Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Synektik rozpoczął eksport radiofarmaceutyku IASOcholine do Czech i Słowacji, poinformował prezes Cezary Kozanecki.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Strada Holding z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad KH Logistyka (właścicielem 56,71% akcji w spółce Pekaes), podał Pekaes.

Arteria podpisała umowę z Orange Polska i TP Invest w sprawie przejęcia spółki Contact Center od jej obecnych udziałowców, podała spółka. Ostatecznie Arteria zapłaciła za udziały 9,07 mln zł. Wiceprezes Wojciech Glapa zapowiedział, że spółka ma w planach przejęcie kolejnego podmiotu z tej branży, które chciałaby sfinalizować do końca III kwartału br.

Pelion odnotował 4,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Impexmetalu zaakceptowała zamiar zwiększania udziału w kapitale zakładowym spółki Alchemia do osiągnięcia poziomu 51% kapitału zakładowego w perspektywie 3 kolejnych lat, z obecnych 20,75%, podała spółka.

Oferta Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty-Łódź, warta 390,25 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy miasta Nowogard - koniec obwodnicy miasta Płoty), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła 800 tys. zł kary na Norica Holding s.a.r.l. - spółkę powiązaną z rosyjskim koncernem Acron - za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji Grupy Azoty, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Bankowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Aviva Investors Holdings Limited z Wielkiej Brytanii akcji Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bogusa na stanowisko prezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, podał Urząd.

Centrum outlet Factory Ursus zostanie otwarte po zakończonej rozbudowie 16 września br., podała spółka. Obiekt powiększył się o 6,3 tys. m2 powierzchni handlowej.

Perma-Fix Medical - podmiot zależny spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku Nasdaq - będzie kontynuować plany związane z dalszym komercyjnym przeskalowaniem procesu produkcji Technetium-99m, pozyskaniem nowych partnerów strategicznych, przygotowaniem wniosków o rejestrację technologii i przeprowadzeniem pełnego procesu komercjalizacji w Europie i Ameryce Północnej, poinformował prezes Steve Belcher.

Grupa ZUE w ramach dywersyfikacji działalności w sektorze kolejowym i w oczekiwaniu na opóźniające się przetargi krajowe chce brać udział w projektach realizowanych na Słowacji, poinformował prezes Wiesław Nowak.

APS Energia pracuje nad akwizycjami i wejściem na nowe rynki. Spółka podtrzymuje cele wzrostu zapisane w strategii spółki: 20% wzrostu przychodów r/r, a 30% z uwzględnieniem przejęć, poinformował prezes Piotr Szewczyk.

Konsolidowana od połowy kwietnia br. działalność spółki Railway będzie miała pozytywny wpływ na wyniki grupy ZUE w skali całego roku, poinformowała członek zarządu Anna Mroczek.

PiLab pozyskał 21,15 mln zł w drodze emisji 470 tys. akcji serii J (przy cenie emisyjnej 45 zł), podała spółka. PiLab prowadzi rozmowy z amerykańskimi firmami z sektora bankowego, instytucjami finansowymi oraz firmami telekomunikacyjnymi.

Portfel zamówień ZUE wynosi obecnie 950 mln zł, poinformował wiceprezes spółki Marcin Wiśniewski.

Bank Pocztowy zwiększył skonsolidowany zysk netto o 2,1% r/r do 22,5 mln zł w I półr. br., podczas gdy sektor bankowy odnotował spadek zysku netto o 8,7%. Bank przypisuje wzrost zysku głównie działaniom nakierowanym na obniżenie kosztów.

Bank Pocztowy odnotował 22,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Vistal Gdynia podpisał umowę z zagranicznym kontrahentem z branży marine dotyczącą wytworzenia przez spółkę bloków statku o szacowanej wartości 15 mln zł netto, podała spółka.

DTP odnotowało 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 6,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) w przyszłym roku może dokonać pierwszego przejęcia konkurencyjnej firmy zajmującej się odszkodowaniami w Polsce, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Lewandowski.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) chce wypłacać "maksymalną możliwą" dywidendę w kolejnych latach, nawet do 100% skonsolidowanego zysku netto, jeśli inwestycje na to pozwolą, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Lewandowski.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) spodziewa się dobrego II półrocza. Polityka ograniczenia kosztów, optymalizacja procesów sądowych i rosnąca wartości spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych o odszkodowania pozytywnie wpływa na wynik grupy EuCO, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Lewandowski.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) rozważa wejście na kolejne rynki zagraniczne i obecnie analizuje jeden z nich. Spółka nie wyklucza, że dojdzie do tego w I półroczu 2016 r., poinformował ISBnews prezes Krzysztof Lewandowski.

Grupa Mirbud obecnie posiada portfel zamówień o wartości ok. 1,4 mld zł, w tym ponad 800 mln zł na 2015 r., podała spółka. Podtrzymuje plany osiągnięcia w całym bieżącym roku poziomu sprzedaży porównywalnego z ubiegłym rokiem oraz nieznacznej poprawy rentowności.

Mirbud odnotował 10,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE odnotowało 3,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł 2015 r. wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem