Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze PBG w upadłości układowej zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 45 mln akcji serii I o łącznej wartości do 900 tys. zł. Emisja skierowana jest do Jerzego Wiśniewskiego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Strata spółki zależnej ZRUG Zabrze za I półrocze 2015 r. pomniejszy skonsolidowany zysk Stalprofilu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o ok. 3,4 mln zł, podała spółka.

Drop przydzielił 5 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka.

Bank BPH zawarł z PKN Orlen aneks do umowy o wielocelową, wielowalutową linię kredytową w wysokości 450 mln zł wydłużający okres kredytowania do 31 października 2016 r. z 31 lipca 2015 r., podał bank.

KRUK Romania S.R.L. - spółka zależna Kruka - została wybrana przez International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, USA (IFC) na partnera operacyjnego w potencjalnym projekcie inwestycyjnym polegającym na utworzeniu SPV przy udziale innych podmiotów, w celu podjęcia negocjacji zmierzających do zakupu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych, podał Kruk.

MOL Plc. sfinalizował przejęcie sieci stacji paliw w Czechach i na Słowacji od ENI, podał koncern.

Torpol przydzielił 40 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka.

Analitycy DM Vestor podwyższyli cenę docelową Arterii do 25,3 zł za akcję z 23,8 zł za akcję, podało biuro maklerskie.

CEZ przywrócił dziś pracę Bloku 2 elektrowni jądrowej w Temelinie, o mocy 840 MWe, podała spółka. W Bloku 1 trwa planowany postój.

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC planuje wypłatę dywidendy w każdym kolejnym roku obrotowym i stopniowe zwiększanie wartości dywidendy na jedną akcję, poinformował prezes spółki Remigiusz Brzeziński.

Agrowill Group chce rozwijać produkcję markowych produktów organicznych skierowanych do klientów detalicznych, w ramach długoterminowej strategii, podała spółka.

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ zawiesili rekomendowanie akcji Banku BPH, podał broker.

Jackpot Game S.r.l. - spółka z grupy Olympic Entertainment Group (OEG) - kupiła dwa kasyna z automatami do gier od Pasquale Di Gaetano - Judica Concetta and sons sas, podała spółka.

Stalexport Autostrady odnotował 41,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2015 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy PGNiG przyjęła strategię na lata 2015-2022, zakładającą m.in. zwiększenie wolumenu dystrybuowanego do odbiorców końcowych gazu do 12,4 mld m3 za 7 lat z 10 mld m3 obecnie, poinformował prezes spółki Sylwester Bogacki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z konsorcjum firm Toto Construzioni Generali z Włoch oraz Vianini Lavori S.p.A z Rzymu umowę na budowę około 16-kilometrowego odcinka S5 w kierunku Wrocławia ( odc. A2 w. Poznań Zachód - Wronczyn), podała GDDKiA. Wartość kontraktu to ponad 529 mln zł.

Dekpol odstąpił od emisji obligacji serii D (o planowanej wartości nominalnej do 20 mln zł) ze względu na możliwość pozyskania środków przekraczających wartość obecnej emisji i zapowiedział wyjście na rynek z ofertą papierów o większej wartości i na zmienionych warunkach.

Grupa AB wyemitowała 7 tys. niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70 mln zł, podała spółka.

Zarząd GPW zapowiedział, że 19 sierpnia wykluczy z obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect cztery spółki: Art New Media, De Molen, Progres Investment i Twigonet Europe.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.