Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) powołało swojego przedstawiciela - Monikę Macewicz do składu rady nadzorczej Enei, podała spółka.

Przyjęty ?Plan naprawczy KWK ?Makoszowy" na lata 2015-2020" przewiduje poprawę efektywności działania i powrót do rentownej działalności od przyszłego roku. Jest też podstawą do prowadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami, podała spółka. Przy rocznym wydobyciu na poziomie 1,34 mln ton, zysk netto - przy obecnym poziomie cen - wyniósłby ok. 12,3 mln zł.

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację Kernela do "redukuj" z "trzymaj", jednocześnie podnosząc cenę docelową do 35 zł z 31 zł, wynika z raportu datowanego na 17 lipca.

Grodno rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 1,85 mln zł tj. 0,12 zł na akcję z zysku za rok obrotowy 2014/2015, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 206,5 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Płoty ? Kiełpino, podała spółka.

Lux Med nabył 80% udziałów w spółce Magodent, prowadzącej dwa szpitale i zakład rehabilitacji w Warszawie, podał Upper Finance Med Consulting - doradca finansowy sprzedającego.

PKN Orlen może dokonać wcześniejszego wykupu transzy zapasów obowiązkowych sprzedanej w czerwcu 2014 r. Spółka obecnie nie ma potrzeby poszukiwania nowych źródeł finansowania, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Prairie Mining Limited zaktualizowała całkowite zasoby szacunkowe węgla w inwestycji prowadzonej w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i obecnie wykazane zasoby węgla wynoszą 333 mln ton (o 96% więcej niż pierwotnie zakładano), a zasoby ogółem 722 mln ton zgodnie z klasyfikacją JORC, poinformował prezes Prairie Mining Limited Ben Stoikovich.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii K, podała Komisja.

PKN Orlen stale prowadzi rozmowy z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, a jednym z priorytetów spółki jest restrukturyzacja aktywów, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. Nie potwierdził jednak, czy spółka przekaże aktywa na rzecz funduszu.

Po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach wezwania do zapisywania się do sprzedaży akcji Global City Holdings zapisy objęły 20 639 017 akcji, uprawniających do wykonywania 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (40,31% ogólnej liczby głosów na WZ), podała spółka.

PKN Orlen może zawrzeć transakcję sprzedaży spółek transportowych w Polsce i Czechach na przełomie III i IV kwartału br., poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk.

Capex PKN Orlen w tym roku może ostatecznie być niższy niż zakładany i wynieść ok. 3,2 mld zł, poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk.

CVC Capital Partners zrefinansuje zobowiązania PKP Energetyka i szacuje, że dług netto/EBITDA dla PKP Energetyka wyniesie ok. 2x na koniec 2015 r. wobec 4,5x na początku bieżącego roku, poinformował dyrektor CVC Przemysław Obłój.

CVC Capital Partners szacuje, że nakłady inwestycyjne PKP Energetyka mogą sięgnąć 2 mld zł w ciągu kolejnych 5 lat, poinformował dyrektor CVC Przemysław Obłój.

Pfleiderer Grajewo szacuje, że jego skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 77,44 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 70,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł, podały PKP.

Analitycy East Value Research rozpoczęli rekomendowanie akcji spółki Indygotech Minerals (IDG) od 12-miesięcznej ceny docelowej wysokości 2,27 zł, wynika z raportu.

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji AB o 6% do 39,1 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki, wynika z raportu datowanego na 16 lipca.

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Action do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową o 37% do 31,7 zł, wynika z raportu datowanego na 16 lipca.

Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią w ramach sieci partnerskiej 80 spółdzielni Społem zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie obejmą 50% akcji spółki Partnerski Serwis Detaliczny (PSD), która jest organizatorem tej sieci, podał Eurocash.

Union Investment zapewniło sobie zakup kongresowego hotelu andel's w Berlinie od UBM i Warimpeksu, poinformowały spółki. Ostateczne zamknięcie transakcji oczekiwane jest w III kwartale 2015 roku, a uzgodniona cena kupna wynosi ok. 105 mln euro.

PKN Orlen zdecydował o zawężeniu rejonów poszukiwania węglowodorów w projekcie Lublin Shale, podała spółka. W II kwartale br. dokonano odpisu aktualizującego wartość inwestycji w tym projekcie o wartości 421 mln zł.

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1 165 mln zł w I półroczu 2015 r. Kwotę 854 mln zł przeznaczono na segment downstream, podała spółka.

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podwyższyli cenę docelową Duonu do 4,11 zł za akcję z z 2,85 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 lipca.

Wartość planowanych przez Marvipol i Panattoni projektów magazynowych to blisko 100 mln zł. Realizacja pierwszej z inwestycji może ruszyć jeszcze w IV kw. 2015 r., a zakończenie całego projektu planowane jest na IV kw. 2016 r., poinformował prezes Marvipolu Mariusz Książek.

PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,8 mld zł kw/kw do 4,4 mld zł w II kwartale br., podała spółka

"Spadek zadłużenia netto o 1,8 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w kwocie 2,7 mld zł, pomniejszonych wy

PKN Orlen oczekuje wzrostu średniorocznego poziomu marży downstream w 2015 r. ze względu na sprzyjające otoczenie makro, podała spółka.

ES-System z optymizmem patrzy na rynek i spodziewa się dobrych wyników sprzedaży po I półroczu, poinformował ISBnews prezes spółki Rafał Gawrylak. Przygotowywana strategia spółki będzie zmierzała w podobnych kierunkach, co dotychczasowy rozwój.

Zarząd BondSpot postanowił o zawieszeniu obrót obligacjami serii D Vantage Development w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 28 lipca w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podał BondSpot.

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 887 mln zł w II kw. 2015 r. (przed odpisem aktualizującym) z 856 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Marvipolu zawarła z Panattoni Development Europe oraz PG Europe S.a r.l. umowy związane z planowaną wspólną realizacją obiektu magazynowo-logistycznego w okolicy węzła Konotopa, podał Marvipol.

PKN Orlen odnotował 1 367 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 5 197 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza MNI odwołała Andrzeja Piechockiego z funkcji członka zarządu - prezesa zarządu, ustaliła trzyletnią kadencję zarządu zaczynającą się 22 lipca br. oraz ponownie wybrała Piechockiego na tę samą funkcję, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.