Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 20,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 31,15 mln zł wobec 24,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,17 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 69,26 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 65,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 57,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 165,34 mln zł w porównaniu z 155,76 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost zysku netto w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wynikał głównie z wyższego wyniku z działalności operacyjnej" - czytamy w raporcie.

Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 79,3 mln zł, w porównaniu do 66,2 mln zł w I półroczu 2014 r. "Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do I półrocza 2014 r. o 13,1 mln zł był wypadkową wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 13,9 mln zł) oraz niższych kosztów operacyjnych (spadek o 3,2 mln zł)" - napisano także.

W I półroczu 2015 r. EBITDA grupy GPW wyniósł 92,1 mln zł, co oznacza wzrost o 14,4% w stosunku do 80,5 mln zł osiągniętych w I połowie 2014 r. W I półroczu 2015 r. EBITDA GPW S.A. wyniósł 45 mln zł, co oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do 44,3 mln zł w I półroczu 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 69,15 mln zł wobec 39,12 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyższy poziom [jednostkowego] zysku netto w I półroczu 2015 r. w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku wpływ miał wyższy wynik na działalności operacyjnej oraz wyższe o 27,9 mln zł saldo na przychodach i kosztach finansowych. W I półroczu 2015 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 43,1 mln zł w porównaniu z 14,8 mln zł w I półroczu 2014 r. Jednocześnie, podatek dochodowy w I półroczu 2015 r. był niższy o 0,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - tłumaczy spółka w raporcie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem