Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Vivid Games zdecydują o przeniesieniu wszystkich akcji spółki serii A, serii B, serii C oraz serii D, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz skupu nie więcej niż 5% ogólnej liczby akcji własnych za łącznie 130 tys. zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 21 sierpnia.

Gorenje zawarło umowę sprzedaży 69,32% w spółce Gorenje Surovina, d.o.o. na rzecz Tesla Recycling S.K.A. - spółki zależnej Elemental Holding, podało Gorenje. Wartość transakcji to 29,2 mln euro, pomniejszone o zadłużenie sprzedawanej spółki na dzień zawarcia transakcji.

Wind Mobile zawarł umowę na wdrożenie poczty głosowej nowej generacji w Orange Polska, podała spółka.

Wielton uzyskał zezwolenie sądu w Weronie na zakup aktywów Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l., podała spółka.

W pierwszym półroczu łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wzrósł o 5,41% r/r do 89,64 TWh w 2015 r., podała giełda.

Würth Polska liczy na utrzymanie dynamiki wzrostu wyników z ubiegłego roku, kiedy odnotowano 10% wzrostu sprzedaży i chce co roku powiększać swoją sieć o cztery nowe sklepy wobec 16 istniejących obecnie, poinformował ISBnews dyrektor generalny Würth Polska Jarosław Nowitzki.

PZ Cormay chce dzięki realizacji projektów finansowanych z emisji akcji serii K wzmocnić pozycję w segmencie biochemii i hematologii diagnostyki medycznej, a także wejść na rynek pozalaboratoryjnej diagnostyki in vitro, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Elektrotim złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) ofertę wiążącą w sprawie nabycia 85% udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, podała spółka.

Prokom Investments zawarł z Bimeda Holding Limited warunkową umowę sprzedaży całego posiadanego przez tę spółkę pakietu akcji Biotonu. Zamiar sprzedaży na rzecz Bimedy swoich 3,385 mln akcji ogłosił także inny akcjonariusz - Troqueera Enterprises Limited, podał Bioton.

Przyjmowanie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania praw poboru z akcji serii K spółki PZ Cormay rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty nastąpi 31 sierpnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Wpływy z emisji, przy cenie emisyjnej za akcję wysokości 1,5 zł zostały oszacowane na 46,3 mln zł netto.

Briju oczekuje, że jej sieć sprzedaży do końca roku będzie liczyła około 30 punktów, podała spółka. Dzisiaj spółka otworzyła pierwszy salon w Poznaniu i jest to 19 sklep marki Briju w kraju. Spółka ma już podpisane umowy na kolejne otwarcia.

Inpro sprzedało już 50% lokali w ramach inwestycji Chmielna Park realizowanej na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, podała spółka.

Strategia Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) na lata 2015-2019 zakłada kontynuację poprzedniej, tj. m.in. rozwój własnych ferm, zwiększenie uboju we własnych zakładach o 25%, budowę nowych hurtowni lub ich przejęcia oraz wzrost produkcji własnej wędlin, podała spółka.

Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia jako lidera konsorcjum oraz Most Sp. z o.o. jako partnera konsorcjum, warta 19,5 mln zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga została uznana za najkorzystniejszą, podała spółka.

MPK - Łódź Sp. z o. o. podpisała z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach oraz Millennium Leasing umowę najmu 40 autobusów na okres 10 lat wraz z pakietem serwisowym. Wartość kontraktu to blisko 95 mln zł, podało MPK-Łódź.

CVC Capital Partners dokapitalizuje swoją spółkę zależną w Polsce kwotą ok. 2 mld zł przed zamknięciem transakcji przejęcia PKP Energetyka, poinformował partner CVC odpowiedzialny za Europe Środkowo-Wschodnią István Szőke.

Grupa Żywiec i jej spółka zależna Distribev Holding zawarły z Orbico umowę, na mocy której Orbico nabędzie 80% udziałów Distribev Sp. zo.o. - wydzielonej niedawno z firmy piwowarskiej spółce sprzedażowo-dystrybucyjnej, przeznaczonej do obsługi rynku detalu tradycyjnego i gastronomii, podała Grupa Żywiec.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.