Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła 800 tys. zł kary na Norica Holding s.a.r.l. - spółkę powiązaną z rosyjskim koncernem Acron - za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji Grupy Azoty, podała Komisja.

Naruszenia ze strony Norica Holding dotyczą art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie i związane są z niepodawaniem do publicznej wiadomości zmian w liczbie posiadanych akcji Grupy Azoty.

Jednocześnie KNF umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące nałożenia kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Norica Holding s.a.r.l., Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach Grupy Azoty oraz naruszenia przez Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach spółki.

"Wyjaśniając uczestnikom rynku kapitałowego motywy rozstrzygnięcia niniejszej sprawy KNF wskazuje, że nałożenie na Norica Holding s.a.r.l. kary pieniężnej nastąpiło w związku z sześciokrotnym naruszeniem art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, tj. przepisów nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej zaistniałych za pośrednictwem osób trzecich" - czytamy w komunikacie.

Norica Holding przekazywała spółce i KNF zawiadomienia o zmianach stanu posiadania akcji Grupy Azoty. Jednak akcje spółki nabywały na rzecz Norica Holding s.a.r.l. także Vertco Ventures Limited z siedzibą w Nikozji i Omana Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, o czym uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli. "Największa różnica pomiędzy faktycznym stanem posiadania Norica Holding s.a.r.l. a informacjami ujawnionymi w tym zakresie wynosiła około 6,6 % ogólnej liczby głosów w spółce - według stanu na dzień 15 stycznia 2013 r. rzeczywisty udział Norica Holding s.a.r.l. wynosił 18,67%, podczas gdy rynek był poinformowany o posiadaniu przez Norica Holding s.a.r.l. 12,03% ogólnej liczby głosów w spółce" - napisała także Komisja.

Zdaniem KNF, Norica Holding konsekwentnie nie doliczał do swego stanu posiadania akcji spółki będących w posiadaniu Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited,chcąc odłożyć w czasie obowiązek zawiadomienia KNF i spółki o zwiększaniu stanu zaangażowania. O zmianach stanu posiadania Norica Holding informowała dopiero w momencie nabycia akcji od Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited poza rynkiem regulowanym.

Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych umożliwiają uczestnikom rynku kapitałowego bieżące monitorowanie zmian udziałów przez poszczególnych akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu danej spółki. Z kolei celem regulacji przewidzianej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie jest uniemożliwienie uchylenia się od obowiązków informacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji w przypadku posiadania akcji za pośrednictwem innej osoby oraz osiągnięcie większej transparentności rynku kapitałowego poprzez dostarczenie inwestorom informacji o tym, kto faktycznie jest posiadaczem znaczącego pakietu akcji danej spółki, wskazała także Komisja.

"Z uwagi więc na okoliczność, że aktywność osób trzecich przyczyniła się w dużej mierze do znacznego zwiększenia zaangażowania Norica Holding s.a.r.l. w akcje spółki, tj. o około 50%, KNF uznała, że konieczne i uzasadnione jest dostarczenie uczestnikom rynku kapitałowego informacji o naruszeniu przez Norica Holding s.a.r.l. przepisów ustawy o ofercie oraz o zastosowanej w związku z tym sankcji" - podsumowano.

W 2012 r. Acron podjął nieudaną próbę zakupu większościowego pakietu Azotów Tarnów. Obecnie właściciel Acronu, Wiaczesław Kantor, wraz z podmiotami zależnymi ma 20% akcji Grupy Azoty. Największym akcjonariuszem pozostaje Skarb Państwa z 33% akcji.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.