Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Bank Pocztowy zwiększył skonsolidowany zysk netto o 2,1% r/r do 22,5 mln zł w I półr. br., podczas gdy sektor bankowy odnotował spadek zysku netto o 8,7%. Bank przypisuje wzrost zysku głównie działaniom nakierowanym na obniżenie kosztów.

"Grupa, pomimo obniżenia dochodów z podstawowej działalności bankowej o 6,7 mln zł tj. o 4,0%, poprawiła wynik finansowy netto głównie za sprawą utrzymania wysokiej dyscypliny kosztowej oraz działań optymalizujących bazę kosztową, co przyniosło obniżenie poziomu kosztów działania o 8,8 mln zł, tj. o 7,8%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Koszty w I półr. br. spadły o 7,8% r/r do 104 mln zł. Wskaźnik koszty z amortyzacją/ dochody (C/I) obniżył się o 2 pkt proc. r/r i wyniósł 64,4%.

Bank podkreśla, że osiągnięcie wyższego zysku netto grupy zostało zrealizowane w niesprzyjających warunkach zewnętrznych w tym przede wszystkim przy wyraźnie niższych poziomach rynkowych stóp procentowych (średni WIBOR 3M obniżył się do 1,7% z 2,7%), co znalazło swoje odzwierciedlenie w niższej marży odsetkowej grupy - do 3,6% z 3,8%.

Wskaźnik ROE netto grupy wyniósł 10,2%i był wyższy o 0,9 pkt proc. od ROE netto sektora bankowego (wg danych KNF za maj br.).

"W I półroczu 2015 roku bank zanotował bardzo dobre wyniki biznesowe, a w szczególnie istotnym dla nas obszarze kredytów gotówkowych miesięczna sprzedaż przekroczyła w czerwcu 100 mln zł" - napisał prezes Szymon Midera w raporcie.

W I półroczu br. bank pozyskał 103,2 tys. nowych klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw, a ich liczba na koniec czerwca wyniosła odpowiednio: 1 286,1 mln i 178,3 tys.

Wartość depozytów na koniec czerwca br. wynosiła 5,5 mld zł, a kredytów - 5,4 mld zł.

"W efekcie przyjętej polityki kredytowej, w I półroczu 2015 roku utrzymała się obserwowana w ostatnich latach zmiana struktury zaangażowania kredytowego grupy. Zwiększył się przede wszystkim udział kredytów dla osób fizycznych. Na koniec czerwca 2015 roku wynosił on 84,1%, czyli był 1,0 pkt proc. wyższy niż na koniec 2014 roku" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym zwiększył się w I pólłr br. do 6,5% z 5,4% rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 13,3% w I poł. br. i wzrósł o 0,1 pkt proc. r/r, zaś wskaźnik Tier 1 sięgnął 10,2% w I poł. br. i wzrósł o 0,4 pkt proc. r/r.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75% minus 10 akcji) oraz PKO Bank Polski (25% plus 10 akcji).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem