Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Wartość odpisów z tytułu utraty wartości Getin Noble Banku spadła o 39% r/r do 196,3 mln zł w I półroczu, głównie dzięki sprzedaży portfela kredytów nieregularnych o wartości nominalnej 1 mld zł. Bank ograniczył w I połowie roku sprzedaż kredytów hipotecznych o 90%, podał Getin Noble Bank.

"Czynnikiem mającym pozytywny wpływ na uzyskanie wyniku na odpisach była sprzedaż portfela kredytów samochodowych i detalicznych z utratą wartości. Nominalna wartość kapitału sprzedanego portfela wierzytelności wyniosła łącznie ponda 1 mld zł" - czytamy w raporcie.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości wyniosła 196,3 mln zł w I półr., co oznacza spadek o 39% w skali roku.

Wartość sprzedaży kredytowej w I półr. wyniosła 4,8 mld zł i była niższa o 19% r/r.

"Spadek ten w zdecydowanej większości spowodowany był podjętą decyzją o ograniczeniu sprzedaży długoterminowych kredytów hipotecznych - w okresie 6 miesięcy 2015 roku sprzedaż kredytów hipotecznych spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku o 90% i stanowiła tylko 1,4% łącznej sprzedaży banku (a analogicznym okresie roku poprzedniego udział ten wynosił 12,2%. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w leasingu" - czytamy także.

Bank podał, że saldo należności z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego wzrosło w I półr. 2015 r. o 1,8 mld zł do poziomu 50,3 mld zł, co w większości jest efektem zmian kursów walut w bieżącym roku i przeszacowania salda kredytów walutowych i indeksowanych w walutach obcych.

Kredyty walutowe, w tym głównie we franku szwajcarskim stanowią po aprecjacji CHF ok. 30% całego portfela kredytowego GNB.

"Od 2009 roku bank nie sprzedaje praktycznie kredytów walutowych i indeksowanych do walut obcych, co przy systematycznej amortyzacji portfela kredytów CHF (na poziomie 60-70 mln CHF kwartalnie) oznacza sukcesywny spadek udziału tych kredytów w łącznej wartości portfela kredytowego banku" - podano także.

Bank podkreślił, że w efekcie podejmowanych działań w celu pomocy klientom posiadającym kredyty na nieruchomości w CHF pomimo zmienności kursu wymiany CHF obserwowanej od połowy stycznia, kredyty hipoteczne wykazywały stabilną jakość.

W I poł. 2015 r. bank miał 198,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 265,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,38 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 68,8 mld na koniec II kw. 2014 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem