Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86 352 300 akcji do 863 523 000 akcji. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł na 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w uchwale.

W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA, podano także.

ZWZ zdecydowało także o podziale zysku netto za 2014 r.

"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 2 636 733 011,44 zł w następujący sposób:

1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 2 590 569 000,00 zł, tj. 30,00 zł na jedną akcję;

2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 36 164 011,44 zł;

3) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 000 000,00 zł" ? głosi uchwała.

Dzień dywidendy ustalono na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 21 października 2015 roku, podano także.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.