Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów ING Banku Śląskiego poprawił się do 52,9% na koniec czerwca br. wobec 53,4% rok wcześniej. Zysk netto w I półroczu wzrósł o 12,8% w skali roku do 605,6 mln zł, podał bank.

Przychody ogółem (łącznie z udziałem w zyskach spółek wycenianych metodą praw własności) wzrosły o 5,9% do 1 887,4 mln zł w I półroczu.

"Całkowite dochody grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (obejmujące oprócz zysku netto również inne pozycje przychodów i kosztów uwzględnione w kapitałach własnych) wyniosły w I półroczu 2015 roku -378,5 mln zł w porównaniu z 1 103,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Istotnie mniejsza kwota całkowitych dochodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się pozycji kapitałowych, tj. wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (o 786 mln zł) oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (o 195,4 mln zł)" - podał bank w raporcie.

Wynik z odsetek wzrósł o 1,1% r/r do 1 163 mln zł w I półr. Marża odsetkowa netto spadła do 2,47% na koniec czerwca wobec 2,73% rok wcześniej.

Wynik z prowizji spadł o 7,6% r/r do 513,5 mln zł. Bank podał, że najistotniejszy spadek w ramach przychodów z tytułu opłat i prowizji wystąpił w pozycji przychodów z tytułu kart płatniczych i kredytowych, które spadły prawie o 65 mln zł (65%). Związane jest to ze znaczącym ograniczeniem opłat interchange.

Pozostałe przychody wzrosły o 178,5% r/r do 210,8 mln zł.

"W I półroczu 2015 roku pozostałe przychody grupy były wyższe o 135 mln zł niż w roku ubiegłym. Na ten wynik największy wpływ miały dwie transakcje: sprzedaż w 1 kwartale części obligacji z portfela papierów dostępnych do sprzedaży (wpływ na wynik inwestycyjny 50 mln zł) oraz otrzymana w 2 kwartale dywidenda od ING PTE (82 mln zł)" - podał bank.

Koszty działania wzrosły o 4,9% w skali roku do 997,9 mln zł w I półroczu.

Wskaźnik koszty do dochodów spadł do 52,9% na koniec czerwca br. wobec 53,4% rok wcześniej.

Wartość odpisów na utratę wartości i rezerwy wzrosły o 26,6% r/r do 148,6mln zł w I półr.

"Grupa utrzymała proporcję kosztów ryzyka w odniesieniu do portfela kredytowego na poziomie 50 punktów bazowych. Wzrost odpisów na rezerwy netto w I połowie 2015 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym (o 31,2 mln zł) wynikał głównie z przyrostu portfela kredytowego" - czytamy także.

Bank podał, że w maju 2015 roku miała miejsce transakcja sprzedaży portfela wierzytelności korporacyjnych klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub też w całości spisanych z bilansu. Transakcja ta miała pozytywny wpływ na koszty ryzyka w kwocie 7 mln zł

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł do 605, 6 mln zł wobec 536,9 mln zł rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 13,7% na koniec czerwca wobec 15,0% rok wcześniej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem