Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przychody Orange Polska z usług telefonii stacjonarnej zmniejszyły się do 1 290 mln zł w II kw. 2015 r. z 1 386 mln zł rok wcześniej, podał operator.

Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej wyniosły 1 380 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 456 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Orange Polska znacznie przyspieszy realizację projektu budowy sieci światłowodowej, poinformował prezes Bruno Duthoit.

Orange Polska nie przewiduje osłabienia konkurencji w II półroczu, więc utrzyma dużą aktywność marketingową, co może wpłynąć na rentowność, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

Orange Polska odnotowało 126,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 94,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI czeka na rozstrzygnięcia kilku postępowań o łącznej wartości blisko 830 mln zł, w których jej oferty są najniższe. Ponadto złożyła dwie najlepsze cenowo oferty w segmencie drogowym za prawie 600 mln zł. Ich pomyślne sfinalizowanie będzie oznaczać wypełnienie portfela zamówień na 2016 rok, poinformował prezes Jarosław Tomaszewski.

Trakcja PRKiL podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na prace w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa Okęcie ? Radom, podała spółka. Wartość kontraktu to 376,2 mln zł netto.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała Helix Capital Investments Ltd na listę ostrzeżeń publicznych, podała Komisja.

Perma-Fix Medical, podmiot zależny spółki Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku Nasdaq, ma podpisane finalne umowy dotyczące pozyskania partnera strategicznego i inwestora od Digirad Corporation, jednego z największych dostawców usług obrazowania serca w kardiologii nuklearnej w USA, podała spółka.

Capital Park planuje oddanie projektu biurowego Topos w Krakowie do użytku w I kw. 2016 roku, podała spółka.

GoodMills Group - lider na europejskim rynku przemiału zbóż - zainwestuje w Polsce 50 mln zł do końca 2016 roku, podał koncern.

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę obiektów C15/2 oraz C16 w ramach inwestycji Lawendowe Wzgórza w Gdańsku. W ramach tego etapu inwestycji powstanie 137 lokali, które zostały wprowadzone do sprzedaży, podała spółka.

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH, podała firma.

Produkcja na polu Sabria w Tunezji - przerwaną na początku czerwca z powodu protestów lokalnych - została wznowiona, podał Serinus.

Dom Development rozpoczął przekazania mieszkań w II etapie inwestycji Palladium, usytuowanej przy ul. Elżbiety Barszczewskiej na Tarchominie, poinformowała spółka.

Bank Millennium analizuje możliwość utworzenia banku hipotecznego. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od przewidywań dla rynku kredytów hipotecznych w Polsce, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" zanotowało blisko 163 mln zł zysku netto w I pół. 2015 r. wobec około 119 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 37% r/r, podała firma. Przychody ze sprzedaży w tym samym okresie wzrosły o 11% do ponad 332 mln zł.

Bank Millennium będzie pracować nad tym, aby wyniki II połowy 2015 r. były równie dobre jak te osiągnięte w I połowie, poinformował prezes instytucji Joao Bras Jorge.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (BIK) złożyło w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, podała spółka. Spółka planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji w IV kw. 2015 r. Zakładana wartość oferty wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

i2 Development zdecydował się na publiczną emisję akcji i wejście na rynek główny GPW. Swoje potrzeby szacuje na kilkadziesiąt milionów złotych. Prospekt trafi do KNF w ciągu najbliższych tygodni, poinformował wiceprezes Marcin Misztal.

Olympic Casino Latvia SIA - należące do Olympic Entertainment Group (OEG) - podpisało umowę nabycia 100% łotewskiego operatora kasyn SIA Garkalns, który posiada także spółkę SIA Post-Nevada, podało OEG.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) Banku Millennium za I poł. 2015 roku osiągnął poziom 50,1% wobec 49,9% rok wcześniej, podał bank.

Bank Millennium odnotował 165,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 163,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zarząd Sco-Pak podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H, która przewiduje emisję 2 500 zabezpieczonych papierów o wartości nominalnej 10 tys. zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł, podała spółka.

Protector Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GP Investment, podał Urząd.

GP Investment złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Porta KMI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie oraz Invest Komfort S.A. z siedzibą w Gdyni, podał Urząd.

Zarząd BondSpot wyznaczył 27 lipca br. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 485 000 obligacji na okaziciela serii C Banku Zachodniego WBK, o łącznej wartości nominalnej 485 mln zł, podała giełda.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem