Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wypłaci na finansowanie ochrony środowiska niemal 4,6 mld zł w przyszłym roku. Celem strategicznym Funduszu jest zwiększenie elastyczności oferty i rozwijanie form finansowania korzystnych dla szerokiego grona beneficjentów, podał fundusz.

"Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 r. oraz projekt planu finansowego w ujęciu zadaniowym został przyjęty przez radę nadzorczą NFOŚiGW i przekazany do Ministerstwa Środowiska. Prognozowane wypłaty na finansowanie ochrony środowiska wyniosą 4,57 mld zł, z czego ok. 1,6 mld zł będą stanowiły fundusze europejskie. Dokument zakłada, że Narodowy Fundusz będzie miał w 2016 r. przychody na poziomie 1,7 mld zł. Przychody te obejmują środki uzyskiwane głównie z opłat i kar środowiskowych, a także dotacje z budżetu państwa, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne" ? czytamy w komunikacie.

"Narodowy Fundusz, jako dysponent środków publicznych, dba o wysoką jakość realizowanych projektów. Dlatego, udzielając dofinansowania, bierzemy pod uwagę efekt ekologiczny, ale też efektywność kosztową inwestycji i jej znaczenie dla środowiska w skali lokalnej i krajowej. Realizowane przez nas działania mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, co wpływa na jakość życia milionów obywateli, a dodatkowo przyczynia się do utrzymania ale i tworzenia nowych miejsc pracy" ? powiedziała prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha, cytowana w komunikacie.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią na lata 2013-2016 NFOŚiGW będzie dążył do osiągnięcia w 2016 r. udziału finansowania pożyczkowego w wypłatach ze środków własnych na poziomie 60%. W 2016 r. przewiduje się stworzenie możliwości udzielenia wsparcia kapitałowego do kwoty 200 mln zł. Finansowanie kapitałowe jest instrumentem o charakterze zwrotnym i wpisuje się w cele strategii działania w zakresie struktury finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podano także.

"Środki Narodowego Funduszu, jako środki publiczne, powinny być czynnikiem pobudzającym również udział środków prywatnych w ochronie środowiska. Biorąc pod uwagę nasze cele strategiczne oraz potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania, dążymy do zwiększenia elastyczności oferty produktowej i rozwoju form finansowania korzystnych dla szerokiego grona beneficjentów" ? dodał zastępca prezesa NFOŚiGW Jacek Gdański, cytowany w komunikacie.

Finansowanie bezzwrotne będzie realizowane w formie dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, środków udostępnionych wojewódzkim funduszom na udzielanie dotacji, środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym. W 2015 r. roku wypłaty te wyniosą ok. 1,8 mld zł, w przyszłym roku, według przyjętego planu, będą o 24% mniejsze, podano również.

"Znaczne kwoty są przeznaczone na inwestycje w dziedzinie ochrony atmosfery i klimatu, w tym realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. W planie na 2016 r. ponad 900 mln zł zarezerwowano na ochronę atmosfery" ? czytamy dalej.

Na zadania związane z racjonalną gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi przewiduje się wydać w przyszłym roku 992 mln zł, niemal 500 mln zł zarezerwowano na ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, zaś ok. 550 mln zł na projekty międzywydziałowe oraz ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, wymieniono w informacji.

W 2016 r. dzięki działalności NFOŚiGW emisja dwutlenku węgla ulegnie zmniejszeniu o ok. 303 tys. Mg/rok, masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi bądź unieszkodliwieniu wyniesie ponad 1,8 mln Mg/rok, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków szacowana jest na niemal 900 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców), podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem