Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów grupy PKO BP wzrósł do 51,3% po I półroczu br. wobec 43,4% rok wcześniej, podał bank w raporcie rocznym. Dochody spadły o 5,9% r/r, zaś koszty zwiększyły się o 12,5% w I półroczu.

Suma pozycji dochodowych wyniosła 5 175,1 mln zł w I półroczu i była o 323,4 mln zł, tj. o 5,9% niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku.

"Uzyskany w I półroczu 2015 roku wynik odsetkowy był o 324,8 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 456,5 mln zł, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych oraz niższych kosztów odsetkowych o 131,7 mln zł, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku rynkowych stóp procentowych" - czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa spadła o ok. 0,4 p.p. r/r do poziomu 3,2% na koniec I półr. 2015 r. Bank podał, że wzrost aktywów oprocentowanych o 15,0% r/r (gł. portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom), nie przełożył się na analogiczny wzrost zannualizowanego wyniku odsetkowego, pozostającego pod presją rekordowo niskich stóp procentowych.

Wynik z prowizji i opłat był o 52,5 mln zł niższy w skali roku na skutek spadku przychodów prowizyjnych o 186,1 mln zł oraz kosztów prowizyjnych o 133,6 mln zł.

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej był dodatni wyniósł 8,9 mln zł wobec 53,0 mln zł rok wcześniej. Wynik z pozycji wymiany wzrósł do 166,7 mln zł wobec 135,4 mln zł rok wcześniej. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych wzrósł do 69,4 mln zł na koniec I półr. wobec 38,5 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw spadł do 748,6 mln zł wobec 971,1 mln zł na koniec I półr. 2014 r.(spadek o 22,9% r/r)

W I półroczu 2015 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 2 777,1 mln zł i wzrosły o 12,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

"Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 109,6 mln zł r/r, głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG, co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 51,3% (+7,9 p.p. r/r)" - czytamy także.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy kapitałowej PKO BP ukształtował się na poziomie 13,88% na koniec I półrocza 2015 roku, co oznacza wzrost o 0,92 p.p. w stosunku do końca 2014 roku, co było spowodowane wzrostem funduszy własnych w efekcie zaliczenia zysku z 2014 roku oraz brakiem wypłaty dywidendy.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem