Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), jako wierzyciel PBG, przystąpił do umowy restrukturyzacyjnej spółki, podało PBG.

Zarząd Tauron Polska Energia zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za 'symboliczną złotówkę', podała spółka. Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów.

Skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego w II kw. 2015 r. mógł wynieść od 272 do 293 mln zł przy konsensusie na poziomie 284 mln zł wobec 282 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Sygma Bank Polska został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS, co oznacza spełnienie pierwszego z warunków zawieszających koniecznych do zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas (BGŻ BNPP) od francuskiego Sygma Banque, podał BGŻ BNPP.

Wierzyciele PBG: PKO Parasolowy FIO, Jefferies International Limited, UniFundusze FIO z wydzielonym subfunduszem UniKorona Zrównoważony oraz Bank BGŻ BNP Paribas przystąpili do umowy restrukturyzacyjnej spółki, podało PBG.

Polnord zawarł umowę kredytu odnawialnego do kwoty 50 mln zł z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) na finansowanie projektów deweloperskich, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy z firmą Central European Petroleum GmbH (CEP) dotyczące współpracy na wydzielonej części koncesji Lubben we wschodnich Niemczech (Brandenburgia). Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Planowane zaangażowanie finansowe PGNiG w ten projekt do połowy przyszłego roku przekroczy 10 mln euro, podała spółka.

Synektik otrzymał 5,58 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na kontynuację prac rozwojowych w ramach wprowadzania na rynek radioznacznika (ammonium salt), podała spółka. Cały projekt warty jest ok. 10,5 mln zł.

Echo Investment rozpoczęło realizację kompleksu mieszkaniowego Jackowskiego 47, zlokalizowanego na poznańskich Jeżycach. Generalnym wykonawcą są Zakłady Remontowo Budowlane WAM, a wartość podpisanej umowy to ponad 28 mln zł, podało Echo.

PBG zawarła z głównym akcjonariuszem - Jerzym Wiśniewskim - warunkową umowę nabycia 75% udziałów PBG oil and gas (POG) za 10,5 mln zł oraz umowę pożyczki na kwotę 10,5 mln zł. Obie umowy zawarte zostały w wykonaniu postanowień umowy restrukturyzacyjnej zawartej z wierzycielami, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 19,1 mln zł w lipcu br. i były wyższe o 2% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po siedmiu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 10% r/r do 147,2 mln zł.

Oferta Bumechu, warta do 11,56 mln zł brutto, została uznana przez Katowicki Holding Węglowy (KHW) za najkorzystniejszą w dwóch częściach postępowania na naprawy bieżące i usługi serwisowe kombajnów chodnikowych, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń i Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń, wchodzących w skład Vienna Insurance Group, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Olecha na stanowisko prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła swoją wcześniejszą decyzję o nałożeniu na Trigon Dom Maklerski kary pieniężnej w wysokości 500 tys. zł za utrzymywanie w dniach 28-30 grudnia 2011 r. kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego i za utrzymywanie w dniu 30 grudnia 2011 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Andrzeja Bąka na stanowisku prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej ?Skarbiec" ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez APS Energia SA z siedzibą w Zielonce, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, D, E oraz praw do akcji serii E, podał urząd.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lipcu br. 10,9 USD/b w porównaniu do 11 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 4 USD/b, podała spółka.

TPG RE II European Holdings S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu złożył wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad ośmioma spółkami, podał Urząd.

Włodarzewska planuje budowę osiedla ekologicznych i energooszczędnych tzw. "zielonych domów" koło Góry Kalwarii pod Warszawą. W I etapie powstałoby 200 jednostek mieszkalnych, pierwsze w II połowie przyszłego roku, poinformował prezes Jerzy Szymański. Docelowo domów mogłoby być nawet 1500.

Bank Pekao oczekuje, że jego przychody odsetkowe lekko wzrosną w III kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem, a marża odsetkowa ustabilizuje się na poziomie 2,7-2,75%, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 15,93 mln zł w lipcu br. i była wyższa o 2,8% r/r, poinformowała spółka.

Bank Pekao liczy, że planowany podatek bankowy nie wejdzie w życie, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Bank Pekao chce w ciągu dwóch lat wydać 1 milion kart debetowych i kredytowych. Celem jest także utrzymanie tempa wzrostu liczby klientów, poinformował prezes Pekao Luigi Lovaglio.

Bank Pekao i UniCredit nie złożyły oferty na zakup banku BPH, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w III etapie Osiedla Wilno II, pod nazwą Łukiszki. W ofercie znalazło się 185 mieszkań w jednym, trzypiętrowym budynku, podała spółka. Termin planowanego zakończenia budowy to I kwartał 2017 roku.

Bank Pekao jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyniku podobnego jak w 2014 roku i ograniczenia spadku zysku netto do kilku punktów procentowych w skali roku w całym 2015 r., poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Konsorcjum Vistal Gdynia i Most sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie na wykonanie rozbiórki starego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga, podał Vistal Gdynia. Wartość umowy wynosi 19,5 mln złotych brutto.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group wyniosły ok. 40,7 mln zł w lipcu br. i były wyższe o ok. 18,3% niż rok wcześniej, podała spółka.

China-CEE Fund, którego inwestycjami zarządza CEE Equity Partners, oraz GEO Renewables sfinalizowały transakcję zakupu farmy wiatrowej Zopowy od Gamesa Energia Polska, podało CEE Equity Partners.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 45% w I półroczu br. wobec 45,3% rok wcześniej przy spadku dochodów o 1,7% w skali roku i niższym o 2,3% r/r kosztom działania, podał bank.

Bank Pekao zanotował w I półroczu br. wzrost wolumenu kredytów o 10% w skali roku do 127,13 mld zł . Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w tym czasie wyniosła ponad 3,1 mld zł i była wyższa o ponad 21% licząc rok do roku, podał bank w raporcie.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła do 3 219,4 mln zł na 31 lipca br., podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 147,6 mln zł.

Marvipol przeznaczy 60 mln zł, pozyskane w drodze emisji czteroletnich obligacji, na współfinansowanie i zakup nieruchomości, podała spółka.

TVN planuje wykup wszystkich obligacji 2018 Senior Notes i do 20% obligacji 2020 Senior Notes, podała spółka w prezentacji wynikowej.

TVN ma zostać wycofany z obrotu na warszawskiej giełdzie do końca roku, podała spółka w prezentacji wynikowej.

TVN może ?od czasu do czasu" szukać możliwości wykupu obligacji, podała spółka. Wartości poszczególnych transakcji mogą być ?znaczące".

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 3,71 mln zł w lipcu, co oznacza wzrost o 6% w skali roku, podała spółka.

Liczba abonentów platformy nC+ wyniosła 2,1 mln na koniec II kw. 2015 roku, podał TVN.

Bank Pekao odnotował 619,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 685,08 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Marvipol emituje 6 tys. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka.

Grupa Marvipol zawarła 36 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji w lipcu. W tym czasie JLR Polska Sp. z o.o. sprzedała do sieci dilerskiej 92 samochody Jaguar Land Rover, podał Marvipol.

TVN odnotował 36,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 115,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem