Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.07.2015 (ISBnews) ? Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 19 czerwca -3 lipca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Prawo pocztowe : W zakresie liberalizacji rynku pocztowego w ostatnich 2 latach nastąpił szereg pozytywnych zmian, była to jednak w dużej mierze zasługa oddolnych inicjatyw podmiotów tego rynku, a nie legislacji, która wciąż sprzyja dawnemu monopoliście. Pełne uwolnienie rynku wymaga więc kolejnej nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, uważają uczestnicy XIII debaty eksperckiej agencji ISBnews pt. "Liberalizacja rynku pocztowego - czy po ponad 2 latach rzeczywiście nastąpiła?". Aktywny udział w ulepszaniu prawa we współpracy z operatorami zadeklarował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"Od częściowego otwarcia rynku minęło już trochę czasu i można robić pewne podsumowania. Przez 2 lata funkcjonowania ustawy wydarzyło się wiele dobrego, ale to nie efekt legislacji, lecz aktywności operatorów, którzy chcą czynić rynek lepszym. O ile liberalizacja oddolnie idzie 'do przodu', to martwi mnie, że kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i niejasności" - powiedział prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski.

W jego ocenie, rynek nie będzie liberalny, dopóki usługa publiczna będzie regulowana.

"Ja nie chcę, by to był rynek państwa, tylko konsumenta. Temu nie sprzyja sytuacja, w której istnieją przywileje dla jednego operatora. Jeśli ofertę może złożyć tylko jeden podmiot, nie ma mowy o korzyściach dla klienta, np. oszczędnościach" - podkreślił Zgorzelski.

Z jego stanowiskiem zgodził się członek zarządu ds. prawnych i regulacyjnych InPost Krystian Szostak.

"Prawo od 2 lat się nie zmieniło, jest dalekie od doskonałości. Jednak sporo zmieniło się na rynku. Nie jest to, niestety, efektem działań państwa, ale dokonało się poza nim. Nastąpiły zmiany w świadomości odbiorców, zwłaszcza publicznych. Zrozumieli oni, że konkurencja jest dobra, sprzyja jakości i niższym cenom. To, że ceny spadły ponad dwukrotnie i oczekiwania rosną - jak np. w przetargu dla sądów - to efekt konkurencji" - wskazał.

Szostak nawiązał do dobrego - w jego opinii - przykładu, jakim była liberalizacja w obszarze telekomunikacji.

"Jeśli chodzi o to, co w przyszłości powinno nastąpić - przykład jest blisko - to świat telekomunikacyjny. To powinien być wzór. Do tego dąży InPost, pokazując, że jest realną konkurencją dla Poczty Polskiej. Ale bez interwencji państwa, UKE, to trudna droga, prowadząca przez sądy i KIO. Rynek wymaga interwencji" - zaznaczył członek zarządu InPost.

Natomiast według prezydenta Centrum im. Adama Smitha Andrzeja Sadowskiego, konkurencja przyniosła pozytywne efekty w działalności samej Poczty Polskiej.

"Konkurencja sprawiła, że Poczta Polska musiała zacząć działać inaczej, widać ozdrowieńcze efekty. Dba o wizerunek, dodaje usługi, stara się uzyskiwać przewagę technologiczną, zwiększa dostępność czasową i przestrzenną usług" - wyliczył.

Sadowski także odwołał się do przykładu rynku telekomunikacyjnego, widząc w tym przypadku wzór do naśladowania.

"Monopol w telekomie niszczył rynek, rząd interweniował i nastąpiła poprawa, np. w dostępie do internetu. Tamten rynek wydał się niektórym nie do uwolnienia, a udało się. Także w usługach pocztowych należy doprowadzić do całkowitego uwolnienia i pełnego wolnego wyboru" - kontynuował Sadowski.

Poczynił również spostrzeżenie, że nie powinno mówić się o "operatorach alternatywnych", gdyż wszyscy są "publiczni". Według niego, "zadaniem dla przyszłego parlamentu jest likwidacja zakotwiczeń monopolu".

Na niedoskonałości legislacyjne zwrócił uwagę także radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Robert Mikulski.

"Nie poprawił się poziom zaimplementowania regulacji UE. Bariery do pełnej liberalizacji pozostały. Operator nie może 'dowieźć' usługi ze względu na przepisy, nawet jeśli ma możliwości technologiczne. Regulacje pozwalają wykonywać niektóre usługi włącznie Poczcie Polskiej. Ale mamy doświadczenie w liberalizacji energetyki, gazu, infrastruktury drogowej i kolejowej. Krok po kroku łamiemy bariery, także pod naciskiem niektórych graczy rynkowych" - powiedział Mikulski.

Nie ze wszystkimi uwagami w kierunku regulatora i władzy ustawodawczej zgodził się zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki, choć podkreślił, że ma świadomość potrzeby zmian w prawie.

"Zgadzam się z kierunkiem liberalizacji, ale ważne jest, by rynek przez ten proces przeprowadzić bez wstrząsów. Rozumiemy, że każda ustawa powinna być monitorowana po wejściu i nowelizowana. Pracujemy nad dalszą strategią i chcemy rozmawiać ze wszystkimi operatorami. Chcemy dążyć do zmiany prawa, słuchać operatorów i ich uwag w sprawach małych i dużych. Konkurencja jest najlepszym regulatorem, powinniśmy się starać, by jak najszybciej zaistniała" - powiedział Krzywicki.

Podkreślił jednak, że urząd musi działaś w granicach prawa i dbać przede wszystkim o konsumenta. Według niego, zewnętrznym impulsem do zmian może być kolejny "raport implementacyjny" UE, spodziewany w najbliższych miesiącach.

"Polskie prawo i tak jest stosunkowo liberalne na tle unijnego" - podsumował swoją wypowiedź Krzywicki.

Odnosząc się do słów zastępcy prezesa UKE, Rafał Zgorzelski potwierdził dobrą współpracę Urzędu z rynkiem, ale wskazał kluczowy - jego zdaniem - problem.

"Ma miejsce sytuacja niedopuszczalna, w której funkcje regulacyjne pełni minister odpowiadający za łączność, który jednocześnie sprawuje nadzór właścicielski nad jednym z operatorów. Podlega mu też prezes UKE, to jest to model z punktu widzenia logiki i prawa niedopuszczalny" - powiedział Zgorzelski.

Wtórował mu Szostak, podkreślając, że konflikt interesów polega na tym, że rozporządzenia wydaje właściciel Poczty Polskiej.

"Operatorzy nie potrzebują zmuszać do współpracy Pocztę Polską, bo sobie dadzą radę sami. Ale niezbędna jest likwidacja przywilejów operatora wyznaczonego. Dochodzi do paradoksów, w których np. InPost nie może skorzystać z własnych usług w prowadzeniu korespondencji pocztowej z sądem" - powiedział także Szostak.

Analizując scenariusze na przyszłość, wszyscy uczestnicy XIII Debaty Eksperckiej ISBnews zgodzili się, że powinny one opierać się na strategii, podobnie jak było w przypadku liberalizacji telekomunikacji.

"Wówczas strategię dał premier, ale w ślad za nią pracował parlament. Kolejność była następująca: strategia - zmiana ustawy - działania. Prace nad prawem pocztowym też trwały kilka lat. Teraz ponownie będziemy nad nim pracować, może raport implementacyjny UE będzie dodatkowym impulsem, może po wyborach będą kolejne bodźce. Trzeba rozmawiać, odseparowując emocje" - podsumował zastępca prezesa UKE.

Źródło: ISBnews

Roaming : Parlament Europejski, Rada Europy i Komisja Europejska (KE) osiągnęły porozumienie ws. kluczowych elementów jednolitego rynku telekomunikacyjnego, tj. likwidacji opłat roamingowych w Unii Europejskiej w czerwcu 2017 r. oraz wprowadzenia po raz pierwszy reguł zabezpieczających otwarty internet w UE, podała KE.

"Oznacza to że od 15 czerwca 2017 można będzie używać urządzeń mobilnych podczas podróży po UE płacą te same stawki co w kraju" - czytamy w komunikacie.

Regulacje wzmacniają również ochronę konsumenta. Zapewniają, że użytkownicy będą informowani o ich prawach i zużyciu w roamingu oraz że będą upoważnieni do wykrywania ewentualnych naruszeń w dostępie do otwartego internetu, podano również.

Tego lata limity detaliczne w roamingu pozostaną bez zmian, tak jak było od 1 lipca 2014 r. (0,19 euro za minutę rozmowy wychodzącej, 0,06 euro za SMS, 0,2 euro za 1 MB danych, bez VAT). Od kwietnia 2016 r. ceny będą niższe, operatorzy będą mogli nakładać małe opłaty dodatkowe do cen krajowych (do 0,05 euro za minutę rozmowy wychodzącej, 0,02 euro za SMS, 0,05 za 1 MB danych, bez VAT). Te maksymalne opłaty roamingowe będą stanowiły ok. 25% obecnych limitów na rozmowy i dane i 33% na SMS-y, podała również Komisja.

Źródło: ISBnews Prawo pocztowe : Po dwóch latach funkcjonowania nowego prawa pocztowego bariery dla operatorów alternatywnych nadal nie zostały usunięte, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv członek zarządu InPostu Krystian Szostak. Jednak taka świadomości przebija się także do regulatora, więc jest nadzieja na poprawę prawa ograniczającego faktyczną konkurencję na rynku usług pocztowych.

"Od kiedy weszło w życie nowe Prawo pocztowe, czyli od dwóch lat, na rynku nie zmieniło się prawie nic. Wszystkie bariery blokujące rozwój rynku zawarte w tym prawie nadal nie zostały usunięte" - powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Szostak podczas XIII Debaty Eksperckiej ISBnews. Szostak podkreślił jednak, że mimo wszystko dzięki staraniom operatorów alternatywnych, jak InPost czy Polska Grupa Pocztowa, udaje się te bariery zmniejszać, a czasem nawet eliminować. Niestety najczęściej dzieje się to w oparciu o decyzje sądów lub Krajowej Izby Odwoławczej.

"Dzięki naszym staraniom w świadomości naszych klientów, a zwłaszcza sektora publicznego, pojawiła się konkurencja wykorzystywana do tego, by oczekiwania odbiorców usług były coraz większe. Dzięki temu otrzymują coraz lepsze usługi przy jednoczesnym spadku cen" - wskazał członek zarządu InPost. Szostak dodał, że przykładem może być przetarg na obsługę sądów, w którym pojawiły się historycznie wysokie wymagania dotyczące nie tylko jakości usług, ale także odpowiedzialności za niedoręczenie przesyłki czy systemów informatycznych oferenta.

"Śmiem twierdzić, że takie wysokie wymagania stały się faktem właśnie dzięki działaniom operatorów niezależnych, bo po stronie regulatora brak jest wysiłków, by konkurencję pogłębiać. A jego brak jest wynikiem właśnie wad w istniejącym prawie pocztowym" - wyjaśnił Szostak. Członek zarządu InPost z zadowoleniem zauważył jednak, że potrzebę zmian widzą także ustawodawca oraz regulator - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Operatorzy alternatywni liczą więc, że przy współpracy wszystkich uczestników rynku uda się wypracować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo świadczonych usług przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencji.

"Takie rozwiązania przeprowadzono już w 2006 r., gdy wprowadzono strategię pogłębiającą konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu ten rynek jest dziś bardzo dobrze rozwinięty, mamy 4 bardzo dużych i równorzędnych operatorów, którzy świadczą wysokiej jakości usługi po niskich cenach" - podsumował Szostak. W XIII Debatcie Eksperckiej ISBnews pt. "Liberalizacja rynku pocztowego ? czy po ponad 2 latach rzeczywiście nastąpiła?" uczestniczyli zastępca prezesa UKE Karol Krzywicki, członek zarządu InPost Krystian Szostak, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Rafał Zgorzelski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski oraz partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Robert Mikulski. Wszyscy zgodzili się, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił szereg pozytywnych zmian na rynku, ale w dużej mierze była to zasługa oddolnych inicjatyw podmiotów tego rynku, a nie legislacji, która wciąż sprzyja dawnemu monopoliście. Pełne uwolnienie rynku wymaga więc kolejnej nowelizacji ustawy Prawo Pocztowe. Aktywny udział w ulepszaniu prawa we współpracy z operatorami zadeklarował UKE. Źródło: ISBnews

Rynek telekomunikacyjny : Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,12 mld zł w 2013 r., co oznacza spadek o 2,6% (wobec spadku o 3,7% r/r rok wcześniej), podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w raporcie.

"W 2014 r. łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł. Oznacza to, że po raz kolejny łączna wartość rynku zmalała, tym razem o 2,6% względem stanu na koniec 2013 r. Spadki dotknęły w szczególności segment telefonii ruchomej, gdzie operatorzy odnotowali 5,1% straty oraz telefonii stacjonarnej - spadek o 12,7%" - czytamy w raporcie.

UKE podkreśla, że wartość rynku to "całkowita suma przychodów osiągniętych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w roku objętym sprawozdaniem, w PLN, bez VAT".

W 2014 r. przychody telefonii mobilnej stanowiły 45% wartości całego rynku. Ich łączna wartość wyniosła ok. 17,6 mld zł, co oznacza spadek o ponad 5,1% r/r.

"Powodem spadków był głównie spadek przychodu z tytułu świadczenia usługi wysyłania wiadomości SMS oraz połączeń głosowych. W pierwszym przypadku przychody operatorów zmalały o 16,1%, natomiast w przypadku połączeń głosowych, operatorzy zanotowali spadek przychodów na poziomie 6,1% względem końca 2013 r. Malał również przychód z pozostałych usług, tj. połączeń głosowych wychodzących (-6,2%), wiadomości multimedialnych MMS (-4,82%), roamingu aktywnego (1%). Przyczyną takiego stanu rzeczy był rozwój ofert no limit, a także pojawienie się ofert oferujących coraz większe pakiety danych, szczególnie w sieciach LTE" - czytamy w raporcie.

Spadki nie zostały zrekompensowane przez wyższe przychody z abonamentu (69,4%), transmisji danych (10,8%) oraz roamingu pasywnego (2,5%), podkreśla UKE.

Usługi telefonii ruchomej w Polsce w 2014 r. świadczone były przez 27 operatorów, z czego 7 to podmioty działające w oparciu o własną infrastrukturę (MNO). W 2014 r. operatorzy w swoich bazach mieli zarejestrowanych łącznie 57,8 mln kart SIM, co przełożyło się na penetrację na poziomie 150,2%.

"Pomimo dużego nasycenia rynku usługami telefonii mobilnej utrzymał się liniowy trend wzrostu, a zmiana względem roku poprzedniego wyniosła 1,5%" - komentuje Urząd.

W 2014 r. wartość rynku telefonii stacjonarnej wyniosła 3,8 mld zł, tj. spadła o 12,7% r/r (rok wcześniej spadek sięgnął prawie 4,8%). Z usług tych korzystało w sumie 6,2 mln osób (spadek o 8,4% r/r).

Wartość rynku internetu w Polsce ukształtowała się na poziomie 5,1 mld zł - był to wzrost o 11,5% w porównaniu do roku poprzedniego, podał także UKE.

"Najpopularniejszą technologią dostępową były w Polsce w 2014 r. modemy mobilne. 45% abonentów korzystało z nich w celu połączenia się z internetem" - czytamy w raporcie.

W 2014 r. 90% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci. W sumie w tym okresie z internetu w Polsce korzystało ponad 13 mln abonentów.

"W Polsce w przypadku internetu stacjonarnego w 2014 r. dominowały łącza o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Ponad 45% użytkowników korzystało z internetu o takiej szybkości. Udział łączy o prędkości od 10 Mb/s do 30 Mb/s wyniósł 23,7%" - podano także w materiale.

Źródło: ISBnews

Gry hazardowe : Nowelizacja ustawy o grach hazardowych pozwala na zapewnienie przez spółki z sektora gier ciągłości prowadzenia działalności, czego nie gwarantowały dotychczasowe rozwiązania prawne. Tym razem wymogi stawiane przez prawo UE nie komplikują, a wręcz pomagają krajowym przedsiębiorcom, poinformował prawnik Fortuna zakłady bukmacherskie Konrad Labudek.

"Nowelizacja ustawy przeszła przez komisję senacką i po przegłosowaniu w Senacie pójdzie do podpisu prezydenta. Najważniejsze modyfikacje ustawy zmierzają w kierunku ułatwienia prowadzenia w Polsce (w formie usług transgranicznych) działalności w zakresie gier hazardowych podmiotom zagranicznym posiadającym siedzibę na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - powiedział Labudek, cytowany w komunikacie.

"Jest to przejaw dostosowywania polskich przepisów do wymogów stawianych przez UE. W nowelizacji znalazły się jednak także przepisy, które znacznie ułatwiają prowadzenie działalności krajowym spółkom z sektora hazardowego. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie nowe regulacje, które zastępują dotychczasowe, mocno krytykowane przez doktrynę przepisy prawa hazardowego" - dodał prawnik spółki.

Jak zaznaczył, nowelizacja przewiduje, że każda zmiana w składzie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów wzajemnych wymaga zawiadomienia ministra finansów w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

"Dzięki temu nie będzie już obowiązku uzyskiwania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez spółkę prowadzącą działalność w obszarze gier hazardowych, która zamierza dokonać zmian w składzie osobowym swoich organów. Wprowadzane do ustawy o grach hazardowych zmiany, chociaż wynikają poniekąd z wymogów narzuconych krajowemu regulatorowi przez Komisję Europejską, dotyczyć będą także spółek posiadających siedzibę na terytorium Polski" - podkreślił prawnik Fortuny.

Źródło: ISBnews Prawo pocztowe : Najważniejszym krokiem na drodze do liberalizacji rynku usług pocztowych jest likwidacja faktycznego monopolu Poczty Polskiej, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. Jego zdaniem, uwolnienie musi prędzej czy później nastąpić, ponieważ wymusi to w końcu prawo europejskie.

"Na początek zwracam uwagę na kwestie psychologicznego podejścia do rynku pocztowego. Jedna z laureatek literackiej nagrody Nobla zauważyła, że często dokonuje się manipulacji językiem, aby pod treści powszechnie zrozumiałe podkładać zupełnie inne znaczenie. I tak jest właśnie w Polsce, gdy wobec podmiotów działających na publicznym rynku mówi się 'operator niepubliczny' lub 'alternatywny'. To próba stygmatyzacji i dyskredytacji już na poziomie języka, by chronić istniejący monopol" - powiedział Sadowski w rozmowie z ISBnews.tv podczas XIII Debaty Eksperckiej ISBnews.

Ekspert Centrum podkreśla, że istniejący de facto monopol Poczty Polskiej należy jak najszybciej zlikwidować, liberalizując rynek podobnie jak kilka lat temu zrobiono w przypadku usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu dziś praktycznie każdy Polak ma telefon komórkowy, stać go na prowadzenie rozmów i nie traktuje tego jak dobra luksusowego. "Po liberalizacji rynku usług pocztowych będzie podobnie, a rynek ten bez wątpienia wzrośnie. Natomiast w dziś obowiązującym prawie są zarówno bariery hamujące jego rozwój w postaci przywilejów dla wyznaczonego operatora, jak i próby zmanipulowania przekazu, języka, gdy sugeruje się, iż operator zwany niepublicznym jest z założenia mniej godny zaufania" - podkreślił.

Sadowski przypomniał, że monopole wynikają zawsze z przywilejów, jakie nadają politycy. Trzeba pamiętać, że w Polsce wiele zmian w przepisach, w tym likwidujące monopole, wymusiła Komisja Europejska. Często wbrew stanowisku polskich rządów.

"Mam nadzieję, że tak się stanie także w przypadku rynku usług pocztowych i stanie się on w pełni konkurencyjny" - podsumował Sadowski.

Źródło: ISBnews

Prawo pocztowe : Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) systematycznie, przy współpracy operatorów, przygotowuje zmiany w Prawie pocztowym i, gdy zapadnie decyzja polityczna o jego nowelizacji, przedstawi gotowe rozwiązania, powiedział w rozmowie z ISBnews.tv zastępca prezesa Urzędu Karol Krzywicki. Jego zdaniem, jedną z ważnych zmian może być powrót do administracyjnego sterowania dostępem do infrastruktury.

"UKE w swojej praktyce podczas swoich prac nad postępowaniami administracyjnymi, kontrolnymi czy wydawaniem decyzji zawsze zwraca uwagę na to, czy przepisy są spójne, dają możliwość skutecznego działania. I jeśli wydaje nam się, że przepisy są niedopracowane, wewnętrznie niespójne lub jest wręcz ich brak, wówczas pracownicy przygotowują odpowiednie notatki, a następnie prowadzimy prace nad przygotowaniem poprawek" - powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Krzywicki podczas XIII Debaty Eksperckiej ISBnews.

Zastępca prezesa UKE zapewnił, że gdy zapadnie decyzja o zmianie Prawa pocztowego, Urząd będzie gotowy do przedstawienia swoich rozwiązań. Jest także, oczywiście, gotowy do współpracy w tym względzie ze wszystkimi podmiotami działającymi na rynku.

"To oni jako praktycy najlepiej widzą bariery, jakie są na rynku, więc musimy ich wysłuchać. Kolejną rzeczą, która pomaga w ulepszaniu prawa jest doroczny raport z działalności tych operatorów, bo mamy także informacje, jak to wszystko odbija się także na liczbach" - wyliczył Krzywicki.

Przypomniał, że to dopiero drugi taki raport i wydawać się może, iż to za krótki okres na wyciąganie wiążących wniosków, ale można zauważyć pewne trendy i prawidłowości. Jednym z nich są trudności z dogadaniem się samych operatorów.

"Operatorzy nie potrafią się dogadać w sprawie dostępu do sieci i nie mówię tutaj o kwestiach regulowanych, czyli dostępie do infrastruktury operatora wyznaczonego, bo tam mamy jasność. Problemy są natomiast w przypadku sortowni czy 'ostatniej mili', które są nieregulowane" - wskazał.

Krzywicki wyjaśnił, że na etapie prac legislacyjnych wydawało się, iż najlepszym rozwiązaniem będzie pełna liberalizacja i wolność pozwalająca podmiotom działającym na rynku na indywidualne kontraktowanie. Niestety, to się nie sprawdziło.

"Dziś jednak widzimy, że strony mają kłopoty w porozumieniu się, a rozmowy, póki co, nie mają dającego się przewidzieć w przyszłości zakończenia. Być może więc w tym przypadku trzeba będzie powrócić do rozwiązań administracyjnych - takich, jakie są chociażby w telekomunikacji" - podsumował Krzywicki.

Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Action : Prognozuje, że w 2015 r. odnotuje przychody rzędu 5,676 mln zł i zysk netto w wysokości 62,09 mln zł, po korekcie w dół wobec ostatniej prognozy, podała spółka.

Na początku kwietnia spółka podała, że spodziewa się przychodów w wysokości 5,995 mln zł i zysku netto 80,933 mln zł w 2015 r.

"Zarząd Action S.A., analizując bieżącą sytuację rynkową, wyniki pierwszych miesięcy roku oraz perspektywę drugiej połowy roku, uznał że należy dokonać korekty prognozy . Złożył się na to szereg czynników zewnętrznych, takich jak: opóźnienie wejścia w życie oczekiwanych przez spółkę zmian ustawy o podatku VAT, które powinny uzdrowić istotną cześć rynku; zmiana polityki handlowej producentów przejawiająca się m.in. brakiem premier innowacyjnych produktów, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w momencie publikacji prognozy, a także nasilająca się konkurencja cenowa na rynku" - czytamy w komunikacie.

W odpowiedzi na sytuację rynkową, zarząd zdecydował m.in. o zmianach organizacyjnych w spółce i modyfikacji oferty produktowej, podano także.

Źródło: ISBnews

ABC Data : Chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25%, a liczbę resellerów do 10,5 tys. na koniec 2018 r., poinformowała prezes Ilona Weiss, ogłaszając strategię spółki na lata 2016-2018.

"Chcemy zwiększyć liczbę klientów w Polsce do ok. 10,5 tys. w 2018 r., wobec ok. 8 tys. obecnie. Chcemy mieć też wtedy 25% udziału w rynku" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

W całym regionie CEE spółka chce mieć 10% udziału w rynku wobec 6,1% obecnie.

"Możliwe w najbliższym czasie kierunki ekspansji eksportowej spółki to: Słowenia, Chorwacja, Bułgaria" - powiedziała także prezes.

Obecnie ABC Data jest bezpośrednio w 8 krajach.

Celem zaprezentowanej dziś strategii spółki jest osiągnięcie pozycji nr 1 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesnej dystrybucji IT oraz osiągnięcie wyceny 1 mld zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews

ABC Data : Ogłoszona przez ABC Data strategia rozwoju na lata 2016-2018 nie wpłynie na politykę dywidendy spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss.

"W strategii mówimy jasno, ęe polityka dywidendowa będzie utrzymana" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

W połowie czerwca br. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję.

Celem zaprezentowanej dziś strategii spółki jest osiągnięcie pozycji nr 1 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesnej dystrybucji IT oraz osiągnięcie wyceny 1 mld zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews

TelForceOne : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 0,82 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Źródło: ISBnews

Comarch : Bonus Development, spółka zależna Comarchu, zawarła z bankiem Pekao umowę kredytu budowlano-inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie nie więcej niż 90% kwoty kosztów netto inwestycji, związanych z przebudową budynku pofabrycznego oraz budową przyległego budynku biurowego w Łodzi. Wysokość kredytu to maksymalnie 38,8 mln zł, podała spółka.

Kredyt zostanie udostępniony w euro, okres kredytowania trwa do 28 czerwca 2030 r., oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić do 28 czerwca 2017 roku, podano w komunikacie.

W połowie czerwca Comarch poinformował, że Bonus Development zleciła firmie Skanska realizację budynku biurowego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku pofabrycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 76/78 za 38,8 mln zł netto.

Źródło: ISBnews

Poczta Polska : Chce skupić się na e-commerce i zwiększyć przychody w tym segmencie o 100% do 1,5 mld zł, podała firma. Pracuje także nad rozwojem infrastruktury logistycznej.

"Poczta Polska chce osiągnąć [w e-commerce] 1,5 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 100%. Oznacza to, że oprócz usług logistycznych, klienci e-commerce będą mogli korzystać z rozwiązań oferowanych przez grupę Poczty Polskiej m.in. w zakresie bankowości, ubezpieczeń czy komunikacji cyfrowej" - czytamy w komunikacie.

Głównym obszarem wzrostu Poczty Polskiej mają być paczki, przesyłki kurierskie i cały łańcuch wartości dla e-commerce.

Firma pracuje nad rozwojem swojej infrastruktury logistycznej. Od stycznia 2013 r. wymieniła prawie 2,5 tysiąca pojazdów, a do końca 2016 r. pozyska jeszcze 500 nowych aut.

"Większość pojazdów została pozyskana w ramach leasingu. W zakresie umów leasingowych firma uzyskała również program szkoleń dla pracowników, wyposażenie stacji serwisowych w diagnoskopy oraz dostęp on-line do pełnej dokumentacji technicznej producenta pojazdów" - czytamy dalej.

W 2015 r. Poczta Polska rozpoczęła budowę 2 nowoczesnych stacji serwisowania pojazdów w Warszawie oraz Wrocławiu. Firma posiada także 11 w pełni zautomatyzowanych stacji paliw. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu zaplecza logistycznego do obsługi pojazdów, Poczta chce do połowy 2016 r. zaoszczędzić około 16 mln zł.

Kolejne oszczędności, rzędu 9 mln zł do końca 2014 r., wynikają z wdrożenia systemu monitorowania pojazdów.

Źródło: ISBnews PGP, InPost : Polska Grupa Pocztowa (PGP) i InPost zakończyły wdrażanie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) w całej Polsce. EPO działa już we wszystkich sądach powszechnych. Nieodebrana korespondencja oczekuje w ponad 8 tys. punktów awizacyjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju, podała spółka.

"Zakończyliśmy wdrażanie EPO w całej Polsce. Kilkanaście miesięcy temu przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, które zaczęliśmy realizować już w miesiąc po podpisaniu umowy na dostarczanie korespondencji dla sądów i prokuratur. Zdajemy sobie sprawę, że to nowatorskie rozwiązanie w sposób rewolucyjny przyspiesza obrót korespondencją sądową. Dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości udało nam się wdrożyć EPO w wyznaczonym terminie" - powiedział prezes PGP Witold Szczurek, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews Comp: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 5,24 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,06 zł na akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Cube.ITG: Akcjonariusze zdecydowali przeznaczeniu zysku netto za 2014 r., wynoszącego 3,07 mln zł, na pokryci strat z lat ubiegłych, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Elzab : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 13,32 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,89 zł na akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews MNI : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 10,04 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, co da wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. Źródło: ISBnews

MNI : Złożyło do sądu wnioski o zawezwanie do próby ugodowej Janusza Skrzypkowskiego, CEE Equity Partners Ltd, Wojciecha Kamienieckiego i Rafała Andrzejewskiego, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Arteria : Ocenia, że nowa ustawa konsumencka przyczynia się do umocnienia jej pozycji rynkowej. Grupa nadal pracuje nad akwizycjami w branży wsparcia sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Marcin Marzec.

"Minęło 6 miesięcy od wprowadzenia nowej ustawy konsumenckiej i, zgodnie z oczekiwaniami, mogę stwierdzić, że nasze dotychczasowe procedury, które implementowaliśmy w grupie znacznie wcześniej sprawdziły się w obliczu nowego otoczenia legislacyjnego. Nie ma mowy o spadku przychodów czy rentowności w segmencie call center" - powiedział Marzec w rozmowie z ISBnews.

"Zmiany te postrzegaliśmy jako szansę dla rozwoju naszego segmentu call center, ponieważ spodziewaliśmy się, że część spółek telemarketingowych będzie miała trudności, aby utrzymać dotychczasową rentowność prowadzonych projektów. Sytuacja rynkowa nam sprzyja i pracujemy nad potencjalnymi akwizycjami" - dodał prezes Arterii.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,5 mln zł w 2014 r.

Źródło: ISBnews

Midas : Przedterminowo spłacił całość kredytu inwestycyjnego w wysokości 150 mln zł udzielonego przez Alior Bank, podała spółka.

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 o zawarciu przez Midas S.A. i Alior Bank S.A. umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 150 mln zł na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych oraz raportu bieżącego nr 19/2015 dotyczącego aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na mocy którego między innymi zwiększona została kwota kredytu dostępnego w Banku Pekao oraz rozszerzony został cel tego kredytu o refinansowanie kredytu w Alior Banku, zarząd spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie z Alior Banku o spłacie w dniu 30 czerwca 2015 roku kredytu" - głosi komunikat.

Umowa przewidywała ostateczną spłatę na dzień 3 kwietnia 2018 roku, podano również.

Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Comp : Wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł wyemitowane przez Safe Computing, podała spółka.

"Spółka, jako następca prawny spółki przejętej Safe Computing Sp. z o.o. (...), wykupiła 25 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, od podmiotu zależnego wyemitowanych przez Safe Computing Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Cena wykupu jednej obligacji, obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki, wynosiła 103 464,60 zł, podano także.

Źródło: ISBnews

ABC Data : W ramach swojej strategii na lata 2016-2018 spółka chce rosnąć organicznie i poprzez przejęcia, a oba kierunki będą "równie ważne", poinformowała prezes Ilona Weiss.

"Celem są, obok rozwoju organicznego, M&A jako ważny czynnik przyspieszający wzrost. Nasza pozycja finansowa i poziom długu pozwala rozważać nawet duże akwizycje w regionie" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

"Niewątpliwie w najbliższych trzech latach ten wzrost przez akwizycje będzie zrównoważony. Kontrybucja do przychodów i do wyniku spółki z akwizycji będzie równie istotna, co rozwój własny" - dodała.

ABC Data zapowiedziała wcześniej, że do 2018 r. chce osiągnąć 1. pozycję w Polsce (obecnie 3.), 2. w Rumunii (teraz 14.), 5. na Węgrzech (20.), 3. w krajach bałtyckich (4.), 3. w Czechach i Słowacji (5.).

Źródło: ISBnews

3S : Fundusz private equity Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), zarządzany przez Enterprise Investors, zawarł końcową umowę nabycia 76% akcji dostawcy usług telekomunikacyjnych 3S za 86 mln zł, podała spółka.

"Na podstawie umowy fundusz kupił 76% akcji w 3S S.A., jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych działającej w południowej Polsce, która wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupę 3S. Wartość transakcji to 86 mln zł. Fundusz zapewni także dodatkowy kapitał na finansowanie rozwoju spółki" - głosi komunikat.

Grupę 3S tworzą 3 spółki. 3S S.A. buduje infrastrukturę światłowodową i świadczy szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, w tym operatorów telekomunikacyjnych. Oferta spółki obejmuje m.in. dzierżawę włókien, transmisję danych usługi oraz dostępu do Internetu i telefonię. 3S posiada sieć światłowodową o długości 2700 km, która swoim zasięgiem obejmuje południową Polskę. 3Services Factory S.A. (3SF) buduje i zarządza centrum przetwarzania danych (data center) o powierzchni 2200 m?. Połączenie nowoczesnej, jednorodnej technologicznie sieci o szerokim zasięgu na Górnym Śląsku z wysokiej klasy centrum danych daje spółce przewagę konkurencyjną w regionie i ważną pozycję w kraju. Wysoka jakość usług świadczonych przez firmę przekłada się na bazę ponad 1300 klientów biznesowych. 3S S.A. posiada także 50% udziałów w SGT S.A., spółce, która stworzyła interaktywną telewizję kablową i świadczy usługi technologiczne dla operatorów ISP, podano również.

Rok 2014 Grupa 3S zamknęła z wynikiem ok. 60 mln zł łącznej sprzedaży. Wartość inwestycji wzrosła o ponad 4 mln w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 20,4 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na rozbudowę sieci szkieletowych, dostępowych i dystrybucyjnych, urządzenia aktywne oraz budowę kolejnego obiektu data center.

Źródło: ISBnews Zortrax : Oferta publiczna Zortrax rozpoczęła się w czwartek, 2 lipca, od przyjmowania zapisów na akcje od obligatariuszy i w transzy otwartej. Spółka oferuje w ramach pre-IPO 162,5 tys. akcji po 32,5 zł za sztukę.

Zortrax zaoferuje 162,5 tys. nowych akcji serii C. Ponad 2/3 emisji będą mogli objąć inwestorzy, którzy kupili w ubiegłym roku obligacje spółki. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na poziomie 32,5 zł za jedną akcję.

"Zgodnie z naszymi zapowiedziami, poprzez emisję akcji chcemy podziękować obligatariuszom, którzy zaufali nam w początkowym okresie rozwoju spółki. To w dużej mierze dzięki ich środkom zdobyliśmy w ciągu roku tak silną pozycję na rynku druku 3D" - powiedział prezes spółki Rafał Tomasiak, cytowany w komunikacie. W transzy dla obligatariuszy spółka gwarantuje objęcie 16 akcji serii C za każdą nabytą obligację, przy czym 16 akcji to również minimalny zapis w tej transzy. W transzy otwartej można się zapisać na nie mniej niż 160 akcji i nie więcej niż wynosi wielkość oferty. Zapisy potrwają od 2 do 7 lipca br. i są przyjmowane w domu maklerskim Ventus Asset Management S.A. Przydział akcji nastąpi 16 lipca br.

"Emisja akcji serii C ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie produkcji, wprowadzenia na rynek i komercjalizacji nowej drukarki Zortrax Inventure oraz materiałów do druku 3D" - dodał Tomasiak. Doradcami Zortrax przy ofercie są dom maklerski Ventus Asset Management jako oferujący, IPO Doradztwo Kapitałowe jako doradca finansowy i MSL Group jakodoradca PR i IR.

W 2016 r. Zortrax planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Premiera Zortax Inventure miała miejsce 27 maja, a jej sprzedaż ma ruszyć na przełomie III i IV kwartału na wszystkich rynkach, na których działa firma.

W maju 2013 r. przeprowadzono kampanię na Kickstarterze i zebrano 180 tys. USD, co pozwoliło na realizację pierwszego modelu. W grudniu 2013 powstała spółka Zortrax. Obecnie przy projekcie Zortrax pracuje blisko 120 osób.

Źródło: ISBnews

Global City Holdings : Akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Upoważniono także radę dyrektorów do emisji i skupu akcji.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (...) postanawia uznać decyzję rady dyrektorów w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 18,4 mln euro za rok obrotowy 2014 na powiększenie rezerwy ogólnej oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2014, zgodnie z propozycją rady dyrektorów przedstawioną w raporcie rocznym za 2014 r." - czytamy w uchwale.

ZWZ upoważniło także radę dyrektorów GCH na okres 5 lat do wyemitowania akcji, w tym z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.

Kolejna uchwała dotyczy upoważnienia rady dyrektorów na 18 miesięcy do skupu akcji oraz do do wyodrębnienia istniejących akcji dla ogólnych celów korporacyjnych.

Źródło: ISBnews

Comp : Wyemitował 50 tys. obligacji serii I/2015 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, podała spółka.

Cel emisji obligacji nie został określony. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej na bazie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową na poziomie 230 punktów bazowych, podano w komunikacie.

Źródło: ISBnews Wasko : Dokonało wcześniejszego wykupu wszystkich 20 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Emisja imiennych obligacji serii A nie stanowiła oferty publicznej. Wyemitowane obligacje nie były przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym, podano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Wasko : Podjęło uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji serii B, zgodnie z którą objętych zostało 15 obligacji o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka.

Źródło: ISBnews

TVN : Scripps Networks Interactive sfinalizował przejęcie 52,7% akcji TVN od Grupy ITI i Canal+ za 584 mln euro, podały spółki.

Firma zapłaci 584 mln euro za 100% udziałów w N-Vision, która posiada bezpośrednio i pośrednio - poprzez Polish Television Holding B.V. (PTH) - ok. 52,7% udziału w kapitale TVN S.A. Nabywcą jest Southbank Media Ltd. - brytyjska spółka zależna od Scripps Networks Interactive.

Scripps Networks Interactive przejmie również zadłużenie, zarówno na poziomie Polish Television Holding, jak i TVN, o wartości nominalnej odpowiednio: 300 i 556 mln euro.

"Dzięki strategicznemu wsparciu nowego właściciela jesteśmy w idealnej sytuacji, żeby rozszerzyć nasze wyjątkowe portfolio programów, jak również zwiększyć zakres ich wykorzystania na różnorodnych cyfrowych platformach medialnych w kraju i za granicą. Cieszy nas perspektywa osiągania wspólnych korzyści ze współpracy z naszym nowym akcjonariuszem większościowym" ? powiedział prezes i dyrektor generalny TVN Markus Tellenbach, cytowany w komunikacie.

"Pozyskanie TVN jest niezwykle ważnym krokiem w realizacji strategii międzynarodowej ekspansji Scripps Networks Interactive, dzięki któremu zajęliśmy wiodącą pozycję na jednym z najważniejszych rynków mediów w Europie Środkowej" - powiedział Kenneth W. Lowe, przewodniczący rady nadzorczej, prezes zarządu i dyrektor generalny Scripps Networks Interactive.

Scripps Networks Interactive jest zobowiązany, w okresie trzech miesięcy od realizacji nabycia pakietu 52,7% akcji TVN, do ogłoszenia obowiązkowego wezwania na sprzedaż akcji TVN, aby zwiększyć swój udział w spółce do 66%. Firma ogłosiła już zamiar przeprowadzenia wezwania do sprzedaży 100% akcji TVN oraz doprowadzenia do ich wycofania z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena w wezwaniu nie została jeszcze ustalona.

W związku z finalizacją transakcji, do rady nadzorczej TVN powołano trzy osoby z najwyższego kierownictwa Scripps Networks Interactive: Joe NeCastro - dyrektora ds. rozwoju; Jim Samples - prezesa Scripps Networks International oraz Cynthię Gibson - dyrektora ds. prawnych.

Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Zdecydował o emisji do 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała spółka.

"Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej (...) Zamiarem spółki jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst" - głosi komunikat. Spółka rozpoczęła emisję obligacji poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do co najmniej 150 oznaczonych adresatów, podano również.

Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Atende : Podpisało umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na budowę i wdrożenie centrum danych oraz ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych, podała spółka. Wartość umowy to 66,4 mln zł brutto.

"Przedmiotem umowy jest dostawa platformy wirtualizacji, rozbudowa istniejącej platformy wirtualizacji oraz dostawa sprzętu i oprogramowania do archiwum dokumentów elektronicznych, wraz z usługami dostosowania pomieszczeń, instalacji, wdrożenia, serwisu oraz szkolenia. Atende zrealizuje umowę do końca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Miał 11 213 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, tj. o 318 netto więcej niż miesiąc wcześniej, na dzień 1 lipca 2015 r., podała spółka.

"Liczba firm i instytucji, które komunikują się z osobami odwiedzającymi ich strony www, dzięki rozwiązaniu 'LiveChat' przekroczyła 11 tysięcy. (...) Według stanu na 1 lipca, z usług wrocławskiej spółki notowanej na GPW, korzystało 11 213 klientów z ponad 130 krajów świata. To o 318 więcej niż przed miesiącem i aż o 3 211 więcej niż rok temu" - czytamy w komunikacie.

Na początku poprzedniego miesiąca (1 czerwca 2015 r.) liczba klientów spółki wynosiła 10 895. Przed rokiem (1 lipca 2014 r.) liczba klientów wynosiła 8 002.

Wśród klientów znajdują się m.in. takie marki jak: Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Macy's, PBS, NetApp i inne, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a także kluby sportowe (m.in. Vancouver Canucks), podano również.

Źródło: ISBnews

Sygnity : Zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do systemu SODiR, której wartość nie przekroczy maksymalnej kwoty 52,89 mln zł. Umowa obowiązuje do 20 grudnia 2018 roku, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do systemu SODiR służącego obsłudze dofinansowania i refundacji oraz wydanie PFRON aktualnych kodów źródłowych, świadczenie usług opracowania i przekazania dokumentacji systemu, jego modyfikacji oraz utrzymania" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Asseco : Okazało się najlepsze w 6 kategoriach raportu Computerworld Top200. Najnowsza edycja tego opracowania stanowi podsumowanie wyników przedsiębiorstw za 2014 rok. Spółka utrzymała zeszłoroczną pozycję lidera w zestawieniu firm informatycznych o największym zysku netto oraz największych nakładach na R&D. Niezmiennie jest również największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej oraz służby zdrowia. Ponadto ponownie znalazła się na 1. miejscu rankingu firm świadczących usługi serwisowe oraz dostawców oprogramowania na zamówienie.

Źródło: spółka

WP.pl/ Money.pl : Grupa Wirtualna Polska przebudowała jedną ze swoich wiodących marek - Money.pl. Portal ruszył w nowoczesnej odsłonie, jeszcze lepiej odpowiadając na potrzeby czytelników i reklamodawców. Modułowy układ i odświeżone logo money.pl to kolejny krok w stronę umacniania pozycji lidera w segmencie treści biznesowych i finansowych w polskim Internecie.

Źródło: spółka TelForceOne: Spółka przygotowała nową odsłonę głównych kanałów komunikacji online ? strony www oraz sklepu internetowego. Nowa propozycja jest znacznie bardziej funkcjonalna oraz w pełni zgodna z pozostałymi materiałami informacyjnymi oraz sprzedażowymi.

Źródło: spółka

Comarch : Thomas Cook ? jeden z największych koncernów w branży usług turystycznych na świecie ? wybrał Comarch na zrealizowanie prac migracyjnych w obszarze wsparcia infrastruktury i usług IT, w obszarach Service Management, Data Centre i Network & Telephony.

Źródło: spółka Polkomtel : Klienci sieci Plus korzystający z urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym firmy Microsoft mogą już w wygodny sposób robić zakupy w Sklepie Windows. Usługa została udostępniona z początkiem lipca bieżącego roku i pozwala na zakupienie dostępnych tam produktów przez użytkowników wszystkich rodzajów ofert w Plusie (Abonament, Mix, Na Kartę).

Źródło: spółka

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem