Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) ? Zarząd Tauron Polska Energia zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za 'symboliczną złotówkę', podała spółka. Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów.

"W oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz i rekomendacje doradców spółki zarząd wyraził zgodę na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze na następujących warunkach brzegowych:

- z uwagi na ryzyko zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej oferta zostanie złożona tylko i wyłącznie w przypadku sprzedaży aktywów przez SRK w trybie przetargu publicznego,

- oferta będzie opiewać na 'symboliczną złotówkę',

- z uwagi na konieczność ujęcia przez spółkę transakcji nabycia aktywów pozabilansowo, oferta zakupu aktywów zostanie złożona przez spółkę celową (SPV), do której przystąpią partnerzy, w tym Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- oferta będzie złożona pod warunkiem podpisania, przed jej złożeniem, przez partnerów porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych wspólnej inwestycji, a następnie, przed dniem zawarcia przez SPV ostatecznej umowy nabycia aktywów, podpisania umowy łączącej wspólników SPV regulującej w szczególności kwestie wzajemnych zobowiązań wspólników" - czytamy w komunikacie.

Ponadto z uwagi na występujące ryzyko biznesowe funkcjonowania aktywów i konieczność zapewnienia opłacalności tej inwestycji, SRK powinna zrealizować przed dniem zawarcia przez SPV ostatecznej umowy nabycia program restrukturyzacji aktywów obejmujący w szczególności: a) obniżenie poziomu zatrudnienia stałego do 828 etatów, b) zatrudnienie do 715 osób w formie outsourcingu, c) zmianę obecnego systemu wynagrodzeń na motywacyjny (ok. 5 tys. zł części stałej wynagrodzenia plus część zmienna zależna od osiąganych wyników finansowych), d) poniesienie wcześniej zaplanowanych - w związku z wydzieleniem aktywów - niezbędnych wydatków na system wentylacyjny, podano również.

Podstawą złożenia oferty nabycia aktywów są opinie i ekspertyzy doradców spółki określające powyższe podstawowe założenia opłacalności projektu, jak również określające poziom nakładów inwestycyjnych na lata 2016-2018 w wysokości 253 mln zł oraz zakładające docelowy roczny poziom wydobycia wynoszący ok. 1,5 mln ton od 2017 roku.

"W opinii zarządu spółki jedynie spełnienie powyższych warunków może zagwarantować opłacalność projektu. Nabycie części aktywów KWK Brzeszcze przez spółkę celową nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym" - podkreślono.

W połowie maja br. Tauron podpisał ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie ewentualnego nabycia aktywów KWK Brzeszcze. Tauron podkreślał wówczas, że jest zainteresowany nabyciem tylko tych aktywów, na bazie których możliwe będzie zbudowanie nowego zakładu górniczego zdolnego do prowadzenia rentownej i efektywnej działalności gospodarczej w zakresie wydobywania węgla kamiennego i metanu ze złóż.

Warunkiem koniecznym dla nabycia przez Tauron aktywów jest zrestrukturyzowanie kopalni KWK Brzeszcze w ramach SRK.

Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy.

Tauron wyraził zainteresowanie nabyciem kopalni Brzeszcze w połowie stycznia - pod warunkiem, że w kopalni będzie możliwe efektywne ekonomicznie wydobycie węgla. W marcu doradcy spółki zarekomendowali nabycie aktywów kopalni poprzez przejęcie ich od SRK. Spółka poszukuje współinwestora finansowego do tego przedsięwzięcia.

Do końca września br. z 11 kopalń obecnej Kompanii Węglowej ma powstać tzw. Nowa Kompania Węglowa, jako spółka Węglokoksu. Jej powstanie poprzedzi przekazanie nierentownych aktywów obecnej KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.