Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) ? Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 20-24 lipca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telefonia komórkowa : Penetracja na rynku w Polsce wzrosła do 151,9% na koniec czerwca br. ze 150,8% kwartał wcześniej (i wobec 147,7% przed rokiem), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"W końcu czerwca br. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej (komórkowej) wyniosła 58,4 mln (w tym ok. 52% to użytkownicy) i była o 2,8% większa niż przed rokiem oraz o 1,5% większa niż w końcu grudnia ub. roku. Na 100 mieszkańców przypadało 151,9 abonentów i użytkowników (wobec 147,7 przed rokiem oraz 149,7 w końcu grudnia ub. roku). W I półroczu br. przybyło 848 tys. abonentów i użytkowników (wobec 340 tys. przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2015 r.".

W końcu I półrocza br. notowano dalszy spadek liczby telefonicznych łączy głównych 13 , zapoczątkowany w 2005 r. ? do ok. 5,1 mln (tj. o ok. 5% mniej niż w końcu ub. roku), podał także GUS.

"Liczba łączy w dostępach ISDN 14 w końcu czerwca br. wyniosła ok. 718 tys. (w tym ok. 91% zainstalowano w miastach) i była o ok. 17% mniejsza niż przed rokiem. Wskaźnik gęstości abonenckiej, mierzony liczbą łączy głównych na 100 mieszkańców, w końcu I półrocza br. wyniósł 13,1 (wobec 13,9 w końcu ub. roku)" - czytamy dalej.

Urząd poinformował także, że sprzedaż usług w łączności ogółem (obejmująca wpływy za usługi pocztowe i kurierskie oraz za usługi telekomunikacyjne) w I półroczu br. była o 5,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,7% w analogicznym okresie ub. roku). W podobnym tempie wzrosła sprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych i kurierskich.

Źródło: ISBnews

Rynek IT : Największe firmy IT w Polsce relatywnie dobrze oceniają zarówno ostatni rok, jak i obecną sytuację w branży, wynika z badania koniunktury branżowej zrealizowanej przez firmę PMR. Główną barierą dla rozwoju rynku pozostaje ograniczony kapitał na inwestycje IT w firmach.

"Tradycyjnie, na podstawie odpowiedzi na siedem pytań dotyczących sytuacji w sektorze IT oraz sytuacji finansowej firmy respondenta, obliczyliśmy wskaźnik koniunktury polskiej branży IT. Narzędzie to obrazuje całokształt zmian, które dokonują się w sektorze IT na przestrzeni minionych 12 miesięcy. Obecnie wartość indeksu wynosi 38,7 pkt, co oznacza relatywnie dobrą sytuację w całej branży IT. W porównaniu do zeszłorocznej fali badania odnotowaliśmy wzrost wartości wskaźnika o 1,4 pkt. Utrzymał się zatem trend poprawy koniunktury w sektorze IT, który po raz pierwszy zaobserwowaliśmy w roku 2014" - czytamy w komentarzu do raportu ?Rynek IT w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020".

Źródło: ISBnews

Superkomputery w Polsce : Ponad 107 tys. rdzeni procesorów serwerowych zasila 6 nowych polskich superkomputerów. Dzięki nim możliwe będzie prowadzenie w Polsce badań naukowych, które zwykłym komputerom zajęłyby setki lat. "W ostatnich latach polskie ośrodki naukowe dynamicznie rozwijają infrastrukturę superkomputerową, stwarzając tym samym zupełnie nowe możliwości badawcze. Dzięki klastrom obliczeniowym zbudowanym z setek, czy nawet tysięcy procesorów Intel Xeon, firmy i instytucje naukowe mogą oszczędzać ogromne ilości czasu, błyskawicznie wykonując nawet najbardziej skomplikowane analizy" ? mówi Robert Adamski, Business Development Manager, Intel.

Źródło: Intel

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CI Games : Rozpocznie prace deweloperskie przy drugiej części gry "Lords of the Fallen" w IV kwartale br., poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński.

Źródło: ISBnews

Kulczyk Investments : Według strategii ma koncentrować się m.in. na nowych technologiach, poinformował prezes zarządu Kulczyk Investments Sebastian Kulczyk.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka. Przedpłata planowana jest na 29 lipca.

Źródło: ISBnews

Unima 2000 : Grupa zanotowała niemal 40 % wzrost przychodów w minionym roku obrotowym do 37,4 mln zł. Natomiast zysk netto na poziomie GK zamknął się kwotą 908 tys. zł. Wiele wskazuje, że także w przyszłości zostanie utrzymane wysokie tempo rozwoju, zapowiada spółka.

Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Netia : Zawarła umowę przyrzeczoną, w ramach której nabyła 100% udziałów TK Telekom od Polskich Kolei Państwowych (PKP) za 221,86 mln zł, podała Netia. Lewarowanie finansowe pozostaje na komfortowym poziomie po dokonaniu akwizycji TK Telekom i wypłacie dywidendy, poinformował dyrektor ds. strategii i rozwoju spółki Andrzej Kondracki.

Źródło: ISBnews

Comarch : Spółka zależna Comarch Pointshub Inc. podpisała warunkową umowę objęcia 4 250 000 udziałów spółki Thanks Again LLC za łączną kwotę 8 mln USD. Obejmowane udziały będą stanowić 42,5% udziałów w spółce Thanks Again LLC, podał Comarch.

Źródło: ISBnews

Global City Holdings : Akcjonariusze wyrazili zgodę na buy-back, co było warunkiem przeprowadzenia skupu akcji, oraz na "jak najszybsze wycofanie akcji spółki z notowań na GPW po zakończeniu oferty skupu", podała firma. Po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach wezwania do zapisywania się do sprzedaży akcji zapisy objęły 20 639 017 akcji, uprawniających do wykonywania 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (40,31% ogólnej liczby głosów na WZ), podała spółka.

Źródło: ISBnews

MCI.EuroVentures : Fundusz zarządzany przez Private Equity Managers (PEManagers) - zainwestuje w eCard - podmiot oferujący rozwiązania w zakresie bezgotówkowego rozliczania transakcji płatniczych, poinformował prezes PEManagers i zarządzający funduszem MCI. EuroVentures Cezary Smorszczewski. Celem inwestycji jest zbudowanie lidera rynku obsługi płatności bezgotówkowych i agenta rozliczeniowego pierwszego wyboru dla spółek e-commerce.

Źródło: ISBnews

Comperia.pl : Zarząd i główni akcjonariusze spółki prowadzą negocjacje z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi objęciem znacznego pakietu akcji oraz rolą partnera strategicznego w spółce. Mieliby oni zająć miejsce dotychczasowych udziałowców finansowych, którzy wyrazili zainteresowanie wyjściem ze swojej inwestycji, poinformował wiceprezes Karol Wilczko.

Źródło: ISBnews

Discovery Communications : Ogłosiło kupno 49% akcji Eurosportu od TFI Group. Tym samym, wraz z posiadanymi poprzednio 51%, stało się jedynym właścicielem stacji. Wartość transakcji to 491 mln euro.

Źródło: spółka

PayPal : Wszedł na amerykańską giełdę NASDAQ, tym samym finalizując oddzielenie się od eBay.

Źródło: spółka

KADRY

CI Games : Producent wykonawczy pierwszej części Lords of the Fallen - Tomasz Gop - nie będzie uczestniczył w pracach nad kontynuacją gry. Nad rozbudową fabuły drugiej części czuwał będzie Jess Lebow, który był wcześniej producentem 'Guild Wars'. Paul Robinson - został szefem kreatywnym całego studia, poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński.

Źródło: ISBnews

MNI : Rada nadzorcza odwołała Andrzeja Piechockiego z funkcji członka zarządu - prezesa zarządu, ustaliła trzyletnią kadencję zarządu zaczynającą się 22 lipca br. oraz ponownie wybrała Piechockiego na tę samą funkcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Stratofera : Zespół firmy doradczej w obszarze marketingu strategicznego dołączył do Deloitte, co ma pozwolić na zaoferowanie nowej, bogatszej oferty usług w zakresie strategii marketingowych i pozycjonowania marek. Usługi będą oferowane pod marką ?Stratosfera by Deloitte".

Źródło: spółka

Hawe : Prezes Tele-Polska Holding - Bernhard Friedl - został prokurentem spółki.

Źródło: spółka

Unima2000 : Piotr Pędzik objął funkcję wiceprezesa, do rady nadzorczej weszli Jarosław Gębuś oraz Piotr Zając.

Źródło: spółka

Stopklatka TV : Nową dyrektor programową jest Beata Ryczkowska. Jej poprzednik, Wawrzyniec Brach, przechodzi zaś do Filmbox International.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch : Wdroży platformę do zarządzania procesem kredytowym Comarch Loan Origination w ING Belgium, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Merlin.pl : Rozszerza współpracę z firmą Kolporter - właścicielem saloników Kolporter i Top-Press. Klienci e-sklepu mogą teraz bezpłatnie odbierać przesyłki za pobraniem w wybranych salonach ogólnopolskiej sieci, poinformował dyrektor marketingu i sprzedaży w Merlin.pl Marcin Zduńczyk.

Źródło: ISBnews

ORSS : Koniec projektu budowy sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim zbliża się wielkimi krokami. Do wybudowania został zaledwie kilkukilometrowy odcinek sieci szkieletowo-dystrybucyjnej z 2293 km infrastruktury liniowej. Wykonawca sieci, zamierza zgłosić do odbioru ostatnie odcinki w lipcu, a do końca września formalnie rozliczyć kontrakt.

Źródło: spółka

Polkomtel : Promocja w Strefie Plusha, w której korzystający z Plush na Kartę może mieć teraz rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich sieci komórkowych oraz pakiet internetowy 1 GB przez pierwszy miesiąc aż o połowę taniej. Promocja w e-sklepie Plusa, w której można mieć aż sześć miesięcy Internetu LTE za darmo.

Źródło: spółka

T-Mobile : Zdejmuje limity na Internet w SmartfoNOWEj Heyah. Wybierając pakiet Heyah Smart XL otrzyma się ?prawdziwie nielimitowany" Internet w najlepszej sieci i to bez związywania się długoterminową umową. Do tego nielimitowane rozmowy na komórki i telefony stacjonarne w najniższej cenie na rynku - 19,99 zł miesięcznie.

Źródło: spółka

Cisco : Wprowadziła do oferty nowe rozwiązania umożliwiające integrację mechanizmów bezpieczeństwa we wszystkich elementach systemu sieciowego ? od centrum danych, przez systemy chmurowe, po urządzenia końcowe, także te znajdujące się w zdalnych biurach i oddziałach firm.

Schneider Electric, poinformował o zawarciu partnerskiego porozumienia z Cisco. Podpisana umowa ma na celu dostarczenie klientom zaawansowanych technologii sieciowych oraz systemów kontroli i sterowania.

Źródło: spółka

The Jillion : Startup został wyłoniony spośród ponad 1400 zgłoszeń i zakwalifikował się do półfinałów organizowanego przez UE konkursu na Innowacje Społeczne 2015. Do udziału w organizowanym w Wiedniu półfinale wybrano tylko 30 zgłoszeń z całej Europy, w tym aż dwa z Polski. Jillion to platforma do finansowania projektów-marzeń za pomocą pieniędzy ze społecznościowych aukcji.

Źródło: spółka

RTB House : Wprowadza na rynek Boost the News ? rozwiązanie umożliwiające blogerom i wydawcom pozyskiwanie reklamowego wsparcia dla publikowanych w sieci treści.

Źródło: spółka

Onex Group : Zamyka II kwartał 2015 roku pierwszym miejscem w sprzedaży Office 365 w Polsce. Ranking prowadzony przez Microsoft obejmuje wszystkich Partnerów w kraju, kierujących swą ofertę do sektora MŚP. Onex Group po raz drugi z rzędu zdobył pozycję lidera i ma dużą szansę na otrzymanie od Microsoft tytułu Partnera Roku 2015.

Źródło: spółka

ZTE : Wprowadza kolejne innowacyjne produkty z nowej serii Axon: najnowsze wersje smartfonów czyli ZTE Axon z potrójnym biometrycznym zabezpieczeniem dostępu do telefonu oraz ZTE Axon Mini z technologią Force Touch, a także smartwatch ZTE Axon Watch z szafirową powłoką ekranu.

Źródło: spółka

Dell : Studia Important Looking Pirates i FIDO, zajmujące się efektami wizualnymi, oraz agencja reklamy wizualnej VISUAL ART korzystają ze stacji roboczych Dell Precision do tworzenia najnowszych rozwiązań graficznych oraz wielokrotnie nagradzanych treści cyfrowych dla odbiorców na całym świecie.

Źródło: spółka

Asseco Poland : Tauron Obsługa Klienta we współpracy z Asseco zakończyła proces migracji bazy danych do centralnego systemu bilingowego AUMS EDO.

Źródło: spółka

Vivid Games : Real Boxing w wersji na PC, oferowany jest na platformie Humble Bundle. Amerykańska firma to największy gracz na rynku tzw. pakietów na świecie. W lipcowej ?paczce", Real Boxing będzie oferowany w kategorii Humble Weekly Bundle: Simulators 4. Oferowane przez Humble Bundle ?paczki" z grami potrafią zarobić nawet ponad 10 mln USD. W modelu sprzedaży Humble Bundle to użytkownik określa ceną jaką jest w stanie zapłacić za określoną liczbę aplikacji. W przypadku gier, Humble Bundle przygotowuje pakiet kilku gier, a gracz proponuje ile chce na nie wydać.

Źródło: spółka

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem