Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest w "ciągłym procesie" uzgodnień z obligatariuszami - PKO BP, BGK, ING BSK oraz PZU FIZAN BIS 1. Ponadto zwróciła się do nich o wstrzymanie się do 31 października z wykonaniem przysługującego im prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji w związku z nie dokonaniem w wyznaczonym terminie do 30 lipca emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych, podała JSW.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowił o ogłoszeniu upadłości PCZ obejmującej likwidację majątku, podała spółka.

Herkules przejął władzę w PGMB Budopol, powołał nową radę nadzorczą, która wybrała nowy zarząd tej spółki, poinformował prezes Herkulesa Grzegorz Żółcik.

Corleonis i PGMB Budopol, firmy z branży wynajmu żurawi wieżowych łączą siły, celem stworzenia jednego z rynkowych liderów. Jednocześnie rozważana jest dalsza konsolidacja rynku i oferta publiczna akcji w celu pozyskania środków dla współfinansowania dalszego rozwoju grupy. Debiut na rynku głównym GPW mógłby nastąpić już w 2016 r., poinformował właściciel Corleonis i od niedawna największy akcjonariusz PGMB Budopol Arkadiusz Ertel.

Zarząd PKP Cargo zdecydował o podwyżce wynagrodzeń w spółce kosztem ok. 50 mln zł w skali roku. Podpisano także protokół rozbieżności ze związkami zawodowymi w ramach trwającego sporu zbiorowego, podała spółka.

Ryanair przewiózł 40 mln pasażerów z i do Polski od 2005 roku, podała linia lotnicza.

Elektrorim i jego spółka zależna Mawilux zrealizują roboty na zlecenie Strabag Infrastruktura Południe w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu. Wartość prac realizowanych przez grupę Elektrotim wyniesie 21 mln zł netto, podała spółka.

Tomasz Bogus zostanie prezesem zarządu banku BGŻ BNP Paribas po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale nie wcześniej niż 1 września 2015 r., podał bank. Do tego dnia na stanowisku prezesa banku pozostanie Józef Wancer.

Zarząd Torpolu - po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej - podjął uchwałę w sprawie emisji trzyletnich obligacji serii A o wartości nominalnej 30-40 mln zł, podała spółka.

Orbis może w perspektywie najbliższych trzech lat dokonać wykupu kilkunastu hoteli leasingowanych. Rząd wielkości wydatków na te transakcje to ponad 100 mln euro, poinformował dyrektor finansowy spółki Marcin Szewczykowski.

Nakłady inwestycyjne Orbisu w tym roku wyniosą łącznie ok. 150 mln, w tym 60 mln zł zostanie przeznaczone na wydatki odtworzeniowe, a ok. 90 mln zł - na projekty modernizacyjne, poinformował wiceprezes Ireneusz Węgłowski.

GPW ocenia, że może osiągnąć jeden z celów strategicznych, czyli obniżenie wskaźnika koszty/dochody poniżej 50%, wcześniej niż pierwotnie zakładano, poinformował prezes Paweł Tamborski. Giełda jest również optymistyczna, jeśli chodzi o cel dotyczący EBITDA.

Lista potencjalnych nowych emitentów na II połowę 2015 i 2016 rok wygląda bardzo dobrze, poinformował członek zarządu ds. finansowych GPW Karol Półtorak. Liczy on, że będzie to znaczące źródło przychodów dla giełdy.

Sprzedaż w centrach Factory wzrosła o 16% r/r w I połowie 2015 r., odwiedzalność - o 6% r/r, podał Neinver - spółka zarządzająca siecią.

Strabag został generalnym wykonawcą nowej siedziby grupy Maspex Wadowice - jednej z największych firm spożywczych w tej części Europy. Wartość kontraktu wynosi blisko 30 mln zł netto, podała spółka.

Sunex liczy, że nowa ustawa energetyczna wejdzie w życie od przyszłego roku w obecnie proponowanej formie, co stworzy rynek energii odnawialnej w Polsce i pozwoli spółce na dynamiczny wzrost, poinformował ISBnews prezes Romuald Kalyciok. Firma nie wyklucza scalenia akcji.

Bank Zachodni WBK nie przygląda się obecnie żadnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), ale nie wyklucza tego w przyszłości, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

Bank Zachodni WBK obniżył wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do 46,4% w I połowie tego roku z 48,3% rok wcześniej. Marża odsetkowa netto spadła do 3,53%, wynika z raportu instytucji.

Po zakończeniu budowy dwóch bloków energetycznych w 2017 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie dysponowała mocą wystarczającą do pokrycia własnych potrzeb, a także nadwyżką, poinformował prezes spółki Edward Szlęk.

Spółka Krotoski-Cichy złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie części mienia firmy Szewczyk Auto z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Wojciech Wajda złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Novum S.A. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

BRL Center-Polska (spółka z grupy Penta Investments) złożyło wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Apteką pod Lwem, Apteką Marzeń, MX Holding, Farmako oraz Helios Farmacja, podał Urząd.

Kleba Invest dokonało przydziału 2 031 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 2,031 mln zł, podała spółka.

Banco Santander odnotował 3 426 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2 756 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Sco-Pak zakończył emisję i dokonał przydziału 2 500 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka.

Orbis prognozuje, że EBITDA grupy za 2015 r. osiągnie wartość 310-320 mln zł, podał Orbis.

Orbis odnotował 53,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 26,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Zachodni WBK odnotował 541,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 504,09 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

mBank odnotował 221,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 325 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła o 2,6% r/r w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) w I poł. 2015 r. pomimo silniejszej deflacji koszyka produktów spożywczych (basket deflation: -3,3%), zaś sprzedaż ogółem (w złotych) zwiększyła się o 10,6% r/r, podał właściciel sieci Jeronimo Martins.

OT Logistics kupiło - w ramach oferty publicznej - 2,81 mln akcji nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d. - operatora największego portu w Chorwacji - za 112,21 mln HRK, tj. ok. 61,23 mln zł, podała spółka. Akcje te będą stanowiły 20,81% udziału w kapitale chorwackiej spółki po jego podwyższeniu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 20,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem