Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe będą głosować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 4 sierpnia nad propozycję podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 1 do 50 mln akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w projektach uchwał na NWZ. Akcje te zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru w stosunku 1:1.

Tym samym kapitał zakładowy spółki wzrośnie do kwoty nie niższej niż 107 237 065 zł i nie wyższej niż 157 237 064 zł, "tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 50 000 000 zł," podano w projektach.

"Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji spółki. Każdy akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 akcji serii I (emisja w stosunku 1:1)" - czytamy dalej.

Dniem prawa poboru ma być 7 października 2015 roku, podano także.

"Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju" - napisała też spółka.

Pod koniec maja br. fundusz wspierający proces wykupu menadżerskiego Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji".

Stosownie do deklaracji, Whitestone był upoważniony do działania w imieniu inwestorów wyrażających gotowość do objęcia nowo utworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Hawe do 15 maja 2015 r.

Hawe otrzymało od Whitestone Capital deklarację intencji objęcia akcji nowej emisji o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł 26 kwietnia br.

Spółka podała wówczas, że objęcie akcji przez Whitestone uzależnione jest od uzyskania przez Hawe niezbędnych zgód korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane.

W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay Investments Limited, porozumienie, obejmujące zestawienie wstępnych warunków transakcji pośredniego nabycia pakietu 17,58% akcji Hawe.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem