Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 2 zł na akcję, podała spółka.

Unibep S.A. oraz zamawiający, tj. OOO MPF Złote Klucze z siedzibą w Tiumeniu (Rosja) rozwiązali w drodze porozumienia stron umowę na realizację kompleksu biurowo-apartamentowego w mieście Tiumeń w Rosji, zawartą 28 kwietnia 2014 r., podała spółka. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 30.06.2015.

Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - podpisała umowę kredytową o wartości ok. 1 926 mln zł z konsorcjum instytucji finansowych. Celem umowy jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, podała Grupa Lotos.

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o wypłacie 36,8 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r. Uwzględniając to, że AMC Moon B.V. zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,04 zł, podała spółka.

Alior Bank wyemitował dwuletnie obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 192,8 mln zł oraz papiery serii H1 o wartości nominalnej 57,2 mln zł, podała instytucja.

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali o emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Grupa Warimpex zawarła umowę leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest andel's hotel Łódź. Umowa została zawarta na siedem lat z bankiem mLeasing, spółką zależną mBanku, podał Warimpex.

Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał akt przekazania większej części ruchu Boże Dary kopalni Murcki-Staszic do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) z dniem 1 lipca br., podał KHW.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wybrał Pocztę Polską jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych w latach 2016-2025, podał UKE.

Milestone Medical dostarczył pierwsze systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego CompuFlo do dystrybutorów i liderów opinii w Europie, poinformował prezes Leonard Osser. Jednocześnie spółka czyni postępy w badaniach klinicznych w USA i oczekuje kolejnych umów na dystrybucję produktów na terenie Europy jeszcze w tym roku.

Wizz Air rozbudowuje siatkę połączeń w Polsce i inauguruje loty na czterech nowych trasach z dwóch polskich lotnisk. Pasażerowie lotniska w Katowicach będą mogli korzystać z dwóch lotów tygodniowo do Bolonii i Larnaki oraz trzech do Bristolu. Z kolei z Warszawy będzie można dwa razy w tygodniu polecieć do Stavanger, podała firma.

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 207,48 mln z zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,47 zł na akcję, podała spółka.

Pfleiderer Grajewo zamierza po integracji z Pfleiderer GmbH wdrożyć politykę dywidendową zakładającą wypłatę 25-50% skonsolidowanego zysku netto akcjonariuszom począwszy od zysku za 2016 r., podała spółka.

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje na okaziciela serii PPC o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Cel emisji nie został określony.

Grupa Pfleiderer liczy, że integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH zapewni efekty synergii w wysokości do 30 mln euro rocznie począwszy od końca 2018 r., podała firma.

Pfleiderer Grajewo przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. Celem transakcji jest pełna integracja grupy, podała spółka.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podjął decyzję o utrzymaniu obniżonego spreadu (różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży) na parze walutowej CHF/PLN - do końca tego roku wyniesie on 2%, podała instytucja.

Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 343,91 mln zł brutto, na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6, Goleniów - Nowogard (węzeł Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obwodnicy Nowogardu), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Akcjonariusze Global City Holdings (GCH) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Upoważniono także radę dyrektorów do emisji i skupu akcji.

Budimex podpisał ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, działającą w imieniu miasta Poznań oraz Aquanet umowę na budowę i rozbudowę dróg dla potrzeb Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK), wartą 68,69 mln zł netto.

Chipita Poland otrzymała drugie zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na mocy którego zainwestuje w rozbudowę zakładu w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki minimum 64 mln zł i zatrudni przynajmniej 50 nowych pracowników, podała strefa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie kontroli przez Drosed Surowiec nad spółką Pol-Pasz, podał Urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu budowy elektrociepłowni w Radlinie przez JSW Koks oraz Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podał Urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółki Expander Advisors, podał Urząd.

Oferta publiczna Zortrax rozpocznie się w czwartek, 2 lipca, od przyjmowania zapisów na akcje od obligatariuszy i w transzy otwartej. Spółka oferuje w ramach pre-IPO 162,5 tys. akcji po 32,5 zł za sztukę.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez Lux Med spółki Magodent, podał Urząd.

Polska Grupa Pocztowa (PGP) i InPost zakończyły wdrażanie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) w całej Polsce. EPO działa już we wszystkich sądach powszechnych. Nieodebrana korespondencja oczekuje w ponad 8 tys. punktów awizacyjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju, podała spółka.

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowało 3,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2014/2015 (tj. 1 listopada 2014 - 30 kwietnia 2015) wobec 2,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Poczta Polska chce skupić się na e-commerce i zwiększyć przychody w tym segmencie o 100% do 1,5 mld zł, podała firma. Pracuje także nad rozwojem infrastruktury logistycznej.

Lokum Deweloper podpisał umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim o wartości 63,2 mln zł na finansowanie budowy III i IV etapu osiedla Lokum da Vinci we Wrocławiu, podała spółka.

Selvita może otworzyć nowe laboratorium w Polsce jeszcze w tym roku i w pierwszym etapie zatrudnić w nim 15-20 osób, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Bogusław Sieczkowski. Jednocześnie spółka rozwija sprzedaż zagraniczną i planuje m.in. otwarcie drugiego biura spółki zależnej w USA.

Akcjonariusze Wieltona zdecydowali o przeznaczeniu 14,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości łącznie 0,24 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka.

Energa kończy prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych w Kaliszu i Ostrołęce, o łącznej wartość ponad 58 mln zł, podała spółka.

Po dwóch latach funkcjonowania nowego prawa pocztowego bariery dla operatorów alternatywnych nadal nie zostały usunięte, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv członek zarządu InPostu Krystian Szostak. Jednak taka świadomości przebija się także do regulatora, więc jest nadzieja na poprawę prawa ograniczającego faktyczną konkurencję na rynku usług pocztowych.

Rentokil Initial podpisał umowę, na mocy której przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa Magic Group Polska, będącej właścicielem marki AromaCorp, podała spółka. Dzięki zawartej transakcji Polska stała się czwartym największym rynkiem w Europie w marketingu zapachowym obsługiwanym przez Rentokil Initial.

Agrowill Group rozpoczyna wdrażanie strategii rolnictwa ekologicznego na całej powierzchni upraw i hodowli, podała spółka. W pełni ekologiczną produkcję firma rozpocznie w 2017 r.

Zamachy w Tunezji oraz napięta sytuacja polityczna w Grecji nie będą miały wpływu na na sytuację operacyjną oraz finansową Enter Air, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor generalny Enter Air Grzegorz Polaniecki. Podkreślił, że spółka jest także odporna na wahania kursowe, ponieważ większość transakcji rozlicza w dolarach.

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu 3,68 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Mirbud zawarł z Demuth Sigma umowę zakupu 21 427 900 akcji Expo Arena w Ostródzie, co stanowi niemal wszystkie (z wyjątkiem 100) akcje spółki, za 8,5 mln zł, podał Mirbud. Pozostałe akcje w ilości 100 posiada Gmina Ostróda.

Komisja Europejska (KE) pozytywnie oceniła wszystkie wnioski złożone przez PKP Polskie Linie Kolejowe w konkursie CEF, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Oznacza to, że PKP PLK otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Tomasz Tuora poinformował, że zdecydował o odejściu z funkcji przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Orphée.

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 600 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60 mln zł, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem