Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dokonała wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargu na zaprojektowanie i budowę 7 odcinków drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. W trzech przypadkach wybrano oferty spółki Impreza Pizzarotti, poza tym konsorcja, których liderami są PUT Intercor, Polaqua, Trakcja i PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbudu.

Na podstawie dostępnych dziś informacji na temat ewentualnego wprowadzenia podatku od sieci handlowych przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) po wygraniu jesiennych wyborów, dla polskiego handlu rysuje się przerażający obraz, powiedział podczas XV Debaty Eksperckiej ISBnews i ISBhandel dyrektor generalny Intermarche, Daniel Prałat. Według niego pracujące już teraz na bardzo niskiej rentowności sieci przerzucą koszty na konsumentów, dostawców oraz cały łańcuch firm współpracujących z nimi.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictw realizowało 27 otworów poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu w I połowie 2015 r., podała spółka. Jednocześnie kontynuowane są prace w Pakistanie.

Zarząd BondSpot wyznaczył poniedziałek, 24 sierpnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300 tys. obligacji na okaziciela serii C spółki Unibep o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała Giełda.

Spółka, w której Robyg posiada 49% udziałów, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo, podał Robyg.

Obligacje Salwirak o łącznej wartości 5 mln zł zadebiutują w piątek, 21 sierpnia, na rynku Catalyst, podała giełda.

LPP bardzo pozytywnie ocenia wyniki swojego biznesu w Rosji w I poł. br. i planuje zwiększenie powierzchni sprzedaży w tym kraju o 5-10% w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Globe Trade Center (GTC) przeprowadzi we wrześniu emisję akcji z prawem poboru, poinformował prezes Thomas Kurzmann. Ma krótką listę 8 nieruchomości, które może nabyć dzięki wpływom z tej emisji, ale lista nie jest zamknięta.

Globe Trade Center (GTC) rozpoczyna rozmowy z bankami dotyczące refinansowania części zobowiązań, które będą zapadać w kolejnych 2-3 latach, poinformował ISBnews dyrektor finansowy GTC Erez Boniel.

Tauron Polska Energia osiągnął stopień zaawansowania budowy bloku węglowego 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III na poziomie 11%, zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Dariusz Lubera. Wybór wykonawcy bloku parowo-gazowego 413 MWe (266 MWt) w Elektrowni Łagisza powinien nastąpić w I kw. przyszłego roku.

Tauron Polska Energia ogłosi program oszczędnościowy na lata 2016-2018 w drugiej połowie września. Zakłada on ok. 1,2 mld zł oszczędności, m.in. dzięki ograniczeniu capeksu o ok. 0,5 mld zł, poinformował wiceprezes Krzysztof Zawadzki.

Skonsolidowany zysk netto Getin Noble Banku mógł wynieść od 51 do 72 mln zł w II kwartale 2015 r., przy konsensusie na poziomie 60 mln zł wobec 136 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Tauron Polska Energia spodziewa się, że II półrocze będzie dla segmentu wydobycia dużo lepsze niż pierwsze, poinformował wiceprezes Krzysztof Zawadzki.

Tauron chce zakończyć prace nad programem obligacji, wartym do 6,5 mld zł, do końca października, poinformował wiceprezes Krzysztof Zawadzki.

Sąd w Paryżu zaakceptował wniosek Orco Property Group w sprawie wcześniejszego zakończenia postępowania naprawczego, podała spółka.

Tauron Polska Energia podtrzymuje określone wcześniej warunki brzegowe nabycia KWK Brzeszcze, ale zakłada, że mogą one podlegać negocjacji, gdy dojdzie do złożenia oferty, poinformował prezes Dariusz Lubera.

Private Equity Managers (PEManagers) zainwestował dotychczas w tym roku 400 mln zł i pracuje nad kolejnymi znaczącymi projektami, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. Fundraising może istotnie przekroczyć wcześniej zapowiadane wcześniej 300 mln zł.

Przyszły rok będzie dla LW Bogdanki szczególnie trudny, choć spółka chciałaby zwiększyć sprzedaż w stosunku do zakładanej w tym roku. Decyzje co do dalszego rozwoju mogą zapaść dopiero w połowie 2016 r., poinformował prezes Zbigniew Stopa.

LPP spodziewa się osiągnięcia progu rentowności działalności w Niemczech za 3-4 lata, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Druga połowa tego roku pod względem wyników finansowych będzie dla Alior Banku "trudna", ale nie gorsza niż I półrocze. Bank planuje co najmniej utrzymanie marży odsetkowej na obecnym poziomie, a nawet jest wzrost do 4,7% poinformował ISBnews prezes Wojciech Sobieraj.

Qumak na zlecenie firmy T4B zaprojektuje i wykona instalacje bezpieczeństwa w części obiektów Warszawskiego Węzła Kolejowego. Inwestycja związana jest z podnoszeniem bezpieczeństwa na dworcach przez PKP S.A., podała spółka. Wartość prac zleconych giełdowemu integratorowi to 16 mln zł netto.

Zarząd LW Bogdanka zakłada, że ceny węgla w II połowie 2015 r. pozostaną na podobnym poziomie, co w II kwartale. W 2016 r. spadek cen powinien być poniżej 10% r/r, poinformował prezes Zbigniew Stopa.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP prowadzi zaawansowane prace nad nową marką, ma w tym momencie już 8 podpisanych umów najmu. W przyszłym roku chce otworzyć min. 8 salonów działających pod nową marką, poinformowali przedstawiciele spółki. Zyski może ona przynosić w 2017 r., wtedy także możliwe jest jej wyjście za granicę.

Udział rynkowy Stock Spirits powrócił w maju i czerwcu do wzrostu i wyniósł na koniec I półrocza br. 31,4%, a przychody z działalności w Polsce wyniosły 52,5 mln euro, podała spółka.

LPP planuje ok. 400 mln zł wydatków na rozwój sklepów w 2016 r., wobec ok. 390 mln zł planowanych w tym roku, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych począwszy od piątku, 21 sierpnia, postanowił wykluczyć z obrotu na Catalyst obligacje serii D spółki Vantage Development, podała giełda. Wykluczenie nastąpiło w związku z przedterminowym wykupem obligacji serii D.

Alior Bank chce pozyskać w Rumunii w ciągu 5 lat 800 tys. klientów, którym będzie oferował usługi w modelu T-Mobile Usługi Bankowe. W planach są kolejne duże rynki z potencjałem pozyskiwania klientów. Alior nie zamierza budować w tych krajach sieci placówek, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Hucał.

LPP planuje w tym roku zwiększyć sprzedaż o powyżej 10%, przy równoczesnym spadku marży brutto o 4-6 pkt proc. Spadek kosztów SG&A/m2 powinien wynieść około 10%, poinformowała spółka.

Spółka zależna Marvipolu zawarła z PG Europe S.a r.l. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki Industrial Center 37 związaną z planowaną wspólną realizacją projektu polegającego na wybudowaniu, w ramach dwóch odrębnych projektów, obiektu magazynowo-logistycznego w miejscowości Jawczyce, w okolicach węzła Konotopa, podał Marvipol.

Zarząd BondSpot wyznaczył piątek, 21 sierpnia, jako dzień pierwszego notowania obligacji serii I spółki American Heart of Poland o łącznej wartości nominalnej 124,3 mln zł, podała giełda.

LPP planuje do końca 2015 r. powiększyć powierzchnię swoich sklepów o 17% r/r. W najbliższych trzech latach zwiększy liczbę sklepów własnych w Niemczech z obecnych 7 do 30, do końca 2015 r. nastąpi 5 nowych otwarć, poinformowała spółka.

Es-System odnotował 3,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warburg Pincus sprzedał 31,71% akcji AmRestu, a ich nowym właścicielem została spółka Inmobiliaria Tabga, S.A. de C. V. z siedzibą w Meksyku, podał AmRest.

Grupa Duon odnotowała 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 12,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank planuje na przełomie III i IV kw. br. emisję długu podporządkowanego na kwotę 150-200 mln zł. Bank chce jeszcze w tym roku przeprowadzić także emisję "płynnościową" o wartości 100-150 mln zł, która pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój banku, poinformował ISBnews wiceprezes Witold Skrok.

MNI zakłada osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w wysokości nie mniejszej niż 14,4 mln zł, przychodów netto ze sprzedaży na poziomie nie mniej niż 81,5 mln zł i EBITDA nie mniejszą niż 34,8 mln zł w I półroczu 2015 roku, podała spółka.

New World Resources (NWR) odnotowało 12,79 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 30,19 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 11,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 1,87 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 62,72 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka przyjął do realizacji w 2015 r. konserwatywny scenariusz rozwoju, zakładający m.in. mniejsze wydobycie, redukcję zatrudnienia i dalsze ograniczenie inwestycji. Zarząd nadal pracuje nad aktualizacją strategii do 2020 r., podała spółka.

W związku z połączeniem z Meritum Bankiem, Alior Bank zainicjował proces zmian w obecnym modelu dystrybucji. Docelowa sieć Alior Banku będzie składać się z oddziałów flagowych, oddziałów standard oraz placówek partnerskich. Bank wyodrębni do końca 2015 r. około 40 dużych, flagowych oddziałów do obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, podał bank. Docelowo sieć franczyzowa będzie liczyła ponad 600 placówek.

LPP odnotowało 99,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 152,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 42,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 28,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku wyniósł 49,8% na koniec I półrocza, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w skali roku, podał bank. Zysk grupy wzrósł w I półroczu o 18% r/r głównie dzięki dynamicznej akcji kredytowej, jak i fuzji z Meritum Bankiem.

Tauron Polska Energia odnotował 718,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 730,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Alior Bank odnotował 87,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 83,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem