Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Unibep nabył 100% udziałów w spółce mostowej Budrex-Kobi za 7,8 mln zł, podała spółka. Nabycie pozwoli na poszerzenie zakresu działalności oddziału drogowego Unibep i tym samym umożliwi kompleksową obsługę rynku drogowego.

Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls, poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej Groclin Luxemburg, podał Groclin. Łączna wartość transakcji została ustalona na poziomie 50 mln euro za aktywa wolne od długu.

Tarantoga Capital złożył wniosek o ogłoszenie upadłości MSX Resources do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, podało MSX.

SeaMaster Aircraft LLC zakończyło realizację transakcji odwrotnego przejęcia Weedo Polska. W efekcie SeaMaster Aircraft, LLC pod nazwą SeaMaster Aircraft S.A. będzie notowane na rynku NewConnect, podała spółka.

GE Capital Swiss Funding AG (GECSF) podpisał z Bankiem BPH umowę, na mocy której GECSF udzielił bankowi pożyczki o wartości 80 mln CHF (tj. równowartość 323,3 mln zł wg kursu średniego NBP z 30 czerwca 2015 r.), podał bank. Oba podmioty należą do grupy General Electric Company.

Volkswagen Poznań spodziewa się, że pierwsze samochody testowe nowej wersji modelu Volkswagen Crafter wyjadą z hali nowej fabryki w Białężycach k. Wrześni jesienią tego roku, podała spółka.

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydowali o przeznaczeniu 60,66 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,3 zł na akcję, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpocznie w sierpniu br. kolejny etap programu rabatowego dla klientów strategicznych, podała spółka.

Capital Park i Akron Group z początkiem lipca rozpoczną przebudowę centrum handlowego ETC Gdańsk, podał Capital Park. Generalnym wykonawcą prac, które zakończą się na koniec I kw. 2016 roku, jest Budimex.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP wyniosły ok. 461 mln zł w czerwcu i były wyższe o ok. 14% r/r, podała spółka.

Grupa Azoty oficjalnie rozpoczęła budowę drugiej instalacji granulacji mechanicznej nawozów w Tarnowie, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Koszt budowy to ponad 140 mln zł.

Orbis spłacił przedterminowo 300 mln zł kredytu, zaciągniętego w Banku Pekao oraz Société Generale na łączną kwotę 480 mln zł, podała spółka.

Michał Sołowow inwestuje w NanoVelos, spółkę prowadzącą badania nad terapią antynowotworową, poprzez fundusz Ipopema 112 FIZ AN, poinformował przedsiębiorca. Środki pozyskane z tej rundy inwestycyjnej zostaną przeznaczone na doprowadzenie technologii NanoVelos do etapu otrzymania zgody na rozpoczęcie badań klinicznych z udziałem pacjentów. Uzgodniono też warunki dalszego finansowania badań. Kwota inwestycji nie została ujawniona.

Decyzje dotyczące sposobów inwestycji w Kompanię Węglową (KW) powinny zapaść w przyszłym tygodniu, po rozmowach ze spółkami energetycznymi, bankami i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR), poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński.

Dr Gerard przejął od Grupy Mieszko 100% udziałów firmy Artur. Transakcja wpisuje się w strategię Dr Gerard zakładającą dalszy wzrost działalności w Polsce i za granicą oraz konsolidację rynku ciastek, poinformował prezes Jarosław Zawadzki.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) liczy, że w ciągu 2 tygodni zapadną decyzje kierunkowe na temat warunków zasilenia funduszy Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR), poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński.

Rada dyrektorów Orphée zwołała na 7 sierpnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, które wybierze nowy skład rady i nowego audytora, podała spółka.

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 5,53 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Recykl zakłada w najbliższych latach rozwój organiczny i poprzez akwizycje - w pierwszej kolejności chce przejąć w ramach integracji pionowej producenta wyrobów gumowych z czystego granulatu gumowego, poinformował ISBnews prezes Maciej Jasiewicz.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Cash Flow od dziś do 1 sierpnia włącznie z powodu nieopublikowania przez spółkę raportu finansowego za I kw. br., podała Komisja.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI) zmieni się 21 lipca br. w NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN Investment Partners TFI), poinformowała prezes ING TFI Małgorzata Barska.

Murapol odnotował 51,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 38,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGNiG Upstream International (PGNiG UI) - spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), będąca partnerem na koncesji produkcyjnej Gina Krog - zakończyła wiercenie otworu poszukiwawczego zlokalizowanego na szelfie norweskim. Wyniki uzyskane ze wstępnych analiz geologiczno-złożowych wskazują na możliwość występowania akumulacji węglowodorów o zasobach wydobywalnych w przedziale 6,29-12,6 mln boe, podało PGNiG.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) i Ghelamco GP 6 sp. z o.o. HQ S.K.A. złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnych przedsiębiorców, podał Urząd.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GSG Service, która będzie sprawowana wspólnie z Gdańsk Shipyard Group, podał Urząd.

Akcjonariusze Elzabu zdecydowali o przeznaczeniu 13,32 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,89 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Ipopema Securities przyjęli uchwałę, przewidującą przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do 14 lipca, podano w uchwałach ZWZ. Akcjonariusze nie głosowali jeszcze m.in. nad propozycją dotyczącą wypłaty dywidendy.

Wasko dokonało wcześniejszego wykupu wszystkich 20 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Belvedere zgodzili się na zmianę nazwy spółki na Marie Brizard Wine & Spirits, podała firma. Nowa nazwa obowiązuje od 1 lipca br.

Comp wyemitował 50 tys. obligacji serii I/2015 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, podała spółka.

Kopalnia Sierra Gorda uruchomiła komercyjną produkcję miedzi i wysłała pierwszy transport molibdenu, podał KGHM Polska Miedź.

Atende podpisało umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na budowę i wdrożenie centrum danych oraz ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych, podała spółka. Wartość umowy to 66,4 mln zł brutto.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych pozwala na zapewnienie przez spółki z sektora gier ciągłości prowadzenia działalności, czego nie gwarantowały dotychczasowe rozwiązania prawne. Tym razem wymogi stawiane przez prawo UE nie komplikują, a wręcz pomagają krajowym przedsiębiorcom, poinformował prawnik Fortuna zakłady bukmacherskie Konrad Labudek.

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali przeznaczeniu zysku netto za 2014 r., wynoszącego 3,07 mln zł, na pokryci strat z lat ubiegłych, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Z programu dobrowolnych odejść w PKP Cargo skorzystało w tym roku ponad trzy razy więcej pracowników niż zakładała firma, a łączne oszczędności w ramach przeprowadzonych w tym roku programów sięgną 120 mln zł rocznie, podała spółka.

Akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu 5,24 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,06 zł na akcję, podała spółka.

Synthos rozwiązał umowy zawarte z Braskem na dostawę butadienu i pary do planowanego zakładu w Brazylii, podała spółka. Firma pracuje nad optymalnym rozwiązaniem, zapewniającym obecność na rynku brazylijskim.

Prawo pocztowe wymaga natychmiastowych zmian, a pierwszym miejscu powinno znaleźć się rozdzielenie pełnienia funkcji właścicielskich i regulacyjnych przez resort cyfryzacji, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski. Związek postuluje także uproszczenie części przepisów, których możliwość interpretacji daje pole do manipulacji.

Bank Pekao i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nabyły jako gwaranci obligacje wyemitowane przez Lubelski Węgiel Bogdankę o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, wyemitowane w celu zrefinansowania obligacji emitowanych w sierpniu ub.r., podała spółka.

Tadeusz Tuora sprzedał większość posiadanych akcji Orphée, ponieważ - jak argumentuje - przestał wierzyć w możliwość porozumienia w ramach akcjonariatu tej spółki z Total FIZ.

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez zarząd strategię na lata 2016-2020, która zakłada, że rozwój oparty na energetyce i petrochemii uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego i działalności produkcyjnej, podała spółka.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Standard & Poor's Ratings Services obniżył perspektywę ratingów Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej i jednocześnie podtrzymał długo- i krótkoterminowe ratingi banku na poziomie BBB+/A-2, podała agencja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem