Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Arteria odnotowała 4,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka Introl odnotowała 11,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w w I poł. 2015 r. wobec 10,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AB Kauno tiltai, spółka zależna od Trakcji PRKiL, podpisała z litewskim zarządem dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę, której przedmiotem jest rozbudowa drogi E67 (Via Baltica) sieci transeuropejskiej na odcinku Kowno-Marijampole, podała spółka.

PZ Cormay przydzielił 31 861 977 akcji serii K tj. wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej po cenie emisyjnej 1,50 zł za akcję. Tym samym spółka ma zapewnioną kwotę 47,8 mln zł na dokończenie programu inwestycyjnego, w szczególności na industrializację i komercjalizację nowych analizatorów Equisse, Hermes i Bluebox, poinformował prezes PZ Cormay Janusz Płocica. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 60,27%.

ABC Data szykuje się do wprowadzenia do oferty nowego segmentu elektronarzędzi i narzędzi, poinformował wiceprezes ABC Data Juliusz Niemotko. Planuje istotnie rozbudować segment mobile.

ABC Data, pomimo krótkiego okresu, jaki upłynął od ogłoszenia nowej strategii rozwoju do 2018 r., ma już silne podstawy do optymizmu w kwestii możliwości realizacji swoich celów strategicznych, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Asseco Poland oczekuje w II półroczu utrzymania na rynku polskim tendencji z pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku, kiedy zanotowało jednocyfrowy spadek sprzedaży r/r. Z kolei dalszy istotny wzrost spodziewany jest na rynkach zagranicznych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Rafała Kozłowskiego.

Asseco Poland nie wyklucza, że rozważy debiut giełdowy Asseco Data Systems (ADS) i Asseco Western Europe (AWE) w sytuacji, gdy któraś z tych spółek będzie potrzebować kapitału na rozwój, a giełda byłaby atrakcyjnym miejscem jego pozyskania, poinformował zarząd Asseco Poland.

PKO Bank Polski został wybrany w przetargu na prowadzenie skonsolidowanych rachunków funduszy oraz rachunków ZUS, a także realizację wypłat masowych, przez kolejne 4 lata poinformował bank w komunikacie.

Atlas Estates odnotował 21,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 14,04 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GWI GmbH - spółka zależna Erbudu - zawarła umowę na budowę kompleksu biurowego w Niemczech, na podstawie której wykonane prace o wartości 8,9 mln euro (ok. 37,72 mln zł), podał Erbud.

PKP S.A. oddały do użytku pierwszy tzw. Innowacyjny Dworzec Systemowy (IDS) w Nasielsku (mazowieckie, powiat nowodworski), zbudowany kosztem 5,4 mln zł, podała spółka. Jeszcze w tym roku otwarte zostaną kolejne trzy obiekty tego typu.

Torpol jest zdecydowany, by brać udział w przetargach na projekty kolejowe w Słowenii, Chorwacji i Serbii. Spółkę w pierwszej kolejności interesują projekty warte 15-20 mln euro, dzięki którym pozna specyfikę pracy na tych rynkach, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje rozmowy z obligatariuszami i na chwilę obecną nie otrzymała od żadnego z nich formalnego żądania wykonania opcji put, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Kozłowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) skupia się obecnie na odzyskaniu rentowności, a ewentualną emisję akcji może rozważyć dopiero po zrównoważeniu przychodów i kosztów, poinformowali przedstawiciele spółki. Celem spółki jest redukcja kosztów i wydatków o ponad 1 mld zł w tym roku.

Rynek reklamy online w Polsce może wzrosnąć w tym roku o ok. 10%, ale Grupa Wirtualna Polska chce zwiększać swoje przychody z tego tytułu o 30%, poinformował prezes Jacek Świderski. Według niego, jeszcze w tym roku Grupa ogłosi uruchomienie nowego, dużego projektu własnego.

Spółka IMC podtrzymała prognozę finansową na ten rok, zakładającą utrzymanie poziomu przychodów oraz wzrost wyniku EBITDA do 10%, podała spółka.

Łączne nakłady inwestycyjne grupy Synthos wyniosą w tym roku ok. 594,4 mln zł, z czego 360,5 mln zł przypadło na I półrocze br. Na przyszły rok Synthos planuje inwestycje na kwotę ok. 593,7 mln zł, podała spółka.

Grupa Integer.pl planuje do końca tego roku zainstalować jeszcze ok. 1000 Paczkomatów InPost po tym, jak w I półr. br. powiększyła swoją sieć o 460 maszyn, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała jednogłośnie o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo ? Kredytowej "Arka" w Dąbrowie Górniczej, podała KNF.

Rada Nadzorcza powołała w skład trzyosobowego zarządu Ryszarda Warzochę, na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Dołączy do prezesa Zbigniewa Nowika i wiceprezesa Piotra Ambrozowicza. Jednocześnie ze swoich stanowisk zostali odwołani Piotr Pawłowski, Lech Jeziorny oraz Daniel Stachiewicz.

Stokrotka Sp. z o.o. , spółka zależna Emperia Holding rozwiązała porozumienie z Polomarketem , przedmiotem którego było zawiązanie spółki Polskie Supermarkety, poinformowała Emperia.

Arkadiusz Miętkiewicz - były prezes m.in. Iberia Motor Company S.A. oraz Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. - został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol, podała spółka.

Stalprofil odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex osiągnął przedsprzedaż mieszkań (bez rezerwacji) na poziomie 1 079 sztuk w okresie styczeń - czerwiec 2015 roku, podała spółka.

Synthos odnotował 246,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 168,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 6,987 mld zł na koniec czerwca, podała spółka.

Arctic Paper odnotowało 8,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działaności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud zakłada poprawę wyników r/r w 2015 r. na wszystkich poziomach - przychodów, zysku netto i rentowności, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Globe Trade Centre (GTC) podpisało umowę z firmą Strabag, jako generalnym wykonawcą, na realizację drugiego budynku w kompleksie University Business Park, poinformował członek zarządu GTC Jacek Wachowicz. Budynek zostanie oddany do użytku w kwietniu 2016 roku.

IMS podtrzymało prognozy finansowe na 2015 r., które zakładają 41,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 8,15 mln zł EBIT, 11,25 mln zł EBITDA i 6,6 mln zł zysku netto, podała spółka.

KDM Shipping odnotowało 3,9 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 6,55 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 102,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 38,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wirtualna Polska odnotowała 9,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar Union odnotował 15,49 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 11,03 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex odnotował 106,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 86,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orco Property Group odnotowało 17,09 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 63,02 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea poszukuje sposobów zapewnienia sobie dostaw węgla po konkurencyjnej cenie i nie wyklucza rozmów z Lubelskim Węglem Bogdanka, o ile ta uwzględni sytuację rynkową, podała Enea.

Portfel zamówień Asseco Poland na 2015 rok wynosi 6,069 mld zł, podała spółka w raporcie półrocznym.

Magellan prowadzi intensywne prace związane z poszukiwaniem nowych rynków zarówno w kraju, jak i za granicą. Grupa planuje rozwój dwóch nowych linii biznesowych, tj. intensyfikację działań na rynku hiszpańskim oraz wprowadzenie do oferty usług faktoringowych, świadczonych poza rynkiem medycznym i samorządowym, podał Magellan.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 92,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 55,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Malow zatrudni do 120 osób w nowej części zakładu produkcyjnego mebli w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podała strefa. Otwarcie zakładu planowane jest we wrześniu. Nowy zakład ma generować wartość sprzedaży na poziomie ok. 60 mln zł rocznie i zwiększyć moce produkcyjne o 50%.

Szwajcarska spółka Flame SA złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Barter Coal Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, podał Urząd.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ustalił dla Enea Wytwarzanie - spółki zależnej Enei - korektę końcową kosztów osieroconych na poziomie 315,52 mln zł. Spółka uznaje kwotę za akceptowalną i nie zamierza odwoływać się od decyzji, podała Enea.

Państwowe Przedsiębiorstwo Żelaza i Stali z siedzibą w Iraku złożyło pozew Polimeksu-Mostostalu dotyczący roszczenia dochodzonego z umowy z 1989 r. na dostawę i montaż konstrukcji stalowych dla projektu Ishtar 89. Wartość przedmiotu sporu niemal 3,74 mln USD, podał Polimex.

IMS odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 3,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,53 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 153,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 418,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 17,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 11,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 60,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 86,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowała 13,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem