Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bonus Development, spółka zależna Comarchu, zawarła z bankiem Pekao umowę kredytu budowlano-inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie nie więcej niż 90% kwoty kosztów netto inwestycji, związanych z przebudową budynku pofabrycznego oraz budową przyległego budynku biurowego w Łodzi. Wysokość kredytu to maksymalnie 38,8 mln zł, podała spółka.

Fundusz private equity Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), zarządzany przez Enterprise Investors, zawarł końcową umowę nabycia 76% akcji dostawcy usług telekomunikacyjnych 3S za 86 mln zł, podała spółka.

BBI Development uzyskał pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego w projekcie Koneser (Kwartał E2), podała spółka.

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o przeznaczeniu 0,82 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Briju zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wykreśleniu ze statutu spółki punktu dotyczącego upoważnienia zarządu do emisji akcji, a także o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał walnego.

Rada nadzorcza Wieltonu powołała czterosobowy zarząd z Mariuszem Golcem jako prezesem na IV wspólną kadencję, podała spółka.

CEZ wydłużył postój Bloku 2 elektrowni jądrowej w Temelinie na czas naprawy generatora parowego do 4 tygodni, podała spółka.

Mantezja 3 - spółka zależna Atlas Estates - zawarła z Bankiem Pekao i Pekao Bank Hipoteczny umowę kredytu w wysokości łącznej 53,5 mln euro na m.in. spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie budowy hotelu Hilton w Warszawie, podała spółka.

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydowali o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,2 zł na akcję, podała spółka.

Victoria Dom zakończyła proces emisji trzyletnich obligacji o wartości 15 mln zł, podała spółka. Obligacje objęli krajowi inwestorzy instytucjonalni.

Delko złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Delkor, podał Urząd.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozpoczęła wydobycie w ścianie XV kopalni Knurów-Szczygłowice, której uruchomienie opóźniło się w związku z pożarem ściany XIV w lutym, podała spółka.

Polityka cenowa Kompanii Węglowej (KW) nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję. Spółka nie ma pozycji dominującej na rynku co najmniej europejskim, a stosowane przez nią stawki są wynikiem strategii rynkowej w czasie kryzysu, wynika z analizy UOKiK przeprowadzonej po skardze spółki Lubelski Węgiel Bogdanka.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika uchwał walnego.

Capital Park spodziewa się, że uzyska pozwolenie na użytkowanie budynku Delta w ramach Eurocentrum Office Complex w Warszawie pod koniec br. Budynek Delta o powierzchni 27 tys. m2 został zwieńczony wiechą zgodnie z harmonogramem, poinformowała szef Development and Construction Sylwia Filewicz.

Pharmena zakończyła rekrutację pacjentów do dalszych badań klinicznych nad cząsteczką MNA-1. Ich wyniki będą znane na przełomie 2015/2016 r., poinformował prezes Konrad Palka. Jednocześnie spółka intensywnie zabiega o pozyskanie kolejnych zagranicznych partnerów w sprzedaży produktów dermokosmetycznych na Bliskim Wschodzie i w Europie Zachodniej.

Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w związku z tym, że bank rozważa nabycie obligacji spółki, podał Cyfrowy Polsat.

ABC Data w ramach swojej strategii na lata 2016-2018 chce rosnąć organicznie i poprzez przejęcia, a oba kierunki będą "równie ważne", poinformowała prezes Ilona Weiss.

BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - wycofała złożony wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect, ale w dalszym ciągu zamierza zadebiutować na alternatywnym rynku, podała firma.

Rafako podpisało ze STU Ergo Hestia umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego. Kwotę limitu gwarancji ustalono na 40 mln zł, podała spółka.

Ogłoszona przez ABC Data strategia rozwoju na lata 2016-2018 nie wpłynie na politykę dywidendy spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss.

ABC Data chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25%, a liczbę resellerów do 10,5 tys. na koniec 2018 r., poinformowała prezes Ilona Weiss, ogłaszając strategię spółki na lata 2016-2018.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polpharma wspólnie powołały Gdansk Life Sciences Center w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, podało Ministerstwo Gospodarki.

ABC Data chce być numerem jeden w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i mieć 1 mld zł wyceny w 2018 r., poinformowała prezes Ilona Weiss, ogłaszając strategię spółki na lata 2016-2018.

Globe Trade Centre S.A. (GTC), pomyślnie zrestrukturyzowało kredyty swoich rumuńskich podmiotów zależnych, udzielone przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podało GTC.

T-matic Systems i Audytel rozpoczynają współpracę z firmą ubezpieczeniową Link4 polegającą na wdrożeniu flotowych ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na analizie stylu jazdy kierowców. Partnerzy wspólnie wdrażają Driver Behavior Analysis System (DBAS) - narzędzie, które pozwoli ubezpieczycielowi elastycznie ustalać wysokość składki w zależności od realnych zachowań kierowców flotowych na drodze. Rozwiązanie wejdzie na rynek ubezpieczeniowy w drugiej połowie roku. To pierwsze tak zaawansowane i kompleksowe wdrożenie telematyki w polskim sektorze ubezpieczeniowym.

Porr Bau GmbH złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Bilfinger Infrastructure S.A., podał Urząd.

American Heart of Poland nabył w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości 99 mln zł, podała spółka.

Do sądu rejonowego we Wrocławiu został złożony wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył na 30 czerwca pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji serii P spółki Murapol, podała giełda.

Akcjonariusze W Investments zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał walnego.

Comp wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł wyemitowane przez Safe Computing, podała spółka.

Rada nadzorcza Solar Company powołała zarząd na nową kadencję, ze Stanisławem Bogackim ponownie jako prezesem, podała społka.

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 5,52 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,29 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto na kapitał rezerwowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Action prognozuje, że w 2015 r. odnotuje przychody rzędu 5,676 mln zł i zysk netto w wysokości 62,09 mln zł, po korekcie w dół wobec ostatniej prognozy, podała spółka.

NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu ogłosił wezwanie na 28,34 mln akcji Biotonu, stanowiących 33% kapitału, po cenie 7 zł, podano w ogłoszeniu o wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane od 16 lipca do 7 sierpnia.

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała zarząd na IX wspólną kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem