Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała z dniem 1 lipca Davida Mouillé na stanowisko wiceprezesa zarządu banku na trzyletnią kadencję, podała instytucja. Będzie odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej.

Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - ADER S.A. z siedzibą w Świnnej - złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, podał Polimex.

mBank odnotował 450,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 337,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Millennium wyemitował 3-letnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podała instytucja.

American Heart of Poland przydzieliła 1 243 obligacje o łącznej wartości 124,3 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,41 mln zł na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Grupa PKO Banku Polskiego planuje, że do pierwszego transferu istniejących kredytów hipotecznych z PKO BP do PKO Banku Hipotecznego może dojść na przełomie tego i przyszłego roku, poinformował prezes PKO Banku Hipotecznego Rafał Kozłowski.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Esotiq & Henderson z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F, podał urząd.

Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) będą potrzebowały dodatkowego kapitału na realizację ogłoszonego planu rozwoju do roku 2020 i nie wykluczają różnych scenariuszy jego pozyskania - poprzez inwestora branżowego, private equity, ofertę publiczną, poinformował prezes Sebastian Mikosz.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) oraz Semeko Grupa Inwestycyjna złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Polnord przydzielił 500 tys. obligacji serii M1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" podpisał z PGNiG Termika aneks do umowy kupna/sprzedaży węgla energetycznego, w wyniku którego wartość całej umowy do końca 2015 r. wynosi obecnie 805,3 mln zł (tj. 15,1% mniej niż wcześniej), podał LW Bogdanka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził emisję 80 tys. obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, podała instytucja.

Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) chcą zwiększyć skalę działalności dwukrotnie do 2020 r., poinformował prezes Sebastian Mikosz. Osią rozwoju będą połączenia długodystansowe.

Infra zadebiutuje we wtorek, 23 czerwca, na rynku NewConnect, podała giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła na wniosek Mediacap postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E, podała spółka. Jednocześnie podtrzymała, że debiut na GPW planowany jest na IV kwartał 2015.

Kredyt Inkaso przeznaczy około 150 mln zł ze środków własnych na zakup portfeli wierzytelności w obecnym roku finansowym. Dodatkowe 150 mln zostanie wydane na transakcje dla kontrahentów, poinformował prezes Paweł Szewczyk.

Kredyt Inkaso przygotowuje pierwszy zakup portfela wierzytelności na rynku chorwackim, o wartości nominalnej 217 mln euro, poinformowali przedstawiciele spółki.

Ambra oczekuje osiągnięcia progu rentowności przez jej markę Cydr Lubelski i sięgnięcia przez cały segment cydru w Polsce poziomu sprzedaży nawet rzędu 20 mln litrów oraz kilkukrotny jego wzrost w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Ambry Piotr Kaźmierczak.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, po wyjściu DI Investors z Investors Holding, zamierza rosnąć organicznie i uwzględnia debiut na warszawskiej giełdzie jako scenariusz rozwoju, poinformował prezes Investors TFI Zbigniew Wójtowicz. Obecne zawirowania na giełdach rozpatruje jako naturalną korektę wcześniejszych dynamicznych wzrostów.

Dom Inwestycyjny Investors zmienił nazwę na Vestor Dom Maklerski w związku przejęciem przez dotychczasowych menedżerów, poinformował prezes Jakub Bartkiewicz. Planuje m.in. do 5 ofert publicznych na GPW i ponad 35 emisji obligacji w tym roku.

Orco Property Group złożyło wniosek w sprawie wcześniejszego zakończenia postępowania naprawczego (Safeguard Plan), podała spółka.

Ronson Development sprzedał do tej pory połowę mieszkań w II etapie inwestycji Impressio we Wrocławiu, podała spółka. Przekazywanie lokali ma się rozpocząć w lipcu br.

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC zawarła umowę o windykacji należności ze spółką z branży transportowej, podała firma. Wartość należności objętych umową to ok. 0,53 mln zł.

Dekpol przydzielił 12 500 czteroletnich zabezpieczonych obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej 12,5 mln zł na rzecz funduszy Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty, podał Dekpol.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o wykluczeniu z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem 22 czerwca obligacji na okaziciela serii A Novavis na wniosek spółki, podał Novavis.

Kofola podpisała z LVJ s.r.o. umowę nabycia 100% akcji słowackiej spółki WAD Group, która jest właścicielem 40% udziałów w grupie Water Holding, podała Kofola.

WDM Inwestycje - spółka zależna Domu Maklerskiego WDM - zawarł z Astoria Capital umowę nabycia 9,83 mln akcji Grupy Emmerson za 9,33 mln zł, podał DM WDM.

Mercor odnotował 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (zakończonym 31 marca 2015 r.) wobec 11,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik odnotował 20,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w rok finansowym 2014/2015 (zakończonym 31 marca 2015 r.) wobec 23,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do sądu pozew wzajemny wobec konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Doprastav a.s. w związku z budową autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450, podała spółka. Polimex-Mostostal odrzuca roszczenie.

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem