Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Ponad połowa dyrektorów finansowych spodziewa się wzrostu PKB Polski powyżej 2,6%, a 15% a nich uważa, że wzrost będzie wyższy niż 3,5%. Jednocześnie 58% CFO uważa, perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach będą "lepsze" lub "znacznie lepsze", wynika z badania "Deloitte CFO Survey 2015 H1".

Zdaniem ankietowanych przez Deloitte dyrektorów, polska gospodarka weszła obecnie w fazę rozwoju. "Stąd 51% z nich prognozuje wzrost PKB na poziomie powyżej 2,6%, z czego zdaniem 15% ankietowanych wzrost ten sięgnie ponad 3,5%. Z kolei 61% badanych spodziewa się spadku bezrobocia, a 81% dyrektorów finansowych prognozuje wzrost cen na poziomie poniżej 2%, co oznacza, że oczekiwania inflacyjne są najniższe od trzech lat" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Wskaźnik optymizmu netto, rozumiany jako odsetek osób wskazujących, że perspektywy finansowe ich firm są lepsze w porównaniu z sytuacją sprzed 6 m-cy, pomniejszony o odsetek wskazujących na pogorszenie sytuacji, powrócił do poziomu +40, podczas gdy pół roku temu było to +20. Jednak 18% CFO ocenia perspektywy finansowe swoich firm bardziej pesymistycznie niż sześć miesięcy temu. Polaryzacji uległa również ocena stabilności gospodarczej: 63% CFO uważa, że poziom niepewności ekonomicznej jest niski (13%) lub przeciętny (50%). Jednocześnie co dziesiąty badany uważa, że jest on bardzo wysoki.

"Już samo zróżnicowanie odpowiedzi może wskazywać na wzrost niepewności. Bardziej niż ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce wiązałbym to zjawisko z zagrożeniem ze strony kryzysu w Grecji. Jednocześnie napięta sytuacja w strefie euro nie wpływa na razie na optymistyczne nastroje polskich CFO, których pytaliśmy o zdanie w maju i czerwcu br. Należy jednak pamiętać, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a skutki najczarniejszego scenariusza mogą być dotkliwe dla całej Unii Europejskiej" - powiedział Krzysztof Pniewski, partner w dziale konsultingu Deloitte, lider programu CFO w Polsce, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak w ostatnich edycjach CFO jako biznesowy priorytet wskazali wzrost przychodów na aktualnych rynkach (67%). Rośnie znaczenie inwestycji, które są priorytetem dla 61% badanych (w porównaniu do 44% pół roku wcześniej). "Trend ten idący w parze z apetytem na ryzyko, zadeklarowany przez 58% respondentów (w poprzedniej edycji badania 47%), wyraźnie wskazuje na poprawę koniunktury w Polsce" - czytamy dalej.

Najważniejszym ryzykiem pozostaje presja cenowa, na którą wskazuje 26% respondentów. Istotnym ryzykiem z punktu widzenia menedżerów odpowiedzialnych za finanse pozostaje także obawa o spadek popytu (26%). Duże wzrosty zanotowały dwie inne kategorie ryzyka (po 15% wskazań): problemy z płynnością oraz zmienne prawo podatkowe i gospodarcze.

Kredyt jako źródło finansowania jest atrakcyjny dla aż 64% badanych CFO, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji badania, kiedy to jedynie 45% osób było tego zdania.

Trzyletnie perspektywy dla sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw są nadal bardzo dobre, choć nastroje odnoszące się do dalszej poprawy lekko się obniżają, wynika także z badania. Liczba CFO, którzy uważają, że możliwość obsługi zadłużenia ich przedsiębiorstw poprawi się, spadła w ciągu pół roku z 57% do 48%.

Deloitte poprosił także dyrektorów finansowych o wskazanie priorytetów dla rządu po jesiennych wyborach. "Ponad połowa badanych uważa, że rząd w roku 2016 powinien skoncentrować się na wprowadzeniu znaczących zmian przepisów i usprawnieniu działania administracji będących w zakresie kompetencji Ministerstwa Finansów. Prawie połowa wskazała również na potrzebę zmian w przepisach w zakresie kompetencji Ministerstwa Gospodarki. Najważniejsze obszary, które powinny ulec zmianom to VAT, CIT oraz ordynacja podatkowa. Polscy dyrektorzy finansowi wskazywali także m.in. na zagadnienia związane z Kodeksem Pracy czy ubezpieczeniami społecznymi" - powiedział Pniewski.

"Deloitte CFO Survey" to przeprowadzane cyklicznie przez Deloitte badanie opinii dyrektorów finansowych (CFO). W Polsce badanie przeprowadzane jest dwa razy do roku. Najnowsza (VIII) edycja badania "Deloitte CFO Survey" zrealizowana została na przełomie maja i czerwca 2015 roku przy udziale ponad 60 CFO z Polski.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem