Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 45% w I półroczu br. wobec 45,3% rok wcześniej przy spadku dochodów o 1,7% w skali roku i niższym o 2,3% r/r kosztom działania, podał bank.

"Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I półroczu 2015 r. wyniosły 3 582,0 mln zł i były niższe niż w I półroczu 2014 r. o 63,1 mln zł, tj. 1,7%, przy następujących trendach:

? wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w I półroczu 2015 r. wyniósł 2 101,8 mln zł i był niższy o 211,1 mln zł, tj. 9,1% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2014 r. ze względu na negatywny wpływ spadku stóp procentowych w tym w szczególności obniżenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek.

? wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w I półroczu 2015 r. wyniósł 1 480,2 mln zł i był wyższy o 148,0 mln zł, tj. 11,1%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2014 r., dzięki wyższemu wynikowi z działalności handlowej oraz wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, przy wsparciu zysków ze sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, z wynikiem z tytułu prowizji i opłat niższym o 4,4% w porównaniu do I półrocza 2014 r. głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek interchange" - czytamy w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej (z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych) osiągnięte w I półroczu 2015 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 1 612,5 mln zł. Były one niższe o 38,2 mln zł, tj., 2,3% w skali roku.

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w I półroczu 2015 r. wyniosły 137,5 mln zł i były wyższe o 66,3 mln zł, tj. 93,1% niż w I półroczu 2014 r. ze względu na wyższe stawki opłat BFG wprowadzone w 2015 r.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem