Józefem Wancerem na czele na nową trzyletnią kadencję w dotychczasowym składzie, podała instytucja.

Skarb Państwa (SP) chce, aby członków zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) powoływała Rada Giełdy bez udziału prezesa giełdy, jak ma to miejsce dotychczas, wynika ze zgłoszonego przez Skarb projektu uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie GPW zwołane na 25 czerwca.

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 23,52 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Ghelamco Invest dokonało przydziału obligacji serii PPB o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Kerdos Group wybrał trzy podmioty, którym złożył ofertę objęcia określonej ilości akcji serii J po 1,29 zł za akcję, podała spółka.

Krka Group spodziewa się, że osiągnie ponad 580 mln euro sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2015 roku, o 3% mniej r/r, poinformował prezes Jože Colarič.

Akcjonariusze Krka, d. d. zdecydowali o wypłacie 2,2 euro na akcję dywidendy brutto, podała spółka.

Braster zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w środę, 24 czerwca, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła) przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski (PKO BP), podała Komisja.

Protektor zawarł ze spółką Strefa 1 umowę najmu, której przedmiotem jest budowa i najem przez Protektora budynku, na który składa się hala magazynowo ? produkcyjna o powierzchni ok. 6,45 tys. m2 oraz budynek biurowy o powierzchni ok. 0,56 tys. m2, który to budynek zostanie wybudowany przez Strefę 1 na nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7 ha, położonej w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Wartość umowy to 17 mln zł.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 119,05 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 272,94 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3,5 zł na akcję, podała spółka.

Standard and Poor's obniżył długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego do BBB+ z A- i jednocześnie podtrzymała krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie A-2. Perspektywa jest 'negatywna', podał bank.

Grupa Inpro zrealizowała w maju br. przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 56 umów, tj. o prawie 37% więcej niż w maju 2014 roku, podała spółka.

Creotech Instruments nie planuje na razie debiutu na GPW, ale nie wyklucza takiego posunięcia w przyszłości, poinformował prezes Grzegorz Brona. Według niego, możliwe są jednak także inne scenariusze, jak pozyskanie inwestora z branży kosmicznej lub zbrojeniowej.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) liczy, że Skarb Państwa nadal będzie wprowadzał swoje spółki na warszawski parkiet oraz sprzedawał resztówki już notowanych firm, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski.

Wirthwein Polska i Ambro Logistics otrzymały kolejne zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE). Na ich mocy spółki zainwestują odpowiednio co najmniej 16 mln zł i co najmniej 4,5 mln zł w rozwój swoich zakładów w Łodzi i Przykonie, podała strefa.

Akcjonariusze Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., podała spółka.

Lokum Deweloper planuje na II połowę tego roku debiut na GPW, w celu częściowego sfinansowania wejścia na nowe rynki - krakowski i warszawski oraz podwojenie udziału na rynku wrocławskim, poinformował prezes Bartosz Kuźniar.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie prowadzi pracy związanych z procesem ewentualnej emisji akcji, poinformowała spółka.

Vivid Games chce pozyskać do 2,5 mln euro z oferty publicznej 2 mln akcji serii D, podała spółka. Firma opublikowała dziś memorandum informacyjne w związku z ofertą.

W związku z brakiem żądań wcześniejszego wykupu obligacji, Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Best III NSFIZ) przeprowadzi 30 czerwca br. wykup certyfikatów inwestycyjnych o wartości 6 mln zł, podał fundusz.

Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 23,33 mln zł , tj. 3,0 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Obligacje serii AK na okaziciela spółki SMS Kredyt Holding zadebiutują w piątek, 19 czerwca, na Catalyst, podała spółka.

Zarząd giełdy postanowił wyznaczyć piątek, 19 czerwca br., jako pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji serii S Work Service o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała giełda.

Remondis Sp. z o.o. złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek dotyczący zgody na planowane przejęcie kontroli nad Van Gansewinkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podał Urząd.

Moody's Investors Service podwyższył ratingi długoterminowego długu i depozytów Banco Santander do A3 z Baa1 z perspektywą pozytywną, podała agencja.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o przeznaczeniu 3,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacz wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu, podała spółka. Scalanie akcji przy stosunku wymiany 50:1 zostanie przeprowadzone w lipcu po ogłoszeniu nowej strategii grupy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem