Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Asbis zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie łącznie 0,5 mln USD, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce "absolutnie" nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Rzeszowie, którego nieprawomocne decyzje nakładają na spółkę ok. 6,24 mln zł zobowiązań podatkowych plus odsetki, podała spółka. Ropczyce decyzje uważają za "krzywdzące i całkowicie niezgodne z oceną zarządu oraz opiniami specjalistów i ekspertów w tym biegłych sądowych", co zamierzają wykazać w drodze postępowania odwoławczego.

Warunek zawieszający umowę sprzedaży UAB DK PZU Lietuva (PZU Lietuva) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) na rzecz Gjensidige Forsikring ASA, polegający na zakończeniu wydzielania aktywów i zobowiązań PZU Lietuva związanych z działalnością prowadzoną poprzez oddziały spółki w Łotwie i Estonii do grupy PZU SA., został spełniony, podało PZU.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył za 60 mln zł trzyletnie niezabezpieczone obligacje senioralne Banku Millennium w ramach emisji o łącznej wartości 300 mln zł, podał EBOR.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) nie wykupiło w przypadającym wczoraj terminie obligacji serii B i prowadzi obecnie działania celem pozyskania środków na obsługę zadłużenia bieżącego, podała spółka.

Atal zawarł z bankiem PKO BP dwie umowy kredytowe, na kwotę łącznie do 49 mln zł, których przedmiotem jest finansowanie nowych inwestycji, podała spółka.

Akcjonariusze Apatora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 26,49 mln zł z zysku za 2014 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,8 zł brutto, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka.

Zakłady Mięsne Polonus złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie Peklimar, podał Urząd.

MM Cars złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie Autoserwis Dolny Śląsk LM, podał Urząd.

Rada nadzorcza Netii odwołała Pawła Szymańskiego z funkcji prezesa, podała spółka. Do czasowego wykonywania czynności prezesa RN delegowała ze swojego grona Bogusławę Matuszewską.

Po przejęciu przez Geberit grupy Sanitec spółka ma ambicje dalszego zwiększania udziału w rynku polskim i wykorzystania synergii w celu wzmocnienia się m.in. na rynku budownictwa użyteczności publicznej, poinformował prezes Geberit Polska Przemysław Powalacz.

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 25,94 mln zł dywidendy tj. 1,5 zł na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka.

Proces restrukturyzacji Kompanii Węglowej przebiega zgodnie z planem i można liczyć na to, że do końca lipca powstanie Nowa Kompania Węglowa, poinformował wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgodziła się na przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Invista Dom Maklerski przez Aforti Holding, podała KNF. Aforti chciało zostać wyłącznym udziałowcem domu maklerskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na połączenie Alior Banku i Meritum Banku ICB, podała Komisja.

Groupon chce mieć na koniec roku 20 tys. ofert na swojej stronie internetowej wobec 8 tys. obecnie i zwiększyć swój udział w transakcjach mobilnych do 25% z 14% obecnie, poinformowała CEO Groupon w Polsce Aniela Hejnowska.

Po "aferze taśmowej" PMPG Polskie Media zmienia nieco profil działalności medialnej, ale planuje nadal "patrzeć na ręce" każdej ekipie rządowej, poinformował prezes wydawcy "Wprost" Michał Lisiecki. Wskazał on, że PMPG będzie teraz rozwijać ramię inwestycyjno-kapitałowe w USA i już rozmawia o jednym projekcie z gigantami takimi jak Google, Microsoft, czy miliarder Elon Musk.

Marża przerobowa Grupy Lotos utrzymuje się w I półroczu na relatywnie wysokim poziomie, co daje rafinerii możliwości przerobu i sprzedaży dużej masy produktów, także na eksport i pozwala oczekiwać dobrych wielkości operacyjnych przy pełnym wykorzystaniu mocy destylacyjnych, poinformował wiceprezes Grupy Lotos Marek Sokołowski.

HFT Brokers celuje w miejsce w pierwszej trójce brokerów foreksowych w Polsce w perspektywie ok. 3 lat, poinformował dyrektor zarządzający HFT Brokers Tomasz Uściński.

Komputronik zapowiada kontynuację strategii, która pozwoliła na dynamiczne wzrosty w poprzednim roku finansowym, dalszy rozwój swoich kanałów sprzedaży i marek, a także wykorzystanie możliwości nowego magazynu, poinformował prezes Wojciech Buczkowski.

Bank Zachodni WBK rozpoczął współpracę z Bank of Shanghai poprzez International Desk Grupy Santander - specjalny zespół doradców obsługujących klientów z zagranicy, w tym z Polski, podał bank.

ARP Venture - spółka powołana w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - będzie wspierać wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek, poinformował wiceprezes ARP Marek Szczepański.

PKO Bank Polski nie jest zainteresowany przejęciem Raiffeisen Polbanku ani Banku BPH, poinformował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego spółki Lubelski Węgiel Bogdanka do negatywnej ze stabilnej, utrzymując sam rating na poziomie BBB, podał EuroRating.

Work Service wypłaci dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka.

Spółka zależna Robyga zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 3,5 ha w warszawskiej dzielnicy Bemowo za cenę netto ok. 27 mln zł, podał Robyg.

Moody's Investors Service podwyższył długoterminowy rating depozytowy i rating długu senioralnego UniCredit do Baa1 z Baa2 oraz podtrzymał rating krótkoterminowy na poziomie Prime-2, podał bank.

Grupa Lotos otworzyła nową stację paliw w Kaliszu, zwiększając tym samym liczbę stacji do 450, podała spółka.

W ramach pierwszej oferty publicznej Pekabeksu inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje, czyli prawie 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane średnio o 84%, podała spółka.

Indata Software, w uzgodnieniu z oferującym Domem Maklerskim mBanku, podjęło decyzję o zmianie harmonogramu przeprowadzenia oferty publicznej do 26 mln Akcji Serii H i przesunięciu planowanej emisji na wrzesień, poinformował prezes Grzegorz Czapla.

Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto do końca dnia sesyjnego następującego po dniu podania przez spółkę do publicznej wiadomości szczegółowych informacji odnośnie do ważności uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu spółki w dniu 18 czerwca, podała giełda.

ING Banku Śląski otrzyma 82 mln zł dywidendy za rok 2014 od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (ING PTE), podał bank.

Livechat Software rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 18,28 mln zł z zysku za rok obrotowy 2014/2015 (zakończony 31 marca 2015 r.), wynoszącego 18,45 mln zł, co da wypłatę w wysokości 71 gr na akcję, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem